Zweeds

Uitgebreide vertaling voor samla (Zweeds) in het Engels

samla:

samla werkwoord (samlar, samlade, samlat)

 1. samla (hämta upp)
  to pick up; to collect; to fetch
  • pick up werkwoord (picks up, picked up, picking up)
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
  • fetch werkwoord (fetches, fetched, fetching)
 2. samla (kalla ihop)
  to call together; to call
  • call together werkwoord (calls together, called together, calling together)
  • call werkwoord (calls, called, calling)
 3. samla (få ihop; samla in)
  to take along; to take away; to pick up; to fetch; to collect; to take; come round for
  • take along werkwoord (takes along, took along, taking along)
  • take away werkwoord (takes away, took away, taking away)
  • pick up werkwoord (picks up, picked up, picking up)
  • fetch werkwoord (fetches, fetched, fetching)
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
  • take werkwoord (takes, took, taking)
  • come round for werkwoord
 4. samla
  to assemble; to accumulate; to amass; to gather; to collect
  • assemble werkwoord (assembles, assembled, assembling)
  • accumulate werkwoord (accumulates, accumulated, accumulating)
  • amass werkwoord (amass, amassed, amassing)
  • gather werkwoord (gathers, gathered, gathering)
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
 5. samla
  to join
  • join werkwoord (joins, joined, joining)
 6. samla (samla ihop; packa)
  to collect; gather together; to glean; to save; horde; to pick up
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
  • gather together werkwoord
  • glean werkwoord (gleans, gleaned, gleaning)
  • save werkwoord (saves, saved, saving)
  • horde werkwoord
  • pick up werkwoord (picks up, picked up, picking up)
 7. samla (hopa)
  to cumulate
  • cumulate werkwoord (cumulates, cumulated, cumulating)
 8. samla (lägga ihop)
  to collect; to gather
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
  • gather werkwoord (gathers, gathered, gathering)
 9. samla (samla ihop; förena)
  to assemble; to unite; to bring together; to join
  • assemble werkwoord (assembles, assembled, assembling)
  • unite werkwoord (unites, united, uniting)
  • bring together werkwoord (brings together, brought together, bringing together)
  • join werkwoord (joins, joined, joining)
 10. samla (hopleta)
  to gather; to pack up; to scrape together; to pack together; to range together
  • gather werkwoord (gathers, gathered, gathering)
  • pack up werkwoord (packs up, packed up, packing up)
  • scrape together werkwoord (scrapes together, scraped together, scraping together)
  • pack together werkwoord (packs together, packed together, packing together)
  • range together werkwoord (ranges together, ranged together, ranging together)
 11. samla (församla; sammankalla; samla ihop; ansamla; dra samman)
  to assemble
  • assemble werkwoord (assembles, assembled, assembling)
 12. samla (plocka ihop; insamla; församla; hopsamla)
  to gather; to collect; to glean
  • gather werkwoord (gathers, gathered, gathering)
  • collect werkwoord (collects, collected, collecting)
  • glean werkwoord (gleans, gleaned, gleaning)

Conjugations for samla:

presens
 1. samlar
 2. samlar
 3. samlar
 4. samlar
 5. samlar
 6. samlar
imperfekt
 1. samlade
 2. samlade
 3. samlade
 4. samlade
 5. samlade
 6. samlade
framtid 1
 1. kommer att samla
 2. kommer att samla
 3. kommer att samla
 4. kommer att samla
 5. kommer att samla
 6. kommer att samla
framtid 2
 1. skall samla
 2. skall samla
 3. skall samla
 4. skall samla
 5. skall samla
 6. skall samla
conditional
 1. skulle samla
 2. skulle samla
 3. skulle samla
 4. skulle samla
 5. skulle samla
 6. skulle samla
perfekt particip
 1. har samlat
 2. har samlat
 3. har samlat
 4. har samlat
 5. har samlat
 6. har samlat
imperfekt particip
 1. hade samlat
 2. hade samlat
 3. hade samlat
 4. hade samlat
 5. hade samlat
 6. hade samlat
blandad
 1. samla!
 2. samla!
 3. samlad
 4. samlande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor samla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assemble samla ihop
call fågelsång; kallelse; ljudsignal; lockrop; ringa; ringning; rop; ropande; samtal; telefon meddelande; tonsignal
horde flock; grupp; gäng; hord; massa
join hopfogning; koppla; värvning
take avans; avkastning; förtjänst; profit; vinning; vinst; överskott
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accumulate samla anhopa; dölja; hålla tillbaka; samla ihop; samla på hög; stapla; stänga inne; svälja; tillta; undertrycka; åstadkomma; öka; ökas
amass samla
assemble ansamla; dra samman; förena; församla; samla; samla ihop; sammankalla assemblera; komma samman; montera; mötas; samlas; sammankalla; sätta ihop; träffa varandra; träffas
bring together förena; samla; samla ihop
call kalla ihop; samla anropa; anropa funktion; benämna; deklarera; förkunna offentligt; kalla; kalla på; kalla över; kungöra; nämna; proklamera; påbjuda; ringa; ringa på dörren; ringa upp; ropa; skrika; snudda vid; telefonera; tillkännage
call together kalla ihop; samla ropa samman
collect få ihop; församla; hopsamla; hämta upp; insamla; lägga ihop; packa; plocka ihop; samla; samla ihop; samla in acceptera; bekomma; emotta; lära; plocka upp; plocka upp något; samla ihop; samla in; snappa upp
come round for få ihop; samla; samla in
cumulate hopa; samla
fetch få ihop; hämta upp; samla; samla in
gather församla; hopleta; hopsamla; insamla; lägga ihop; plocka ihop; samla bekomma; fösa ihop; komma samman; kratta; lägga ihop; mötas; plocka; plocka upp; raka; räfsa; samla ihop; samla in; samlas; sammanfösa; skrapa; skrapa ihop; skörda; snappa upp; träffas samman
gather together packa; samla; samla ihop
glean församla; hopsamla; insamla; packa; plocka ihop; samla; samla ihop plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp
horde packa; samla; samla ihop
join förena; samla; samla ihop anknyta; anslut; ansluta; bakbinda; bidraga; binda; binda fast; conformera sig; deltaga; fjättra; fästa; föra samman; förena; knyta; kombinera; komma ihop; komma tillsammans; lägga ihop; lägga till; samarbeta; sammanfatta; sammanföra; sammanställa; svetsa; svetsa ihop; svetsa samman; ta del; öka
pack together hopleta; samla
pack up hopleta; samla
pick up få ihop; hämta upp; packa; samla; samla ihop; samla in absorbera; arrestera; fånga; gripa; gräva upp; införliva; lära; plocka upp; samla ihop; samla in; snappa upp; studera; suga i sig; ta in; ta reda på; uppsuga; upptaga
range together hopleta; samla
save packa; samla; samla ihop banka; bevaka från; bevara; förmindra; göra en insättning; inskränka utgifterna; inspara; lagra; lägga undan; lägga upp; reducera; rädda; samla på lager; skydda; spara; sätta in pengar på banken; tänka över; underhålla; upprätthålla; vakta
scrape together hopleta; samla skrapa ihop; skrapa samman
take få ihop; samla; samla in acceptera; acceptera en gåva; använda; använda sig av; bruka; bära; nyttja; servera sig själv; stjäla; ta; ta emot; ta emot en gåva; ta medicin; tillgodogöra sig; uthärda
take along få ihop; samla; samla in
take away få ihop; samla; samla in avta; bära bort; föra bort; förfalla; gå ner; minska; sjunka; stjäla; ta bort
unite förena; samla; samla ihop anknyta; ansluta; bunta ihop; flocka ihop; fästa ihop; förena; förenas; hopkoppla; kombinera; lägga ihop; lägga till; samlas; sammanfatta; sammanfoga; sammanlänka; sammanställa
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
accumulate ackumulera; hopas
assemble församlas; sammandraga; sammanträda
call anrop; lockljud; purra; påhälsning; påringning; tillrop; uppfordra; uppkalla; visit
collect avhämta; indriva
fetch apportera; avhämta; betinga; hämta
gather bulna; församla; inhämta; uppsamla; utläsa
gather together församlas; skocka; skockas
join hopfoga; skarva; sälla
pick up inhämta; nålmikrofon; uppsnappa
save bespara; frälsa; inbespara
scrape together rafsa
take frambära; inta; taga; vidtaga
take away bortta; förta
unite ena
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
join med
save med undagtag av; så när som på; utan

Synoniemen voor "samla":


Wiktionary: samla

samla
verb
 1. to form or put into a herd
 2. to associate
 3. -
 4. to bring together; to collect
 5. to accumulate items for a hobby
 6. to gather together
noun
 1. activity of collecting

Cross Translation:
FromToVia
samla pick; glean lesen — (transitiv), Landwirtschaft: Dinge auswählen, um sie danach aufzusammeln und zusammenzutragen
samla accumulate; heap; pile up; stack accumuler — Accumuler
samla amass; gather; gain amasseraccumuler, réunir en masse.
samla collect; gather; pick up; assemble; raise collectionner — Réunir en collections.
samla stack; amass; heap; pile up; accumulate; collect; gather; pile entassermettre en tas.
samla collect; gather; pick up; assemble; raise; amass; heap; pile up; stack; accumulate; pile ramasser — Faire un amas, un assemblage, une collection de choses.
samla take along; convene; collect; gather; pick up; assemble; raise; amass; heap; pile up; stack; accumulate; pile rassemblerassembler de nouveau des personnes, des bêtes ou des choses qui disperser.
samla gather; accept; receive; accredit; admit; harvest; garner; collect; pick up; assemble; raise recueillir — (vieilli) rassembler les fruits d’une terre, en faire la récolte ; on dit plutôt « récolter ».

Verwante vertalingen van samla