Overzicht
Zweeds naar Engels:   Meer gegevens...
 1. sortera:
 2. Wiktionary:


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor sortera (Zweeds) in het Engels

sortera:

sortera werkwoord (sorterar, sorterade, sorterat)

 1. sortera
  to sort
  • sort werkwoord (sorts, sorted, sorting)
 2. sortera
  to sort
  – To organize information, such as a list of files, in a particular order. For example, a list of files can be sorted alphabetically by name in ascending or descending order. 1
  • sort werkwoord (sorts, sorted, sorting)
 3. sortera (klassifiera; gruppera; ordna)
  to classify; to rank; to order; to group; to class
  • classify werkwoord (classifies, classified, classifying)
  • rank werkwoord (ranks, ranked, ranking)
  • order werkwoord (orders, ordered, ordering)
  • group werkwoord (groups, grouped, grouping)
  • class werkwoord (classs, classed, classing)
 4. sortera (reda ut; ordna; rangera)
  to sort out; to arrange; to assort; to shunt; to sift; to select; to group
  • sort out werkwoord (sorts out, sorted out, sorting out)
  • arrange werkwoord (arranges, arranged, arranging)
  • assort werkwoord (assorts, assorted, assorting)
  • shunt werkwoord (shunts, shunted, shunting)
  • sift werkwoord (sifts, sifted, sifting)
  • select werkwoord (selects, selected, selecting)
  • group werkwoord (groups, grouped, grouping)
 5. sortera (klassificera; systematisera)
  to classify; to systematize; to card-index; to systematise
  • classify werkwoord (classifies, classified, classifying)
  • systematize werkwoord, Amerikaans (systematizes, systematized, systematizing)
  • card-index werkwoord (card-indexs, card-indexed, card-indexing)
  • systematise werkwoord, Brits

Conjugations for sortera:

presens
 1. sorterar
 2. sorterar
 3. sorterar
 4. sorterar
 5. sorterar
 6. sorterar
imperfekt
 1. sorterade
 2. sorterade
 3. sorterade
 4. sorterade
 5. sorterade
 6. sorterade
framtid 1
 1. kommer att sortera
 2. kommer att sortera
 3. kommer att sortera
 4. kommer att sortera
 5. kommer att sortera
 6. kommer att sortera
framtid 2
 1. skall sortera
 2. skall sortera
 3. skall sortera
 4. skall sortera
 5. skall sortera
 6. skall sortera
conditional
 1. skulle sortera
 2. skulle sortera
 3. skulle sortera
 4. skulle sortera
 5. skulle sortera
 6. skulle sortera
perfekt particip
 1. har sorterat
 2. har sorterat
 3. har sorterat
 4. har sorterat
 5. har sorterat
 6. har sorterat
imperfekt particip
 1. hade sorterat
 2. hade sorterat
 3. hade sorterat
 4. hade sorterat
 5. hade sorterat
 6. hade sorterat
blandad
 1. sortera!
 2. sortera!
 3. sorterad
 4. sorterande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor sortera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
card-index kartotek; kort ask
class föreläsning; genre; grupp; kategori; klass; lektion; objektklass; skolklass; skolår; social klass; socialgrupp; sort; stil; timme; typ
group distributionslista; folkmassa; folksamling; förening; grupp; gäng; hop; kategori; klass; kontaktgrupp; lag; möte; sammankomst; sällskap
order Z-ordning; anvisning; band; befallning; beställning; dekoration; dekorering; föreskrift; instruktion; kommando; orden; ordensband; order; regelbundenhet; regelmässighet; stickreplik; tjänsteuppdrag; undervisning; uppdrag; uppgift; vink; z-ordning
rank anseende; gradera; hierarki; led; länga; rad; rangordning; reputation; rykte; räcka
sort genre; stil
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrange ordna; rangera; reda ut; sortera anordna; arrangera; dekorera hemmet; göra i ordning; indela; inrikta huset; installera; komma överens om; koordinera; ordna; organisera; orkestrera; reglera; samordna; se till; ställa till med
assort ordna; rangera; reda ut; sortera
card-index klassificera; sortera; systematisera
class gruppera; klassifiera; ordna; sortera indela i klasser; klassificera
classify gruppera; klassificera; klassifiera; ordna; sortera; systematisera gruppera; indela i klasser; klassificera
group gruppera; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera
order gruppera; klassifiera; ordna; sortera befalla; beordra; beställa; bestämma; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förordna; ge uppdrag; göra i ordning; indela; katalogisera; kommandera; kommendera; kungöra; ordna; påbjuda; reglera; ringa till; se till
rank gruppera; klassifiera; ordna; sortera ordna; rangordna; uppställa i led
select ordna; rangera; reda ut; sortera dra lott; föredra; lotta; låta lotten avgöra; markera; plocka ut; ta; ta ut; välja
shunt ordna; rangera; reda ut; sortera byta; utbyta; utväxla; växla
sift ordna; rangera; reda ut; sortera filtrera; perkolera
sort sortera
sort out ordna; rangera; reda ut; sortera föredra; plocka ut; ta; ta ut; välja
systematise klassificera; sortera; systematisera
systematize klassificera; sortera; systematisera
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
rank förskräcklig; förskräckligt; härsket; oerhörd; oerhört; otäck; otäckt
select exklusiv; exklusivt; kärleksfull; kärleksfullt; utsökt
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrange disponera; föranstalta; inordna; klarera
class klassa; samhällsklass
classify klassa
order föreläggande; förskriva; förständiga; rekvisition; tillsägelse; tinga
rank rangordna
select kora; selektera; utvälja
sift sovra; sålla
sort out utsöndra
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
class omedelbar; omedelbart; rak; rakt

Synoniemen voor "sortera":


Wiktionary: sortera

sortera
verb
 1. separate according to certain criteria

Cross Translation:
FromToVia
sortera sort sortieren — etwas nach Art, Größe, Farbe ordnen