Zweeds

Uitgebreide vertaling voor vråla (Zweeds) in het Engels

vråla:

vråla werkwoord (vrålar, vrålade, vrålat)

 1. vråla (bua; skräna; skrika)
  boo; to roar; to howl
  • boo werkwoord
  • roar werkwoord (roars, roared, roaring)
  • howl werkwoord (howls, howled, howling)
 2. vråla (skrika; böla)
  to roar; to bellow
  • roar werkwoord (roars, roared, roaring)
  • bellow werkwoord (bellows, bellowed, bellowing)
 3. vråla (skrika; gallskrika; tjuta)
  to shout; to scream; to yell; to bark; to roar; to bellow; to shriek; to bawl; to rant; to rage; to boom; to cry out; to cry
  • shout werkwoord (shouts, shouted, shouting)
  • scream werkwoord (screams, screamed, screaming)
  • yell werkwoord (yells, yelled, yelling)
  • bark werkwoord (barks, barked, barking)
  • roar werkwoord (roars, roared, roaring)
  • bellow werkwoord (bellows, bellowed, bellowing)
  • shriek werkwoord (shrieks, shrieked, shrieking)
  • bawl werkwoord (bawls, bawled, bawling)
  • rant werkwoord (rants, ranted, ranting)
  • rage werkwoord (rages, raging)
  • boom werkwoord (booms, boomed, booming)
  • cry out werkwoord (cry out, cried out, crying out)
  • cry werkwoord (cries, cried, crying)
 4. vråla (böla; ropa högt; skrika; )
  to shriek; to bellow; to yell; to shout; to scream; to cry out; to roar
  • shriek werkwoord (shrieks, shrieked, shrieking)
  • bellow werkwoord (bellows, bellowed, bellowing)
  • yell werkwoord (yells, yelled, yelling)
  • shout werkwoord (shouts, shouted, shouting)
  • scream werkwoord (screams, screamed, screaming)
  • cry out werkwoord (cry out, cried out, crying out)
  • roar werkwoord (roars, roared, roaring)
 5. vråla (tjuta)
  to blare; to clatter; to rant
  • blare werkwoord (blares, blared, blaring)
  • clatter werkwoord (clatters, clattered, clattering)
  • rant werkwoord (rants, ranted, ranting)
 6. vråla (skrika; gapa; rya; gasta)
  to scream; to screech; to shriek; to squawk; to yell; to cry
  • scream werkwoord (screams, screamed, screaming)
  • screech werkwoord (screeches, screeched, screeching)
  • shriek werkwoord (shrieks, shrieked, shrieking)
  • squawk werkwoord (squawks, squawked, squawking)
  • yell werkwoord (yells, yelled, yelling)
  • cry werkwoord (cries, cried, crying)
 7. vråla (rasa; skråla; tjuta; skrika högt)
  to rage; to rant; to scream; to yell; to bawl; to let someone have it; rant & rage
  • rage werkwoord (rages, raging)
  • rant werkwoord (rants, ranted, ranting)
  • scream werkwoord (screams, screamed, screaming)
  • yell werkwoord (yells, yelled, yelling)
  • bawl werkwoord (bawls, bawled, bawling)
  • let someone have it werkwoord (lets someone have it, let someone have it, letting someone have it)
  • rant & rage werkwoord
 8. vråla (ryta)
  to blare out; to bawl out; to peal out; to bellow out
  • blare out werkwoord (blares out, blared out, blaring out)
  • bawl out werkwoord (bawls out, bawled out, bawling out)
  • peal out werkwoord (peals out, pealed out, pealing out)
  • bellow out werkwoord (bellows out, bellowed out, bellowing out)
 9. vråla (skrika; höja rösten)
  to scream; to squeal; to shriek; to yell; to screech
  • scream werkwoord (screams, screamed, screaming)
  • squeal werkwoord (squeals, squealled, squealling)
  • shriek werkwoord (shrieks, shrieked, shrieking)
  • yell werkwoord (yells, yelled, yelling)
  • screech werkwoord (screeches, screeched, screeching)

Conjugations for vråla:

presens
 1. vrålar
 2. vrålar
 3. vrålar
 4. vrålar
 5. vrålar
 6. vrålar
imperfekt
 1. vrålade
 2. vrålade
 3. vrålade
 4. vrålade
 5. vrålade
 6. vrålade
framtid 1
 1. kommer att vråla
 2. kommer att vråla
 3. kommer att vråla
 4. kommer att vråla
 5. kommer att vråla
 6. kommer att vråla
framtid 2
 1. skall vråla
 2. skall vråla
 3. skall vråla
 4. skall vråla
 5. skall vråla
 6. skall vråla
conditional
 1. skulle vråla
 2. skulle vråla
 3. skulle vråla
 4. skulle vråla
 5. skulle vråla
 6. skulle vråla
perfekt particip
 1. har vrålat
 2. har vrålat
 3. har vrålat
 4. har vrålat
 5. har vrålat
 6. har vrålat
imperfekt particip
 1. hade vrålat
 2. hade vrålat
 3. hade vrålat
 4. hade vrålat
 5. hade vrålat
 6. hade vrålat
blandad
 1. vråla!
 2. vråla!
 3. vrålad
 4. vrålande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor vråla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bark bark; skälla; trädbark
blare trumpetstötar
boom detonation; explosion; förtsättning; högkonjunktur; knall; krocka; plötslig explosion; sammanstöta; smäll; stigning; uppgång; uppsving
clatter rasslande; skaller; skallrande; skramla; skramlande; skrammel
cry skrik
rage hets; ilska; mani; raseri; ursinne; vrede
roar oljud; skrikande; tumult
scream skrik
screech skrik
shout skrika
shriek skrik
squeal skrik
yell skrik; slogan; stirdsrop
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bark gallskrika; skrika; tjuta; vråla skrika; skälla
bawl gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gå an; härja; klaga; knorra; låta någon ha det; morra lågt; muttra; rasa; skrika; skräna; tala fult
bawl out ryta; vråla gräla på; skälla ut
bellow böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gapa; hojta; ropa; skrika
bellow out ryta; vråla
blare tjuta; vråla
blare out ryta; vråla
boo bua; skrika; skräna; vråla
boom gallskrika; skrika; tjuta; vråla blomma; bullra; knalla; komma till högkonjunktur; krascha; panga; smälla
clatter tjuta; vråla dunka; klampa; klappra; klattra; rassla; skramla; slamra
cry gallskrika; gapa; gasta; rya; skrika; tjuta; vråla grina; gråta; jämra sig; klaga; lipa; skrika; snyfta; tjuta
cry out böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gråta ut; skrika ut
howl bua; skrika; skräna; vråla gnälla; jämra; kvida
let someone have it rasa; skrika högt; skråla; tjuta; vråla låta någon ha det; tala fult
peal out ryta; vråla
rage gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla bryta ut i raseri; dundra; förbanna; gå an; härja; rasa; skrika; skräna; storma; svära; tala fult
rant gallskrika; rasa; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gå an; härja; rasa; skrika; skräna; tala fult
rant & rage rasa; skrika högt; skråla; tjuta; vråla
roar bua; böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; skräna; tjuta; vråla gapa; hojta; ropa; skrika
scream böla; gallskrika; gapa; gasta; höja rösten; rasa; ropa högt; rya; ryta; råma; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gapa; gå an; hojta; härja; rasa; ropa; skrika; skräna
screech gapa; gasta; höja rösten; rya; skrika; vråla klösa av; riva; riva av
shout böla; gallskrika; ropa högt; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla anropa; gapa; gråta; hojta; jubbla; kalla på; lipa; ropa; skrika
shriek böla; gallskrika; gapa; gasta; höja rösten; ropa högt; rya; ryta; råma; skrika; tjuta; vråla gapa; gråta; hojta; lipa; ropa; skrika; skrika ut
squawk gapa; gasta; rya; skrika; vråla
squeal höja rösten; skrika; vråla ange; avslöja; berätta sagor; fördöma; förråda; gråta; klaga; lipa; skria; skrika; skvallra; skvallra på; skälla; tjalla
yell böla; gallskrika; gapa; gasta; höja rösten; rasa; ropa högt; rya; ryta; råma; skrika; skrika högt; skråla; tjuta; vråla gapa; gnälla; gå an; hojta; härja; jämra; kvida; låta någon ha det; rasa; ropa; skrika; skräna; tala fult
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
bark barka; barkskepp
bawl bröla; skrål
bellow böl; skrål
boom boom; hausse
clatter knatter; knattra; smatter
howl gallskrik; skrän; yla
rage grassera
roar brusa
scream anskri; skri
screech gnissel
shout tillrop; tjoa
shriek skri
yell gallskrik; skri; skrän
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
boo buh

Synoniemen voor "vråla":


Wiktionary: vråla


Cross Translation:
FromToVia
vråla bellow; roar; shout; holler brüllen — mit lauter, (oft) unkontrollierter Stimme in tieferer Tonlage erregt äußern; meist aggressiv
vråla bray; low brüllenTiere: einen lauten Droh-, Imponier-, oder Paarungsruf/-laut ausstoßen