Zweeds

Uitgebreide vertaling voor dessutom (Zweeds) in het Spaans

dessutom:

dessutom bijvoeglijk naamwoord

  1. dessutom (för övrigt)
    además; además de eso; también; después; al lado; encima; sobre todo; fuera de; especialmente; más que nada; principalmente; luego; más adelante; excepto; particularmente; fuera; ante todo; antes que nada; más lejos; en el campo; cerca de allí; sin; otro; más; aparte; por otra parte
  2. dessutom (förutom att)
    además
  3. dessutom (vidare)
    además; luego; también; encima; después

Vertaal Matrix voor dessutom:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
fuera omkring
más maximum; mest
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
más och
sin förutan
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
además dessutom; för övrigt; förutom att; vidare apropå; bortsett från det; bredvid; förresten; likaväl som; plus; slutet; stängd; stängt; utöver; vid sidan om
además de eso dessutom; för övrigt
al lado dessutom; för övrigt bredvid; vid sidan om; åt sidan
ante todo dessutom; för övrigt
antes que nada dessutom; för övrigt allra först
aparte dessutom; för övrigt bisarrt; bortglömd; bortglömt; enskilt; exentrisk; exentriskt; isolerad; isolerat; isär; kuriös; kuriöst; separat; separerat; skild från; skilt; skilt från; stå ensam; särad; särat; udda; urskiljt; utsöndrad; utsöndrat; åt sidan; öde; övergivet
cerca de allí dessutom; för övrigt
después dessutom; för övrigt; vidare efter; efteråt; hitåt; kort därinpå; om ett litet tag; sedan; sen; sent; snarast; snart
en el campo dessutom; för övrigt i det fria; i fältet; i naturen
encima dessutom; för övrigt; vidare inte längre aktuellt; passerad; slutet; stängd; stängt; över
especialmente dessutom; för övrigt bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
excepto dessutom; för övrigt i händelse; ifallet; såvida inte
fuera dessutom; för övrigt bort; borta; i det fria; iväg; ivägt; ut; ut därifrån; utan; utom
fuera de dessutom; för övrigt med undagtag av; utan
luego dessutom; för övrigt; vidare ; efter; efteråt; kort därinpå; om ett litet tag; sent; snarast; snart; varefter
más dessutom; för övrigt mer; plus; utöver
más adelante dessutom; för övrigt längre fram
más lejos dessutom; för övrigt längst; längst bort
más que nada dessutom; för övrigt framför allt; speciell
otro dessutom; för övrigt annan; annat; något annat; återstående
particularmente dessutom; för övrigt speciell; speciellt
por otra parte dessutom; för övrigt apropå; bortsett från det; bredvid; vid sidan om; å andra sidan
principalmente dessutom; för övrigt framför allt; speciell
sin dessutom; för övrigt
sobre todo dessutom; för övrigt framför allt; huvudsakligen; i synnerhet; speciell
también dessutom; för övrigt; vidare likaväl som

Synoniemen voor "dessutom":

  • därtill; tillika; därjämte; ven; därutöver; till på köpet

Wiktionary: dessutom


Cross Translation:
FromToVia
dessutom además; adicionalmente moreover — in addition to what has been said
dessutom después then — next in order
dessutom aparte; además außerdemKonjunktionaladverb: dient dazu, etwas Weiteres anzufügen
dessutom entonces dann — zusätzlich zu etwas
dessutom además des Weiteren — im Weiteren, künftig, zukünftig, in der weiteren Folge, im Anschluss daran, dann, danach, hinterher, außerdem
dessutom además; aparte de eso ferner — über das zuvor Gesagte hinaus
dessutom aparte de esto hinzumeist mit einem Verb zusammengesetzt: außerdem, zusätzlich