Zweeds

Uitgebreide vertaling voor anordna (Zweeds) in het Spaans

anordna:

anordna werkwoord (anordnar, anordnade, anordnat)

 1. anordna (arrangera; ordna; organisera)
  arreglar; organizar; iniciar; estructurar; poner; establecer; comenzar; construir; fundar; erigir; poner en pie; levantar; montar; formar
 2. anordna (planera)
 3. anordna (ordna; installera; arrangera; ställa till med)
  montar; establecer; arreglar; instalar; constituir; colocar; comenzar; colocarse; estructurar; construir; concebir; destinar; estacionar

Conjugations for anordna:

presens
 1. anordnar
 2. anordnar
 3. anordnar
 4. anordnar
 5. anordnar
 6. anordnar
imperfekt
 1. anordnade
 2. anordnade
 3. anordnade
 4. anordnade
 5. anordnade
 6. anordnade
framtid 1
 1. kommer att anordna
 2. kommer att anordna
 3. kommer att anordna
 4. kommer att anordna
 5. kommer att anordna
 6. kommer att anordna
framtid 2
 1. skall anordna
 2. skall anordna
 3. skall anordna
 4. skall anordna
 5. skall anordna
 6. skall anordna
conditional
 1. skulle anordna
 2. skulle anordna
 3. skulle anordna
 4. skulle anordna
 5. skulle anordna
 6. skulle anordna
perfekt particip
 1. har anordnat
 2. har anordnat
 3. har anordnat
 4. har anordnat
 5. har anordnat
 6. har anordnat
imperfekt particip
 1. hade anordnat
 2. hade anordnat
 3. hade anordnat
 4. hade anordnat
 5. hade anordnat
 6. hade anordnat
blandad
 1. anordna!
 2. anordna!
 3. anordnad
 4. anordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

anordna [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. anordna
  la base; el miembros
  • base [la ~] zelfstandig naamwoord
  • miembros [el ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor anordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
base anordna bas; bostads plats; foundation; fundament; grund; grund tanken; grundfärg; grundförutsättning; grundmur; grundning; grundval; hemmabas; hemmaplan; hus; jordbruksmark; jordbruksområde; område för avresande; startpunkt; stödjepunkt; underlag; underliggande struktur; understruktur
colocar sätta ner
comenzar börja
destinar fristående
iniciar börjande
levantar kräkas upp; sätta up
miembros anordna lemmar; medlem; människor
organizar organisera
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arreglar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; iståndsätta; klara upp; koka; laga; modellera; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; skapa; ställa till rätta; upprusta; återställa
colocar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anvisa; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; placera; stationera; ställa; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colocarse anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med föra in; förlägga; smyga in; snika sig in; stationera; ta ned; ta ner
comenzar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med använda sig utav; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; introducera; komma in; lova att göra; lära; presentera; starta; sticka ifrån; studera; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
concebir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begripa; designa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; kläcka ut; konstruera; skapa; tolka; uppfinna
constituir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med etablera; forma; grunda; skapa
construir anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut; lägga till; mejsla; montera; mura; sammanställa; sammansätta; sätta ihop; utvidga; vidga
destinar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; anvisa; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
erigir anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; inrätta; kasta uppåt; slänga upp; slänga upp i luften; starta; upprätta
establecer anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med anvisa; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång; tilldela; tillsätta; upprätta
estacionar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; parkera; stationera; sätta ner
estructurar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med strukturera
formar anordna; arrangera; ordna; organisera anpassa; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; konstruera; lära; modellera; nerrösta; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
fundar anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; jorda; kolonisera; lägga grunden utav; lägga grunderna; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång
iniciar anordna; arrangera; ordna; organisera använda; använda sig utav; begynna; bestämma takten; börja; förbereda; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; introducera; lova att göra; presentera; påbörja; sparka; starta; sätta igång; visa entusiasm; visa god vilja; åtaga; öka tempot
instalar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; förlägga; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; installera; insätta i ämbetet; justera; påbörja; starta; stationera; sätta igång; tillsätta
levantar anordna; arrangera; ordna; organisera anklaga; avfatta; avgränsa; befria; begränsa; bestämma; bli högre; brinna upp; brådska; bygga; byta bostad; definiera; dra upp; flytta; förnya; hissa upp; häva upp; hålla fram; hålla upp; höja; höjas; ila; kasta uppåt; lyfta; lyfta upp; lysa upp; markera; motivera; renovera; resa; resa sig; resa upp; rusa; rusta upp; rycka upp; räta upp; skynda på; slippa; slänga upp; slänga upp i luften; stegras; sticka upp; stiga; stiga upp; sträcka på sig; ställa upp; stå på ända; sätta i eld; ta betalt; tömma brevlådan; upphöja; upplysa; uppmuntra; utarbeta; utstaka; veckla av; återställa
montar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bestiga; bygga upp; designa; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; klättra; komm in; konstruera; köra; montera; samlas; sammanfoga; sammankalla; skapa; uppfinna
organizar anordna; arrangera; ordna; organisera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
poner anordna; arrangera; ordna; organisera anvisa; använda; använda sig utav; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
poner en pie anordna; arrangera; ordna; organisera agna; locka
saldar diferencias anordna; planera bilägga en dispyt; komma överens om; nå en överenskommelse; träffa en överenskommelse
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
base vagga

Synoniemen voor "anordna":


Wiktionary: anordna


Cross Translation:
FromToVia
anordna dirigir diriger — organiser, régler l'exécution d'une action
anordna ordenar; mandar ordonner — Disposer suivant un certain ordre.