Zweeds

Uitgebreide vertaling voor arrangera (Zweeds) in het Spaans

arrangera:

arrangera werkwoord (arrangerar, arrangerade, arrangerat)

 1. arrangera (anordna; ordna; organisera)
  arreglar; organizar; iniciar; estructurar; poner; establecer; comenzar; construir; fundar; erigir; poner en pie; levantar; montar; formar
 2. arrangera (anordna; ordna; installera; ställa till med)
  montar; establecer; arreglar; instalar; constituir; colocar; comenzar; colocarse; estructurar; construir; concebir; destinar; estacionar
 3. arrangera (orkestrera)

Conjugations for arrangera:

presens
 1. arrangerar
 2. arrangerar
 3. arrangerar
 4. arrangerar
 5. arrangerar
 6. arrangerar
imperfekt
 1. arrangerade
 2. arrangerade
 3. arrangerade
 4. arrangerade
 5. arrangerade
 6. arrangerade
framtid 1
 1. kommer att arrangera
 2. kommer att arrangera
 3. kommer att arrangera
 4. kommer att arrangera
 5. kommer att arrangera
 6. kommer att arrangera
framtid 2
 1. skall arrangera
 2. skall arrangera
 3. skall arrangera
 4. skall arrangera
 5. skall arrangera
 6. skall arrangera
conditional
 1. skulle arrangera
 2. skulle arrangera
 3. skulle arrangera
 4. skulle arrangera
 5. skulle arrangera
 6. skulle arrangera
perfekt particip
 1. har arrangerat
 2. har arrangerat
 3. har arrangerat
 4. har arrangerat
 5. har arrangerat
 6. har arrangerat
imperfekt particip
 1. hade arrangerat
 2. hade arrangerat
 3. hade arrangerat
 4. hade arrangerat
 5. hade arrangerat
 6. hade arrangerat
blandad
 1. arrangera!
 2. arrangera!
 3. arrangerad
 4. arrangerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor arrangera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
colocar sätta ner
comenzar börja
destinar fristående
iniciar börjande
levantar kräkas upp; sätta up
organizar organisera
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arreglar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; iståndsätta; klara upp; koka; laga; modellera; möblera; ordna; organisera; preparera; reglera; renovera; reparera; restaurera; sanera; se till; skapa; ställa till rätta; upprusta; återställa
colocar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anvisa; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; placera; stationera; ställa; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colocarse anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med föra in; förlägga; smyga in; snika sig in; stationera; ta ned; ta ner
comenzar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med använda sig utav; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; introducera; komma in; lova att göra; lära; presentera; starta; sticka ifrån; studera; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
concebir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begripa; designa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; kläcka ut; konstruera; skapa; tolka; uppfinna
constituir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med etablera; forma; grunda; skapa
construir anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut; lägga till; mejsla; montera; mura; sammanställa; sammansätta; sätta ihop; utvidga; vidga
destinar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; anvisa; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
erigir anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; inrätta; kasta uppåt; slänga upp; slänga upp i luften; starta; upprätta
establecer anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med anvisa; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång; tilldela; tillsätta; upprätta
estacionar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; parkera; stationera; sätta ner
estructurar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med strukturera
formar anordna; arrangera; ordna; organisera anpassa; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; konstruera; lära; modellera; nerrösta; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
fundar anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; jorda; kolonisera; lägga grunden utav; lägga grunderna; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång
iniciar anordna; arrangera; ordna; organisera använda; använda sig utav; begynna; bestämma takten; börja; förbereda; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; introducera; lova att göra; presentera; påbörja; sparka; starta; sätta igång; visa entusiasm; visa god vilja; åtaga; öka tempot
instalar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; förlägga; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; installera; insätta i ämbetet; justera; påbörja; starta; stationera; sätta igång; tillsätta
instrumentar arrangera; orkestrera instrumentera
levantar anordna; arrangera; ordna; organisera anklaga; avfatta; avgränsa; befria; begränsa; bestämma; bli högre; brinna upp; brådska; bygga; byta bostad; definiera; dra upp; flytta; förnya; hissa upp; häva upp; hålla fram; hålla upp; höja; höjas; ila; kasta uppåt; lyfta; lyfta upp; lysa upp; markera; motivera; renovera; resa; resa sig; resa upp; rusa; rusta upp; rycka upp; räta upp; skynda på; slippa; slänga upp; slänga upp i luften; stegras; sticka upp; stiga; stiga upp; sträcka på sig; ställa upp; stå på ända; sätta i eld; ta betalt; tömma brevlådan; upphöja; upplysa; uppmuntra; utarbeta; utstaka; veckla av; återställa
montar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bestiga; bygga upp; designa; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; klättra; komm in; konstruera; köra; montera; samlas; sammanfoga; sammankalla; skapa; uppfinna
organizar anordna; arrangera; ordna; organisera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
orquestar arrangera; orkestrera
poner anordna; arrangera; ordna; organisera anvisa; använda; använda sig utav; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
poner en pie anordna; arrangera; ordna; organisera agna; locka

Synoniemen voor "arrangera":


Wiktionary: arrangera


Cross Translation:
FromToVia
arrangera disponer arrange — to set up, organise
arrangera poner en orden; arreglar arrange — to put in order
arrangera arreglar arrangerarranger (transitive) (fr)
arrangera disponer disposerarranger, mettre dans l’ordre le plus convenable.