Zweeds

Uitgebreide vertaling voor (Zweeds) in het Spaans

då:

bijvoeglijk naamwoord

  1. en tal caso; luego; entonces; en ese momento
  2. mientras que; mientras; en tanto que
  3. en aquel tiempo; entonces; cuando; en aquellos tiempos; en aquella época; hace tiempo; en aquel entonces; por aquel entonces
  4. por consiguiente
  5. (på den tiden)
    entonces; en aquella época; por aquel entonces

Vertaal Matrix voor :

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
cuando när; som; såvitt
en aquel entonces på en gång
en aquel tiempo på en gång
en aquella época ; på den tiden
en aquellos tiempos
en ese momento i det ögonblicket; just nu; nuförtiden
en tal caso
en tanto que
entonces ; på den tiden som
hace tiempo på en gång
luego dessutom; efter; efteråt; för övrigt; kort därinpå; om ett litet tag; sent; snarast; snart; varefter; vidare
mientras medan; samtidigt; under tiden som
mientras que emedan; som; såsom
por aquel entonces ; på den tiden
por consiguiente därför; följaktligen; härav; på villkor att

Synoniemen voor "då":


Wiktionary:


Cross Translation:
FromToVia
porque dakausal: aus folgendem Grund
entonces damals — referenziert einen zurückliegenden Zeitpunkt oder eine zurückliegende Zeitspanne
después dann — zu einem späteren Zeitpunkt oder einer späteren Zeitspanne in der baldigen Zukunft
entonces then — at that time
entonces then — in that case
entonces then — that time
cuando when — at such time as
cuando when — as soon as

Verwante vertalingen van