Zweeds

Uitgebreide vertaling voor lära (Zweeds) in het Spaans

lära:

lära werkwoord (lär, lärde, lärt)

 1. lära (studera)
  aprender; estudiar; comenzar; alzar; seguir estudios; adquirir; encender; cursar; estallar
 2. lära (studera)
  aprender; enseñar
 3. lära (studera; hålla sig underrättad; lära sig)
  enseñar; dar clases
 4. lära
  aprender; enterarse
 5. lära
  aprender; sacar; recibir; adquirir; conseguir; apoderarse de
 6. lära
  aprender
 7. lära (upptäcka; yppa)
  descrubir; encontrar; encontrarse; dar con
 8. lära (träna; utbilda; uppöva)
  entrenar; amaestrar; domar; adiestrar; domesticar
 9. lära (utbilda; undervisa)
  enseñar; educar; formar; reanimar
 10. lära (underrätta)
  perfeccionar; refinar
 11. lära (undervisa)

Conjugations for lära:

presens
 1. lär
 2. lär
 3. lär
 4. lär
 5. lär
 6. lär
imperfekt
 1. lärde
 2. lärde
 3. lärde
 4. lärde
 5. lärde
 6. lärde
framtid 1
 1. kommer att lära
 2. kommer att lära
 3. kommer att lära
 4. kommer att lära
 5. kommer att lära
 6. kommer att lära
framtid 2
 1. skall lära
 2. skall lära
 3. skall lära
 4. skall lära
 5. skall lära
 6. skall lära
conditional
 1. skulle lära
 2. skulle lära
 3. skulle lära
 4. skulle lära
 5. skulle lära
 6. skulle lära
perfekt particip
 1. har lärt
 2. har lärt
 3. har lärt
 4. har lärt
 5. har lärt
 6. har lärt
imperfekt particip
 1. hade lärt
 2. hade lärt
 3. hade lärt
 4. hade lärt
 5. hade lärt
 6. hade lärt
blandad
 1. lär!
 2. lär!
 3. lärd
 4. lärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

lära [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. lära (doktrin; lärosats)
  la doctrina

Vertaal Matrix voor lära:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
alzar sätta up
aprender studerande
comenzar börja
conseguir erhållit; lyckats få; sätta till någons hand
doctrina doktrin; lära; lärosats dogm; läsart; religiös doktrin; tro; troslära; version; övertygelse
enseñar lärande
estudiar studerande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
adiestrar lära; träna; uppöva; utbilda träna; öva
adquirir lära; studera angripa; belägga; erhålla; fatta; finna; ; förvärva; gripa; inhandla; köpa; köpa in; lyckas få tag på; lyckats få; lägga beslag på; skaffa sig; ta; ta fasta på; ta i besittning
alzar lära; studera absorbera; anklaga; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; bidraga; brinna upp; definiera; dra upp; fuska; få en ljusare nyans; förnya; gränsa till; göra ljusare; hissa upp; häva upp; höja; höjas; ljusa upp; lura; lyfta; lyfta upp; lysa upp; markera; narra; rama in; renovera; resa sig; restaurera; rusta upp; stegras; sticka upp; stiga upp; stå på ända; suga upp; svindla; sätta i eld; ta betalt; tända en cigarett; tömma brevlådan; uppkomma; utstaka; veckla av; vrida upp; återställa; öka
amaestrar lära; träna; uppöva; utbilda
apoderarse de lära angripa; belägga; fatta; fånga; förvärva; gripa; lyckas få tag på; lägga beslag på; ta fasta på; ta i besittning
aprender lära; studera förhöra; praktisera; studera; tilldela; utfråga; öva
comenzar lära; studera anordna; använda sig utav; arrangera; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; installera; introducera; komma in; lova att göra; ordna; organisera; presentera; starta; sticka ifrån; ställa till med; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
conseguir lära belägga; fixa; förvärva; klara; klara av; lyckas få tag på; lägga beslag på; orka; orka med; ta i besittning
cursar lära; studera studera
dar clases hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa bibringa; instruera; lära ut; träna; undervisa
dar con lära; upptäcka; yppa möta; stöta ihop
descrubir lära; upptäcka; yppa
domar lära; träna; uppöva; utbilda dressera; tama
domesticar lära; träna; uppöva; utbilda dressera; tama
educar lära; undervisa; utbilda bibringa; föda; handleda; instruera; lära ut; träna; undervisa; utveckla; öva
encender lära; studera agna; brinna upp; driva på; elda; locka; motivera; motivera någon; stimulera; sätta i eld; tända; tända brasan; tända elden; tända på; uppmana; uppmuntra
encontrar lära; upptäcka; yppa beröra; borra; efterforska; finna; framträda; hitta; härröra; möta; råka; stiga upp; träffa; uppkomma; uppspåra; uppstå; upptäcka
encontrarse lära; upptäcka; yppa befinna sig; bo; hitta; komma ihop; komma tillsammans; ligga; möta; mötas; samlas; ses; träffa; träffa varandra; träffas; uppehålla sig; upptäcka; vara bosatt; vara någonstans; vara placerad; vistas
enseñar hålla sig underrättad; lära; lära sig; studera; undervisa; utbilda frambringa; framträda; förevisa; handleda; härröra; instruera; presentera; producera; stiga upp; sätta fram för visning; ta fram; träna; undervisa; uppkomma; uppstå; utställa; visa; öva
enterarse lära erfara; få reda på; förhöra; hitta på; informera sig om; komma på; uppfinna; utfråga
entrenar lära; träna; uppöva; utbilda
estallar lära; studera brista ut i; bryta sig fri; bryta ut; bränna loss; bullra; dimpa ner; dunsa ner; explodera; flyga upp; hiva ner; hoppa av; hoppa över; kasta ner; knalla; krascha; lösgöra sig; panga; plumsa ner; slänga ner; smälla; splittras; spricka; springa öppen; sprängas; ta sönder på flit
estudiar lära; studera betrakta; forska; kasta en blick på; läsa; observera; praktisera; snegla; studera; ta hänsyn till; ta i beräkning; tänka över; åse; öva; överväga
formar lära; undervisa; utbilda anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; konstruera; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; öva
impartir docencia lära; undervisa
impartir enseñanza lära; undervisa
instruir lära; undervisa bibringa; byta ut; förändra; ge i uppdrag till; handleda; instruera; lära ut; träna; undervisa; ändra; öva
perfeccionar lära; underrätta avsluta; bli bättre; få det bättre; förbättra; förbättra sitt liv; förnya; förädla; göra färdig; jämna; jämna till; perfektionera; polera; släta ut; sätta rätt
reanimar lära; undervisa; utbilda bringa till sans; få att kvickna till
recibir lära acceptera; belägga; emotta; erhålla; hälsa välkommen; lyckas få tag på; lyckats få; lägga beslag på; mottaga; ta emot; ta i besittning; underhålla; välkomna
refinar lära; underrätta bryta sönder; förbättra; förfina; förädla; jämna; jämna till; perfektionera; polera; raffinera; släta ut
sacar lära Hämta senaste; avfatta; avtappa; bedra; bli utan; dra fram; dra upp; extrahera; fuska; förebrå; klandra; klara sig ur; knäppa upp; komma till korta; lura; lösa upp; plocka bort; rädda sig; sno upp; spela upp; sprätta upp; spänna av; ta fram; ta ur; ta ut; tappa; tappa av; utarbeta; utvinna; vanära; visa; visa fram
seguir estudios lära; studera lära in; plugga; studera

Synoniemen voor "lära":


Wiktionary: lära


Cross Translation:
FromToVia
lära credo creed — that which is believed
lära aprender learn — to acquire knowledge or ability
lära estudiar study — to revise/review materials
lära enseñar teach — to pass on knowledge
lära doctrina Lehre — sprachliche Darstellung eines Wissensgebietes: in Lehrbuch oder Vortrag
lära enseñanza LehreAnleitung, Unterweisung, Vermittlung, Ausbildung
lära enseñar beibringen — erläutern, zeigen, wie etwas gemacht wird, so dass es der Betreffende dann kann, ebenso macht
lära enseñar lehren — (intransitiv), (transitiv): jemandem etwas (Lehrstoff, Wissen, Fertigkeiten, …) vermitteln, beibringen; jemanden in etwas unterrichten, unterweisen
lära aprender lernenerarbeiten/Erwerb/gewinnen von Kenntnissen und/oder geistigen oder körperlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Erfahrungen
lära aprender; enseñar; instruir apprendreacquérir une connaissance ou un savoir-faire.

Verwante vertalingen van lära