Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ordna (Zweeds) in het Spaans

ordna:

ordna werkwoord (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
 2. ordna (beställa)
  prescribir; ordenar; disponer; obligar; decretar; mandar; dictar
 3. ordna (organisera)
  arreglar; dirigir
 4. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archivar
 5. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  clasificar; ordenar
 6. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  arreglar; organizar; iniciar; estructurar; poner; establecer; comenzar; construir; fundar; erigir; poner en pie; levantar; montar; formar
 7. ordna (fixa)
  arreglar
 8. ordna (uppställa i led)
 9. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  montar; establecer; arreglar; instalar; constituir; colocar; comenzar; colocarse; estructurar; construir; concebir; destinar; estacionar
 10. ordna
  ordenar
 11. ordna (jämna; släta ut)
 12. ordna (reglera; styra; inrätta)
 13. ordna (rada upp; ställa på rad)
  juntarse
 14. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  ordenar; sortear; seleccionar; clasificar

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arreglar arrangerad; avgörande; fastställande; ordnat
clasificar klassificera
colocar sätta ner
comenzar börja
destinar fristående
dirigir befäl; ledning
iniciar börjande
levantar kräkas upp; sätta up
organizar organisera
seleccionar välja
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
archivar arkivera; förvara; ordna; spara arkivera; hopleta; samla
arreglar anordna; arrangera; fixa; göra i ordning; installera; ordna; organisera; reglera; se till; ställa till med bereda; conformera sig; efterbetala; fixa; forma; förbereda; förlika; förnya; försona; godgöra; gottgöra; göra i ordning; göra redo; göra upp; hitta igen; iståndsätta; klara upp; koka; laga; modellera; möblera; preparera; renovera; reparera; restaurera; sanera; skapa; ställa till rätta; upprusta; återställa
arreglarse göra i ordning; ordna; reglera; se till avsluta; få det gjort; få det ur världen
clasificar gruppera; indela; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera ackomodera; bjuda någon logi; gruppera; klassificera; rangordna; sortera; systematisera
colocar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anlägga; anvisa; avgränsa; bedra; begränsa; bestämma; binda fast; definiera; fastbinda; fastknyta; fuska; fästa; fästa vid; förlägga; ge sig in i; hålla fängslad; inlåta sig i; inskränka; lura; lägga; lägga ner; markera; narra; placera; stationera; ställa; svindla; sätta; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; utstaka
colocarse anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med föra in; förlägga; smyga in; snika sig in; stationera; ta ned; ta ner
comenzar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med använda sig utav; begynna; brinna upp; börja; falla in; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; introducera; komma in; lova att göra; lära; presentera; starta; sticka ifrån; studera; sätta i eld; tända en cigarett; åtaga
concebir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med begripa; designa; fatta; förstå; greppa; gräva upp; gräva ut; göra klart för sig; göra sig en föreställning om; inse; kläcka ut; konstruera; skapa; tolka; uppfinna
constituir anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med etablera; forma; grunda; skapa
construir anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bebygga; bygga; bygga på; bygga till; bygga upp; bygga ut; lägga till; mejsla; montera; mura; sammanställa; sammansätta; sätta ihop; utvidga; vidga
decretar beställa; ordna befalla; beordra; deklarera; diktera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förkunna offentligt; kommandera; kommendera; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
destinar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; anvisa; bestämma; bjuda någon logi; föra in; förlägga; knäppa upp; lägga ner; lösa upp; sno upp; sprätta upp; spänna av; stationera; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela
dictar beställa; ordna diktera; föreskriva; förestava; ge uttryck åt; tolka
dirigir ordna; organisera adressera; anföra; befalla; conformera sig; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; ge någon anvisning på; hänvisa till; kommandera; kommendera; köra; leda; rikta; råda någon att vända sig till; sitta vid ratten; styra
disponer beställa; ordna gruppera; tvinga
erigir anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; inrätta; kasta uppåt; slänga upp; slänga upp i luften; starta; upprätta
establecer anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med anvisa; bestämma; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; inrätta; installera; kolonisera; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång; tilldela; tillsätta; upprätta
estacionar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med ackomodera; bjuda någon logi; förlägga; lägga ner; parkera; stationera; sätta ner
estructurar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med strukturera
formar anordna; arrangera; ordna; organisera anpassa; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; konstruera; lära; modellera; nerrösta; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
formar filas ordna; uppställa i led
fundar anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga; etablera; grunda; initiera; jorda; kolonisera; lägga grunden utav; lägga grunderna; placera; påbörja; slå sig ner; starta; sätta igång
hacer recto jämna; ordna; släta ut räta; rätta till
iniciar anordna; arrangera; ordna; organisera använda; använda sig utav; begynna; bestämma takten; börja; förbereda; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; introducera; lova att göra; presentera; påbörja; sparka; starta; sätta igång; visa entusiasm; visa god vilja; åtaga; öka tempot
instalar anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med anpassa; förlägga; ge sig in i; initiera; inlåta sig i; installera; insätta i ämbetet; justera; påbörja; starta; stationera; sätta igång; tillsätta
juntarse ordna; rada upp; ställa på rad flocka ihop; förenas; komma ihop; komma tillsammans; mötas; samlas; ses; träffa varandra; träffas
levantar anordna; arrangera; ordna; organisera anklaga; avfatta; avgränsa; befria; begränsa; bestämma; bli högre; brinna upp; brådska; bygga; byta bostad; definiera; dra upp; flytta; förnya; hissa upp; häva upp; hålla fram; hålla upp; höja; höjas; ila; kasta uppåt; lyfta; lyfta upp; lysa upp; markera; motivera; renovera; resa; resa sig; resa upp; rusa; rusta upp; rycka upp; räta upp; skynda på; slippa; slänga upp; slänga upp i luften; stegras; sticka upp; stiga; stiga upp; sträcka på sig; ställa upp; stå på ända; sätta i eld; ta betalt; tömma brevlådan; upphöja; upplysa; uppmuntra; utarbeta; utstaka; veckla av; återställa
mandar beställa; ordna anföra; avskeda; avsända; befalla; belasta; bemäktiga; beordra; betunga; diktera; eftersända; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förhärska; ge i uppdrag till; ge upp; ha överhanden; hemleverera; härska; kapitulera; kommandera; kommendera; kungöra; leda; majorisera; påbjuda; råda; skicka; skicka in; skicka vidare till; sparka; sända; tvinga; vara rådande; överlämna sig
montar anordna; arrangera; installera; ordna; organisera; ställa till med bestiga; bygga upp; designa; ertappa; fästa ihop; fästa vid; fånga; ge sig in i; inlåta sig i; klättra; komm in; konstruera; köra; montera; samlas; sammanfoga; sammankalla; skapa; uppfinna
obligar beställa; ordna driva; forcera; framhäva; framhålla; förmå; förpliktiga; kungöra; påbjuda; tvinga; ålägga
ordenar beställa; gruppera; indela; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera avgöra; befalla; belasta; beordra; betunga; deklarera; diktera; fixa; forcera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; förkunna offentligt; ge i uppdrag till; gruppera; jämna; klassificera; kommandera; kommendera; kungöra; laga; proklamera; påbjuda; rena; rengöra; renovera; rensa; rensa bort; reparera; restaurera; sanera; sortera; systematisera; tillkännage; tvinga
organizar anordna; arrangera; ordna; organisera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
poner anordna; arrangera; ordna; organisera anvisa; använda; använda sig utav; bestämma; föra in; förevisa; lägga; lägga bort; lägga i; lägga ner; lägga ner någonting; lägga något åt sidan; nyttja; placera; spela ut; ställa; sätta; sätta fram för visning; sätta ner; ta ned; ta ner; tilldela; tillgodogöra sig; tända på; visa
poner en orden göra i ordning; ordna; reglera; se till förlika; försona; gottgöra; reparera; ställa till rätta; återställa
poner en pie anordna; arrangera; ordna; organisera agna; locka
prescribir beställa; ordna diktera; diktera ett brev
reglamentar inrätta; ordna; reglera; styra
seleccionar ordna; rangera; reda ut; sortera dra lott; föredra; gruppera; lotta; låta lotten avgöra; markera; plocka; ta; ta ut; välja
sortear ordna; rangera; reda ut; sortera dra lott; gruppera; hålla sig undan ifrån; kasta om; kringgå; lotta; lotta in; lotta ut; låta lotten avgöra; svänga undan; undvika

Synoniemen voor "ordna":


Wiktionary: ordna


Cross Translation:
FromToVia
ordna disponer arrange — to set up, organise
ordna poner en orden; arreglar arrange — to put in order
ordna ordenar; arreglar order — to set in (any) order
ordna ordenar; arreglar order — to set in (a good) order
ordna ordenar sort — arrange in order
ordna permitirse leisten — sich beschaffen, anschaffen, kaufen
ordna ser el manager de; poder managen — die Organisation von etwas durchführen
ordna ordenar ordnen — etwas in eine bestimmte Reihenfolge oder Verteilung bringen
ordna acomodar; adaptar; arreglar accommoderdonner, procurer de la commodité.
ordna ordenar; mandar ordonner — Disposer suivant un certain ordre.

Verwante vertalingen van ordna