Zweeds

Uitgebreide vertaling voor överväga (Zweeds) in het Frans

överväga:

överväga werkwoord (överväger, övervägde, övervägt)

 1. överväga (tänka över)
  considérer; envisager; peser; délibérer; méditer; contempler; examiner
  • considérer werkwoord (considère, considères, considérons, considérez, )
  • envisager werkwoord (envisage, envisages, envisageons, envisagez, )
  • peser werkwoord (pèse, pèses, pesons, pesez, )
  • délibérer werkwoord (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )
  • méditer werkwoord (médite, médites, méditons, méditez, )
  • contempler werkwoord (contemple, contemples, contemplons, contemplez, )
  • examiner werkwoord (examine, examines, examinons, examinez, )
 2. överväga (tänka över)
 3. överväga (tänka över)
  prévaloir; apprécier; évaluer; estimer; deviner; déterminer; taxer; fixer; repeser; conjecturer; faire une expertise
  • prévaloir werkwoord (prévaux, prévaut, prévalons, prévalez, )
  • apprécier werkwoord (apprécie, apprécies, apprécions, appréciez, )
  • évaluer werkwoord (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
  • estimer werkwoord (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • deviner werkwoord (devine, devines, devinons, devinez, )
  • déterminer werkwoord (détermine, détermines, déterminons, déterminez, )
  • taxer werkwoord (taxe, taxes, taxons, taxez, )
  • fixer werkwoord (fixe, fixes, fixons, fixez, )
  • repeser werkwoord (repèse, repèses, repesons, repesez, )
  • conjecturer werkwoord (conjecture, conjectures, conjecturons, conjecturez, )
 4. överväga
  délibérer; réfléchir; considérer; débattre; conférer
  • délibérer werkwoord (délibère, délibères, délibérons, délibérez, )
  • réfléchir werkwoord (réfléchis, réfléchit, réfléchissons, réfléchissez, )
  • considérer werkwoord (considère, considères, considérons, considérez, )
  • débattre werkwoord (débats, débat, débattons, débattez, )
  • conférer werkwoord (confère, confères, conférons, conférez, )
 5. överväga
  considérer; peser; taxer; estimer; évaluer
  • considérer werkwoord (considère, considères, considérons, considérez, )
  • peser werkwoord (pèse, pèses, pesons, pesez, )
  • taxer werkwoord (taxe, taxes, taxons, taxez, )
  • estimer werkwoord (estime, estimes, estimons, estimez, )
  • évaluer werkwoord (évalue, évalues, évaluons, évaluez, )
 6. överväga (fundera över; betänka; besinna)
  réfléchir; considérer; songer; méditer; être pensif
  • réfléchir werkwoord (réfléchis, réfléchit, réfléchissons, réfléchissez, )
  • considérer werkwoord (considère, considères, considérons, considérez, )
  • songer werkwoord (songe, songes, songeons, songez, )
  • méditer werkwoord (médite, médites, méditons, méditez, )
  • être pensif werkwoord
 7. överväga (falla död)
 8. överväga (tankeställa; betänka)

Conjugations for överväga:

presens
 1. överväger
 2. överväger
 3. överväger
 4. överväger
 5. överväger
 6. överväger
imperfekt
 1. övervägde
 2. övervägde
 3. övervägde
 4. övervägde
 5. övervägde
 6. övervägde
framtid 1
 1. kommer att överväga
 2. kommer att överväga
 3. kommer att överväga
 4. kommer att överväga
 5. kommer att överväga
 6. kommer att överväga
framtid 2
 1. skall överväga
 2. skall överväga
 3. skall överväga
 4. skall överväga
 5. skall överväga
 6. skall överväga
conditional
 1. skulle överväga
 2. skulle överväga
 3. skulle överväga
 4. skulle överväga
 5. skulle överväga
 6. skulle överväga
perfekt particip
 1. har övervägt
 2. har övervägt
 3. har övervägt
 4. har övervägt
 5. har övervägt
 6. har övervägt
imperfekt particip
 1. hade övervägt
 2. hade övervägt
 3. hade övervägt
 4. hade övervägt
 5. hade övervägt
 6. hade övervägt
blandad
 1. överväg!
 2. överväg!
 3. övervägd
 4. övervägande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor överväga:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
examiner besöka; inspektera
fixer fixa; häftande; sätta fast sig
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
apprécier tänka över; överväga föreslå; föreställa; kritisera; uppskatta
avoir qch en vue betänka; tankeställa; överväga
conférer överväga ha ett möte; hålla konferens; jämföra; jämföra med; konferera
conjecturer tänka över; överväga föreslå; föreställa; förmoda; gissa
considérer besinna; betänka; fundera över; tänka över; överväga anhålla om råd; be om råd; besiktiga; betrakta; hysa sympati för; högakta; kontrolera; observera; sympatisera; ta hänsyn till; ta i beräkning; titta på; tänka ut; tänka över; uppskatta; åse
contempler tänka över; överväga besiktiga; betrakta; bevaka; iaktta; inspektera; kontrolera; observera; se på; titta; titta på; tänka ut; tänka över; undersöka; visitera; åse
deviner tänka över; överväga föreslå; föreställa; förmoda; gissa; satsa med aktier; se igenom; spekulera; titta igenom
débattre överväga debatera; debattera; diskutera; ha ett möte; kommentera; konferera; prata igenom; tala igenom; tala om
délibérer tänka över; överväga anhålla om råd; be om råd; ha ett möte; konferera; prata igenom; ta hänsyn till; ta i beräkning; tala igenom; tänka ut; tänka över
déterminer tänka över; överväga anvisa; beskriva; beskriva närmare; bestämma; definiera; dekorera; efterforska; fastlägga; fastställa; finna; föreslå; föreställa; förvissa sig om; karakterisera; konstatera; pryda; pynta; tilldela; uppspåra; utmärka
envisager tänka över; överväga hysa sympati för; planera; sympatisera; tänka ut; tänka över
estimer tänka över; överväga bedöma; beräkna; bestämma; estimera; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; högakta; kalkylera; skatta; spara; tro; tro på; tänka över; uppskatta
examiner tänka över; överväga besiktiga; betrakta; forska; förhöra; höra; inse; inspektera; kasta en blick på; kolla; kontrolera; kontrollera; leta efter; observera; pröva; snegla; spåra; söka efter; ta prov; testa; titta på; tänka ut; tänka över; undersöka; utforska; utvärdera; visitera; åse
faire une expertise tänka över; överväga bedöma; föreslå; föreställa; förmoda; gissa; skatta; uppskatta
fixer tänka över; överväga ansluta; bakbinda; besanna; betrakta; binda; binda fast; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fjättra; fästa; fästa vid; förbinda; förena; föreslå; föreställa; hoplimma; häfta ihop; inspektera; intyga; klistra; knyta; koppla; limma; låsa; låsa in; observera; piska; prygla; se på; skruva fast; spänna; spärra in; surra; sätta fast; ta ned; ta ner; titta; åse
méditer besinna; betänka; fundera över; tänka över; överväga fundera; grubbla; ruva; tycka; tänka; tänka ut; tänka över
peser tänka över; överväga klämma; krama; nypa; uppväga; väga noggrannt
peser le pour et le contre tänka över; överväga
prévaloir tänka över; överväga
repeser tänka över; överväga
réfléchir besinna; betänka; fundera över; överväga begrunda; betänka; eftersinna; fundera; grubbla; reflektera; ruva; ta hänsyn till; ta i beräkning; tycka; tänka; återkasta; återspegla
se foutre la paix falla död; överväga
songer besinna; betänka; fundera över; överväga drömma; fundera; fundera på; grubbla; tänka efter
taxer tänka över; överväga föreslå; föreställa; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta
évaluer tänka över; överväga bedöma; beräkna; estimera; föreslå; föreställa; kalkylera; skatta; taxera; uppskatta; värdera; värdesätta
être pensif besinna; betänka; fundera över; överväga fundera; grubbla

Wiktionary: överväga


Cross Translation:
FromToVia
överväga envisager; songer consider — think of doing
överväga examiner erwägen — vorhaben
överväga considérer erwägen — in Betracht ziehen
överväga envisager in Betracht ziehen — sich die Möglichkeit einer bestimmten Durchführung oder Aktion merken und dies bedenken oder erwägen

Verwante vertalingen van överväga