Zweeds

Uitgebreide vertaling voor bära (Zweeds) in het Frans

bära:

bära werkwoord (bär, bar, burit)

 1. bära (ha på sig)
  porter; avoir mis
  • porter werkwoord (porte, portes, portons, portez, )
  • avoir mis werkwoord
 2. bära (föra)
  porter; trimballer; traîner
  • porter werkwoord (porte, portes, portons, portez, )
  • trimballer werkwoord
  • traîner werkwoord (traîne, traînes, traînons, traînez, )
 3. bära (uthärda; stå ut med)
  tenir le coup; tenir; persister; endurer; supporter; persévérer; maintenir; continuer; subir; tenir jusqu'au bout
  • tenir le coup werkwoord
  • tenir werkwoord (tiens, tient, tenons, tenez, )
  • persister werkwoord (persiste, persistes, persistons, persistez, )
  • endurer werkwoord (endure, endures, endurons, endurez, )
  • supporter werkwoord (supporte, supportes, supportons, supportez, )
  • persévérer werkwoord (persévère, persévères, persévérons, persévérez, )
  • maintenir werkwoord (maintiens, maintient, maintenons, maintenez, )
  • continuer werkwoord (continue, continues, continuons, continuez, )
  • subir werkwoord (subis, subit, subissons, subissez, )
 4. bära (uthärda)
  désarrimer
  • désarrimer werkwoord (désarrime, désarrimes, désarrimons, désarrimez, )
 5. bära (släpa; draga)
  traîner; porter; trimballer; porter avec effort
  • traîner werkwoord (traîne, traînes, traînons, traînez, )
  • porter werkwoord (porte, portes, portons, portez, )
  • trimballer werkwoord
  • porter avec effort werkwoord
 6. bära (transportera; befordra; frakta)
  transporter
  • transporter werkwoord (transporte, transportes, transportons, transportez, )
 7. bära (uthärda; utstå; orka)
  endurer; tolérer; supporter
  • endurer werkwoord (endure, endures, endurons, endurez, )
  • tolérer werkwoord (tolère, tolères, tolérons, tolérez, )
  • supporter werkwoord (supporte, supportes, supportons, supportez, )
 8. bära (stödja; understödja)
  soutenir; appuyer; porter; fortifier; étayer; épauler; étançonner; porter avec effort
  • soutenir werkwoord (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )
  • appuyer werkwoord (appuie, appuies, appuyons, appuyez, )
  • porter werkwoord (porte, portes, portons, portez, )
  • fortifier werkwoord (fortifie, fortifies, fortifions, fortifiez, )
  • étayer werkwoord (étaie, étaies, étayons, étayez, )
  • épauler werkwoord (épaule, épaules, épaulons, épaulez, )
  • étançonner werkwoord (étançonne, étançonnes, étançonnons, étançonnez, )
  • porter avec effort werkwoord

Conjugations for bära:

presens
 1. bär
 2. bär
 3. bär
 4. bär
 5. bär
 6. bär
imperfekt
 1. bar
 2. bar
 3. bar
 4. bar
 5. bar
 6. bar
framtid 1
 1. kommer att bära
 2. kommer att bära
 3. kommer att bära
 4. kommer att bära
 5. kommer att bära
 6. kommer att bära
framtid 2
 1. skall bära
 2. skall bära
 3. skall bära
 4. skall bära
 5. skall bära
 6. skall bära
conditional
 1. skulle bära
 2. skulle bära
 3. skulle bära
 4. skulle bära
 5. skulle bära
 6. skulle bära
perfekt particip
 1. har burit
 2. har burit
 3. har burit
 4. har burit
 5. har burit
 6. har burit
imperfekt particip
 1. hade burit
 2. hade burit
 3. hade burit
 4. hade burit
 5. hade burit
 6. hade burit
blandad
 1. bär!
 2. bär!
 3. buren
 4. bärande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor bära:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
soutenir hänga på; vara fäst vid
supporter anhängare; förespråkare; supporter
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
appuyer bära; stödja; understödja backa upp; basera; buckla in; hålla med; klämma; knacka; krama; lugna; nypa; proppa; rekommendera; råda; samarbeta; stödja sig mot; stödja sig på; stötta; trycka in; trösta; utse; vila på
avoir mis bära; ha på sig
continuer bära; stå ut med; uthärda fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare; gå vidare med; göra lika bra; hålla ut; pågå; slutföra; ta det längre; vara ihärdig
désarrimer bära; uthärda
endurer bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fortgå; framhärda; fördraga; genomgå; hålla ut; lida; pågå; tåla; undergå; uthärda; utstå; vara ihärdig
fortifier bära; stödja; understödja bli starkare; förstärkas; intensifieras; konsolidera; proppa; stärka; stärkas; stötta
maintenir bära; stå ut med; uthärda beskydda; bevara; förvara; gälla; hålla; hålla fram; hålla stånd; hålla upp; hålla vid; inlägga; insistera; permanenta; skydda; stå fast; stå kvar; underhålla; upprätthålla; vakta
persister bära; stå ut med; uthärda fortgå; fortsätta; framhärda; gå vidare; gå vidare med; hålla ut; pågå; slutföra; vara ihärdig
persévérer bära; stå ut med; uthärda fasthålla vid; fortgå; framhärda; förbli ståndaktig; gå på; hålla ut; pågå; tränga på; vara ihärdig
porter bära; draga; föra; ha på sig; släpa; stödja; understödja anstifta; avsända; bära bort; bära upp; föra bort; förorsaka; ge; orsaka; porta; portera; skicka; sända; ta bort; tilldela; tillfoga; utlösa; överlämna; överräcka
porter avec effort bära; draga; släpa; stödja; understödja
soutenir bära; stödja; understödja backa upp; bekräfta; bestyrka; fördraga; ge stöd åt; hålla fram; hålla med; hålla upp; lida; lugna; låtsas; proppa; samarbeta; stå för; stötta; trösta; tåla; uthärda
subir bära; stå ut med; uthärda erfara; fördraga; genomgå; känna; lida; tåla; undergå; uppleva; uthärda; utstå
supporter bära; orka; stå ut med; uthärda; utstå fortgå; framhärda; fördraga; genomgå; hålla ut; lida; pågå; tolerera; tåla; undergå; uthärda; utstå; vara ihärdig
tenir bära; stå ut med; uthärda behålla; besitta; fångsla; ha; hålla; hålla fast; inte släppa; sätta i fängelse; äga
tenir jusqu'au bout bära; stå ut med; uthärda fortgå; framhärda; hålla ut; pågå; vara ihärdig
tenir le coup bära; stå ut med; uthärda fortgå; framhärda; fördraga; hålla ut; lida; pågå; stå fast vid; tåla; uthärda; vara ihärdig
tolérer bära; orka; uthärda; utstå auktorisera; bemyndiga; fördraga; lida; lära; tillåta; tolerera; tåla; uthärda
transporter befordra; bära; frakta; transportera befordra; frakta; föra; köra; transportera
traîner bära; draga; föra; släpa bogsera; dra; dra iväg; dra med sig; draga; dröna; flanera; flanera omkring; gå och dra; gå och driva omkring; gå omkring; gå vilse; hala; hänga; inte göra något speciellt; masa; slappa; slänga omkring; släntra; släpa; släpa iväg; spankulera; spatsera; spatsera omkring; strosa; ströva omkring; såsa; söla; traska; tveka; tänka över; vara förlorad
trimballer bära; draga; föra; släpa
épauler bära; stödja; understödja proppa; stötta
étançonner bära; stödja; understödja
étayer bära; stödja; understödja proppa; stötta; understötta

Synoniemen voor "bära":


Wiktionary: bära


Cross Translation:
FromToVia
bära porter bear — carry
bära porter carry — to transport by lifting
bära défrayer defray — to pay or discharge (a debt, expense etc.); to meet (the cost of something)
bära porter wear — to have on (clothes)
bära porter tragen — etwas mit den Armen oder auf dem Rücken von einem Ort zu einem anderen Ort transportieren
bära porter tragen — Kleidung oder Schmuck am Körper haben

Verwante vertalingen van bära