Zweeds

Uitgebreide vertaling voor forma (Zweeds) in het Frans

forma:

forma werkwoord (formar, formade, format)

 1. forma (modellera; knåda)
  former; exister; modeler; faire du modelage; travailler; façonner; mouler; pétrir
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • exister werkwoord (existe, existes, existons, existez, )
  • modeler werkwoord (modèle, modèles, modelons, modelez, )
  • faire du modelage werkwoord
  • travailler werkwoord (travaille, travailles, travaillons, travaillez, )
  • façonner werkwoord (façonne, façonnes, façonnons, façonnez, )
  • mouler werkwoord (moule, moules, moulons, moulez, )
  • pétrir werkwoord (pétris, pétrit, pétrissons, pétrissez, )
 2. forma (skapa)
  former; modeler; styliser; donner forme à quelque chose
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • modeler werkwoord (modèle, modèles, modelons, modelez, )
  • styliser werkwoord (stylise, stylises, stylisons, stylisez, )
 3. forma (skapa)
  former; façonner; modeler; mouler
  • former werkwoord (forme, formes, formons, formez, )
  • façonner werkwoord (façonne, façonnes, façonnons, façonnez, )
  • modeler werkwoord (modèle, modèles, modelons, modelez, )
  • mouler werkwoord (moule, moules, moulons, moulez, )
 4. forma (skulptera; karva)
  sculpter
  • sculpter werkwoord (sculpte, sculptes, sculptons, sculptez, )
 5. forma (skapa; modellera)
  façonner; arranger; rajuster; corriger
  • façonner werkwoord (façonne, façonnes, façonnons, façonnez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • rajuster werkwoord (rajuste, rajustes, rajustons, rajustez, )
  • corriger werkwoord (corrige, corriges, corrigeons, corrigez, )
 6. forma (utforma; redigera; designa; )
  styliser
  • styliser werkwoord (stylise, stylises, stylisons, stylisez, )

Conjugations for forma:

presens
 1. formar
 2. formar
 3. formar
 4. formar
 5. formar
 6. formar
imperfekt
 1. formade
 2. formade
 3. formade
 4. formade
 5. formade
 6. formade
framtid 1
 1. kommer att forma
 2. kommer att forma
 3. kommer att forma
 4. kommer att forma
 5. kommer att forma
 6. kommer att forma
framtid 2
 1. skall forma
 2. skall forma
 3. skall forma
 4. skall forma
 5. skall forma
 6. skall forma
conditional
 1. skulle forma
 2. skulle forma
 3. skulle forma
 4. skulle forma
 5. skulle forma
 6. skulle forma
perfekt particip
 1. har format
 2. har format
 3. har format
 4. har format
 5. har format
 6. har format
imperfekt particip
 1. hade format
 2. hade format
 3. hade format
 4. hade format
 5. hade format
 6. hade format
blandad
 1. forma!
 2. forma!
 3. formad
 4. formande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor forma:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arranger forma; modellera; skapa anordna; arrangera; fixa; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
corriger forma; modellera; skapa beriktiga; förbättra; förhöra; höra; inspektera; kolla; kompensera för; korrigera; rätta; rätta till; rättgöra; skystera; sätta rätt; testa; undersöka; uppväga
donner forme à quelque chose forma; skapa
exister forma; knåda; modellera existera; finnas; vara till
faire du modelage forma; knåda; modellera
façonner forma; knåda; modellera; skapa behandla
former forma; knåda; modellera; skapa designa; föda; hålla sig underrättad; konstruera; lära; lära sig; sammanställa; skapa; studera; sätta ihop; träna; undervisa; uppfinna; utbilda; öva
modeler forma; knåda; modellera; skapa
mouler forma; knåda; modellera; skapa fast sammanbinda; sammanbinda
pétrir forma; knåda; modellera
rajuster forma; modellera; skapa förnya; renovera; upprusta
sculpter forma; karva; skulptera hack ur; karva ur; skära ur
styliser designa; forma; formge; kreera; redigera; skapa; styla; utforma
travailler forma; knåda; modellera arbeta; arbeta som städhjälp; praktisera; studera; städa; öva

Synoniemen voor "forma":


Wiktionary: forma


Cross Translation:
FromToVia
forma former; conditionner formen — etwas eine Form/Gestalt geben, bearbeiten
forma conditionner formen — jemanden beeinflussen, den Charakter einer Person formen
forma accentuer; accuser; caractériser; croquer; dépeindre; dessiner; ébaucher; esquisser; indiquer; marquer; peindre; représenter; reproduire; souligner; tracer; le; dessin; portrait; de zeichnen(transitiv); im übertragenen Sinne: schildern; (in literarischen Darbietungen und Texten) Figuren, Charaktere mittels Zeichen, Sprachstil, Gesten, in Haltung und Miene interagierend handeln lassen
forma donner une forme; former shape — to give something a shape

Verwante vertalingen van forma