Zweeds

Uitgebreide vertaling voor klara upp (Zweeds) in het Frans

klara upp:

klara upp werkwoord (klarar upp, klarade upp, klarat upp)

 1. klara upp (lösa upp; lösa sig)
  résoudre; découvrir; dénouer; démêler; déchiffrer; décrypter
  • résoudre werkwoord (résous, résout, résolvons, résolvez, )
  • découvrir werkwoord (découvre, découvres, découvrons, découvrez, )
  • dénouer werkwoord (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • démêler werkwoord (démêle, démêles, démêlons, démêlez, )
  • déchiffrer werkwoord (déchiffre, déchiffres, déchiffrons, déchiffrez, )
  • décrypter werkwoord (décrypte, décryptes, décryptons, décryptez, )
 2. klara upp (slå sig ner; göra upp; stadga sig)
  régler; acquitter; solder; liquider; arranger
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • acquitter werkwoord (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • liquider werkwoord (liquide, liquides, liquidons, liquidez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
 3. klara upp (göra upp)
  acquitter; achever; solder; régler; payer; assimiler; niveler; payer la note; égaliser; s'acquitter de
  • acquitter werkwoord (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • achever werkwoord (achève, achèves, achevons, achevez, )
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • payer werkwoord (paye, payes, payons, payez, )
  • assimiler werkwoord (assimile, assimiles, assimilons, assimilez, )
  • niveler werkwoord (nivelle, nivelles, nivelons, nivelez, )
  • payer la note werkwoord
  • égaliser werkwoord (égalise, égalises, égalisons, égalisez, )
  • s'acquitter de werkwoord

Conjugations for klara upp:

presens
 1. klarar upp
 2. klarar upp
 3. klarar upp
 4. klarar upp
 5. klarar upp
 6. klarar upp
imperfekt
 1. klarade upp
 2. klarade upp
 3. klarade upp
 4. klarade upp
 5. klarade upp
 6. klarade upp
framtid 1
 1. kommer att klara upp
 2. kommer att klara upp
 3. kommer att klara upp
 4. kommer att klara upp
 5. kommer att klara upp
 6. kommer att klara upp
framtid 2
 1. skall klara upp
 2. skall klara upp
 3. skall klara upp
 4. skall klara upp
 5. skall klara upp
 6. skall klara upp
conditional
 1. skulle klara upp
 2. skulle klara upp
 3. skulle klara upp
 4. skulle klara upp
 5. skulle klara upp
 6. skulle klara upp
perfekt particip
 1. har klarat upp
 2. har klarat upp
 3. har klarat upp
 4. har klarat upp
 5. har klarat upp
 6. har klarat upp
imperfekt particip
 1. hade klarat upp
 2. hade klarat upp
 3. hade klarat upp
 4. hade klarat upp
 5. hade klarat upp
 6. hade klarat upp
blandad
 1. klara upp!
 2. klara upp!
 3. klarad upp
 4. klarande upp
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor klara upp:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
égaliser nivellera
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achever göra upp; klara upp avsluta; bryta upp; bära ut; bättra på; dricka; dricka upp; fixa; fullborda; färdigställa; få det gjort; få det ur världen; föra till ett slut; göra fullständig; göra i ordning; komplettera; nöta ut; runda av; skriva färdigt; slita ut; sluta; spela färdigt
acquitter göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig avbetala; betala av; efterbetala; friköpa; förklarad oskylig; slå sig ner; återköpa; återlösa
arranger göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig anordna; arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; koordinera; lägga ner; modellera; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skapa; skjuta fram; sortera; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
assimiler göra upp; klara upp absorbera; anpassa; foga; kollationera; suga upp
déchiffrer klara upp; lösa sig; lösa upp avkoda; avkryptera; dechiffrera; dekryptera; lösa; reda upp; reda ut
découvrir klara upp; lösa sig; lösa upp anvisa; avslöja; bestämma; blotta; blottlägga; dra upp; efterforska; erfara; finna; få reda på; hitta på; komma på; ligga naken; lära; möta; reda på; röja; snoka; tilldela; träffa; uppenbara; uppspåra; upptäcka; utfinna; utställa; utsätta någon för; yppa; öppna
décrypter klara upp; lösa sig; lösa upp dechiffrera; reda upp; reda ut
démêler klara upp; lösa sig; lösa upp lösgöra; reda upp; reda ut
dénouer klara upp; lösa sig; lösa upp annullera; avslöja; befria; frisläppa; haka av; haka lös; knäppa upp; lösa; lösa upp; lösgöra; offentliggöra; plocka av; publicera; reda upp; reda ut; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; ställa in; ta av; öppna
liquider göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig annullera; avskaffa; döda; eliminera; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; mörda; rasera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sluta med; ställa in; sälja av; sälja ut
niveler göra upp; klara upp anpassa; avtrubba; foga; göra jämn; jämna; jämna till; polera; släta ut; utjämna
payer göra upp; klara upp avbetala; belöna; betala; betala av; betala en räkning; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; efterbetala; erlägga; fortsätta med betala; slå sig ner; utbetala
payer la note göra upp; klara upp betala
régler göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig anpassa; avbetala; avstämma; betala; betala av; efterbetala; fixa; friköpa; förlika; försona; godgöra; göra i ordning; göra upp; hantera; iståndsätta; justera; jämna ut; klarna upp; laga; reparera; slå sig ner; ställa in; tala ut; återköpa; återlösa; återställa
résoudre klara upp; lösa sig; lösa upp avkoda; dechiffrera; erfara; få reda på; förklara; komma på; lösa; omvandla; smälta; upplösa; utarbeta
s'acquitter de göra upp; klara upp avsluta; betala; efterbetala; frambringa; fullgöra; färdigställa; förrätta; göra; slå sig ner; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa
solder göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig betala; efterbetala; göra upp; jämna ut; minska; reducera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; slå sig ner; sälja av; sälja ut; sänka
égaliser göra upp; klara upp anpassa; betala; foga; göra jämn; jämna; jämna till; kanta; plana; platta ut; polera; släta ut; trimma; utjämna

Verwante vertalingen van klara upp