Zweeds

Uitgebreide vertaling voor komma in (Zweeds) in het Frans

komma in:

komma in werkwoord (kommer in, komm in, kommit in)

 1. komma in (gå in; kliva in)
  entrer; rentrer; entrer dans; entrer en vigueur; pénétrer dans; pénétrer
  • entrer werkwoord (entre, entres, entrons, entrez, )
  • rentrer werkwoord (rentre, rentres, rentrons, rentrez, )
  • entrer dans werkwoord
  • entrer en vigueur werkwoord
  • pénétrer dans werkwoord
  • pénétrer werkwoord (pénètre, pénètres, pénétrons, pénétrez, )
 2. komma in (gå in i; gå med i; anknyta sig till)
  engager; nouer; lier
  • engager werkwoord (engage, engages, engageons, engagez, )
  • nouer werkwoord (noue, noues, nouons, nouez, )
  • lier werkwoord (lie, lies, lions, liez, )
 3. komma in (falla in)

Conjugations for komma in:

presens
 1. kommer in
 2. kommer in
 3. kommer in
 4. kommer in
 5. kommer in
 6. kommer in
imperfekt
 1. komm in
 2. komm in
 3. komm in
 4. komm in
 5. komm in
 6. komm in
framtid 1
 1. kommer att komma in
 2. kommer att komma in
 3. kommer att komma in
 4. kommer att komma in
 5. kommer att komma in
 6. kommer att komma in
framtid 2
 1. skall komma in
 2. skall komma in
 3. skall komma in
 4. skall komma in
 5. skall komma in
 6. skall komma in
conditional
 1. skulle komma in
 2. skulle komma in
 3. skulle komma in
 4. skulle komma in
 5. skulle komma in
 6. skulle komma in
perfekt particip
 1. har kommit in
 2. har kommit in
 3. har kommit in
 4. har kommit in
 5. har kommit in
 6. har kommit in
imperfekt particip
 1. hade kommit in
 2. hade kommit in
 3. hade kommit in
 4. hade kommit in
 5. hade kommit in
 6. hade kommit in
blandad
 1. komm in!
 2. komm in!
 3. kommande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor komma in:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
engager anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in acceptera; anropa; anställa; använda; avsparka; begynna; bjuda; börja; emotta; engagera; hyra; inbjuda; inropa; insvepa; invitera; kalla över; lova att göra; mobilisera; nyttja; pantsätta; påpeka; rekrytera; ropa; slå in; starta; tillgodogöra sig; veckla in; åkalla; åtaga
entrer gå in; kliva in; komma in ange; fördjupa sig i; gå igenom; lägga i; penetrera; skriva in
entrer dans gå in; kliva in; komma in beträda; bryta sig in; gå på; importera; infiltrera; införa; komm in; köra in; segla in; vandra på; åka in
entrer en vigueur gå in; kliva in; komma in begynna; börja; börja fungera; starta; träda i kraft
lier anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in bakbinda; besanna; binda; binda fast; binda fast vid ett rep; binda ihop; binda in böcker; binda upp; fascinera; fastbinda; fastknyta; fastsurra; fixera; fjättra; fängsla; fästa; fästa vid; föra samman; förena; häfta ihop; intyga; kedja; kedja fast; knyta; knyta igen; knäppa; koppla; piska; prygla; sammanföra; sammanlänka; surra; sätta fast
nouer anknyta sig till; gå in i; gå med i; komma in bakbinda; binda; binda fast; binda ihop; binda om; binda samman; binda upp; fastsurra; fixera; fjättra; fästa; fästa vid; hänga; hänga på; hänga upp; knyta; knyta igen; knyta ihop; knyta samman; knäppa; lägga på; piska; prygla; sammanbinda; slå på; surra; sätta fast; sätta på
pénétrer gå in; kliva in; komma in borra igenom; fördjupa sig i; genomskåda; gå igenom; inprägla; intrycka; ; penetrera; perforera; se igenom; trycka på
pénétrer dans gå in; kliva in; komma in besöka; beträda; bryta sig igenom; bryta sig in; bära in; genomborra; genomtränga; gå in i hamnen; infiltrera; inträda; komma förbi; marschera in; tåga in; vandra in
rentrer gå in; kliva in; komma in andas in; dra in; inandas; inhalera; komma tillbaka; köra in; sätta inuti; vända om; åka in; återvända
s'alligner falla in; komma in
s'approcher falla in; komma in komma närmare; närma
se dépêcher falla in; komma in armbågas; brådska; driva; försöka; hasta; ila; knuffas; rusa; skynda; skynda på; sporra; stötas; trycka på; trängas i en folksamling
se rassembler falla in; komma in ansamla; dra samman; församla; komma ihop; komma samman; komma tillsammans; mötas; samla; samla ihop; samlas; sammankalla; ses

Verwante vertalingen van komma in