Zweeds

Uitgebreide vertaling voor marinera (Zweeds) in het Frans

marinera:

marinera werkwoord (marinerar, marinerade, marinerat)

 1. marinera (sylta)
  saler; refouler; se dissoudre; être dans la saumure; avaler; conserver; confire; décaper; mariner; foutre le camp; saumurer; mettre en conserve; mettre dans la saumure; répandre du sel sur; faire des conserves de
  • saler werkwoord (sale, sales, salons, salez, )
  • refouler werkwoord (refoule, refoules, refoulons, refoulez, )
  • se dissoudre werkwoord
  • avaler werkwoord (avale, avales, avalons, avalez, )
  • conserver werkwoord (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • confire werkwoord (confis, confit, confisons, confisez, )
  • décaper werkwoord (décape, décapes, décapons, décapez, )
  • mariner werkwoord (marine, marines, marinons, marinez, )
  • foutre le camp werkwoord
  • saumurer werkwoord (saumure, saumures, saumurons, saumurez, )
  • mettre en conserve werkwoord
 2. marinera (lägga in; förvara i lag)
  conserver; confire; mettre en conserve
  • conserver werkwoord (conserve, conserves, conservons, conservez, )
  • confire werkwoord (confis, confit, confisons, confisez, )
  • mettre en conserve werkwoord
 3. marinera
  mariner; épicer; pimenter; saler; macérer
  • mariner werkwoord (marine, marines, marinons, marinez, )
  • épicer werkwoord (épice, épices, épiçons, épicez, )
  • pimenter werkwoord (pimente, pimentes, pimentons, pimentez, )
  • saler werkwoord (sale, sales, salons, salez, )
  • macérer werkwoord (macère, macères, macérons, macérez, )

Conjugations for marinera:

presens
 1. marinerar
 2. marinerar
 3. marinerar
 4. marinerar
 5. marinerar
 6. marinerar
imperfekt
 1. marinerade
 2. marinerade
 3. marinerade
 4. marinerade
 5. marinerade
 6. marinerade
framtid 1
 1. kommer att marinera
 2. kommer att marinera
 3. kommer att marinera
 4. kommer att marinera
 5. kommer att marinera
 6. kommer att marinera
framtid 2
 1. skall marinera
 2. skall marinera
 3. skall marinera
 4. skall marinera
 5. skall marinera
 6. skall marinera
conditional
 1. skulle marinera
 2. skulle marinera
 3. skulle marinera
 4. skulle marinera
 5. skulle marinera
 6. skulle marinera
perfekt particip
 1. har marinerat
 2. har marinerat
 3. har marinerat
 4. har marinerat
 5. har marinerat
 6. har marinerat
imperfekt particip
 1. hade marinerat
 2. hade marinerat
 3. hade marinerat
 4. hade marinerat
 5. hade marinerat
 6. hade marinerat
blandad
 1. marinera!
 2. marinera!
 3. marinerad
 4. marinerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor marinera:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
avaler marinera; sylta absorbera; acceptera; dricka för mycket; få ner; få sig en fulla; förtära; ha på; klara av; sluka; smälta; snabbt få ur händerna; snabbt klara av; stå ut med; suga i sig; supa; svälja; ta; tåla; underkasta sig; uppsluka; uppsuga; upptaga
confire förvara i lag; lägga in; marinera; sylta inkoka; inkoka med socker; inlägga; kandera; konservera; kristallisera; sockra; sylta; söta
conserver förvara i lag; lägga in; marinera; sylta balsamera; beskydda; bevaka från; bevara; fångsla; förvara; gälla; hjälpa någon finansiellt; hålla fast; hålla stånd; hålla vid; hålla vid makt; inkoka; inlägga; konservera; lagra; packa; samla; samla ihop; skydda; stå fast; stå kvar; stödja ekonomiskt; sylta; sätta i fängelse; underhålla; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
décaper marinera; sylta
faire des conserves de marinera; sylta
foutre le camp marinera; sylta dra åt helvete; försvinna; kila i väg; sticka
macérer marinera blöta igenom; låta blöta igenom
mariner marinera; sylta
mettre dans la saumure marinera; sylta
mettre en conserve förvara i lag; lägga in; marinera; sylta inkoka; inlägga; konservera; lägga på flaska; sylta
pimenter marinera ge smak åt; krydda
refouler marinera; sylta behärska; bestämma över; betvinga; dölja; dölja känslor; ebba bort; förtränga känslor; gömma undan; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; kontrollera; krossa; skjuta bort; stänga inne; svälja; tvinga tillbaka; undertrycka
répandre du sel sur marinera; sylta
saler marinera; sylta salta; salta in
saumurer marinera; sylta salta; salta in
se dissoudre marinera; sylta upplösa
épicer marinera ge smak åt; krydda
être dans la saumure marinera; sylta

Wiktionary: marinera


Cross Translation:
FromToVia
marinera mariner marinieren — (transitiv) Gastronomie: Fleisch oder Fisch längere Zeit in eine gewürzte Soße (Marinade) legen und durchziehen lassen