Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ordna (Zweeds) in het Frans

ordna:

ordna werkwoord (ordnar, ordnade, ordnat)

 1. ordna (göra i ordning; reglera; se till)
  arranger
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
 2. ordna (beställa)
  ordonner; prescrire; commander; dicter
  • ordonner werkwoord (ordonne, ordonnes, ordonnons, ordonnez, )
  • prescrire werkwoord (prescris, prescrit, prescrivons, prescrivez, )
  • commander werkwoord (commande, commandes, commandons, commandez, )
  • dicter werkwoord (dicte, dictes, dictons, dictez, )
 3. ordna (organisera)
  arranger; convenir; organiser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • convenir werkwoord (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
 4. ordna (indela)
  ranger; sérier; arranger; agencer; classifier; classer
  • ranger werkwoord (range, ranges, rangeons, rangez, )
  • sérier werkwoord
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • agencer werkwoord (agence, agences, agençons, agencez, )
  • classifier werkwoord (classifie, classifies, classifions, classifiez, )
  • classer werkwoord (classe, classes, classons, classez, )
 5. ordna (arkivera; spara; förvara)
  archiver; ranger
  • archiver werkwoord (archive, archives, archivons, archivez, )
  • ranger werkwoord (range, ranges, rangeons, rangez, )
 6. ordna (klassifiera; sortera; gruppera)
  classifier; classer; catégoriser
  • classifier werkwoord (classifie, classifies, classifions, classifiez, )
  • classer werkwoord (classe, classes, classons, classez, )
  • catégoriser werkwoord (catégorise, catégorises, catégorisons, catégorisez, )
 7. ordna (arrangera; anordna; organisera)
  arranger; organiser; lancer; ériger; commencer; créer; aménager; construire; édifier; fonder; dresser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
  • lancer werkwoord (lance, lances, lançons, lancez, )
  • ériger werkwoord (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • commencer werkwoord (commence, commences, commençons, commencez, )
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • aménager werkwoord (aménage, aménages, aménageons, aménagez, )
  • construire werkwoord (construis, construit, construisons, construisez, )
  • édifier werkwoord (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • fonder werkwoord (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • dresser werkwoord (dresse, dresses, dressons, dressez, )
 8. ordna (fixa)
 9. ordna (uppställa i led)
 10. ordna (anordna; installera; arrangera; ställa till med)
  installer; arranger
  • installer werkwoord (installe, installes, installons, installez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
 11. ordna
 12. ordna (jämna; släta ut)
  redresser
  • redresser werkwoord (redresse, redresses, redressons, redressez, )
 13. ordna (reglera; styra; inrätta)
  réglementer
  • réglementer werkwoord (réglemente, réglementes, réglementons, réglementez, )
 14. ordna (rada upp; ställa på rad)
  ranger; réunir autour; rassembler
  • ranger werkwoord (range, ranges, rangeons, rangez, )
  • réunir autour werkwoord
  • rassembler werkwoord (rassemble, rassembles, rassemblons, rassemblez, )
 15. ordna (reda ut; sortera; rangera)
  trier; classer; arranger; sélectionner; repartir; séparer; passer les vitesses; enchaîner; coupler
  • trier werkwoord (trie, tries, trions, triez, )
  • classer werkwoord (classe, classes, classons, classez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • sélectionner werkwoord (sélectionne, sélectionnes, sélectionnons, sélectionnez, )
  • repartir werkwoord (repars, repart, repartons, repartez, )
  • séparer werkwoord (sépare, sépares, séparons, séparez, )
  • enchaîner werkwoord (enchaîne, enchaînes, enchaînons, enchaînez, )
  • coupler werkwoord (couple, couples, couplons, couplez, )

Conjugations for ordna:

presens
 1. ordnar
 2. ordnar
 3. ordnar
 4. ordnar
 5. ordnar
 6. ordnar
imperfekt
 1. ordnade
 2. ordnade
 3. ordnade
 4. ordnade
 5. ordnade
 6. ordnade
framtid 1
 1. kommer att ordna
 2. kommer att ordna
 3. kommer att ordna
 4. kommer att ordna
 5. kommer att ordna
 6. kommer att ordna
framtid 2
 1. skall ordna
 2. skall ordna
 3. skall ordna
 4. skall ordna
 5. skall ordna
 6. skall ordna
conditional
 1. skulle ordna
 2. skulle ordna
 3. skulle ordna
 4. skulle ordna
 5. skulle ordna
 6. skulle ordna
perfekt particip
 1. har ordnat
 2. har ordnat
 3. har ordnat
 4. har ordnat
 5. har ordnat
 6. har ordnat
imperfekt particip
 1. hade ordnat
 2. hade ordnat
 3. hade ordnat
 4. hade ordnat
 5. hade ordnat
 6. hade ordnat
blandad
 1. ordna!
 2. ordna!
 3. ordnad
 4. ordnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ordna:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
lancer kräkas upp
organiser orsakande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
agencer indela; ordna
aménager anordna; arrangera; ordna; organisera dekorera hemmet; inrikta huset; möblera
archiver arkivera; förvara; ordna; spara arkivera; checka in
arranger anordna; arrangera; göra i ordning; indela; installera; ordna; organisera; rangera; reda ut; reglera; se till; sortera; ställa till med arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; klara; klara av; klara upp; koordinera; lägga ner; modellera; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; renovera; samordna; skapa; skjuta fram; slå sig ner; stadga sig; ställa till rätta; upprusta; återställa
arranger qc fixa; ordna
catégoriser gruppera; klassifiera; ordna; sortera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
classer gruppera; indela; klassifiera; ordna; rangera; reda ut; sortera avvisa; gruppera; indela i klasser; klassificera; släppa; sortera; systematisera
classifier gruppera; indela; klassifiera; ordna; sortera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
commander beställa; ordna anföra; befalla; beordra; diktera; föra befälet över; föra kommando över; föreskriva; förestava; ge uppdrag; kommandera; kommendera; leda; pressa någon på något
commencer anordna; arrangera; ordna; organisera begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; lova att göra; proklamera; starta; sticka ifrån; åtaga
construire anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; designa; inrätta; konstruera; lägga till; montera; sammanställa; sammansätta; skapa; starta; sätta ihop; uppfinna; upprätta; utvidga; vidga
convenir ordna; organisera avstämma med; bli; komma överens om; likna; passa; passa ihop med; passa in; tillhöra; vara bekvämt; vara brukligen; vara enkelt; vara lämplig; vara proper; vara riktig; ägna sig för
coupler ordna; rangera; reda ut; sortera
créer anordna; arrangera; ordna; organisera designa; fabricera; framkalla; föranleda; göra; konstruera; medföra; orsaka; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; uppfinna; vålla; åstadkomma
dicter beställa; ordna diktera; kungöra; påbjuda
dresser anordna; arrangera; ordna; organisera bli högre; bygga; dressera; etablera; grunda; höjas; inrätta; lägga grunderna; montera; resa; resa upp; räta upp; starta; stiga; stiga upp; ställa upp; sätta ihop; tama; upprätta; öka
enchaîner ordna; rangera; reda ut; sortera arrestera; fascinera; fängsla; fånga; föra samman; förbinda; förena; gripa; handboja; kapa; kedja; kedja fast; koppla ihop; koppla upp; länka; matcha; råna; sammanfoga; sammanföra
fonder anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga upp; etablera; grunda; jorda; kolonisera; lägga grunderna; placera; slå sig ner
installer anordna; arrangera; installera; ordna; ställa till med fästa vid; installera; insätta i ämbetet; lägga; lägga bort; lägga ner; montera; möblera; placera; ställa; sätta; sätta ihop; sätta ner; ta ned; ta ner
lancer anordna; arrangera; ordna; organisera anta; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp; utge
mettre en ordre ordna lägga ner
ordonner beställa; ordna befalla; beordra; bestämma; deklarera; diktera; diktera ett brev; föra befälet över; föra kommando över; förkunna offentligt; förordna; kommandera; kommendera; kungöra; proklamera; punktera ut; påbjuda; tillkännage
organiser anordna; arrangera; ordna; organisera dekorera hemmet; inrikta huset; koordinera; organisera; planera; samordna
organiser qc fixa; ordna
passer les vitesses ordna; rangera; reda ut; sortera byta; växla; ändra
prescrire beställa; ordna diktera; föreskriva; förestava; kungöra; påbjuda
ranger arkivera; förvara; indela; ordna; rada upp; spara; ställa på rad flytta sig närmare; förvara; hopleta; lagra; lägga; lägga bort; lägga ner; lägga undan; lägga upp; packa in; parkera; placera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; röja undan; röja upp; samla; samla på lager; stuva; sätta
rassembler ordna; rada upp; ställa på rad banka; bära ihop; föra tillsamman; förena; göra en insättning; kalla ihop; lägga ihop; packa; ropa samman; samla; samla ihop; sätta in pengar på banken
redresser jämna; ordna; släta ut fixa; göra bra; korrigera; raka; resa; resa upp; rikta; räta upp; räta ut; ställa tillrätta; ställa upp
repartir ordna; rangera; reda ut; sortera gruppera; klassificera; sortera; systematisera
réglementer inrätta; ordna; reglera; styra
régler une affaire fixa; ordna
réunir autour ordna; rada upp; ställa på rad
se mettre en rangs ordna; uppställa i led
sélectionner ordna; rangera; reda ut; sortera filtrera; föredra; markera; perkolera; plocka ut; ta; ta ut; välja
séparer ordna; rangera; reda ut; sortera avskilja; avsöndra; bryta upp; dela; dela upp; dra av; filtrera; förstöra; gå ifrån varandra; gå skilda vägar; göra olik; göra sönder; hamstra; isolera; klyfta; klyva; lägga åt sidan; perkolera; riva bort; separera; skilja från; skilja åt; skiljas; sära; sära på; urskilja
sérier indela; ordna
trier ordna; rangera; reda ut; sortera filtrera; perkolera; sortera
édifier anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta
ériger anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta

Synoniemen voor "ordna":


Wiktionary: ordna

ordna
verb
 1. donner, procurer de la commodité.
 2. Disposer suivant un certain ordre.

Cross Translation:
FromToVia
ordna arranger; organiser arrange — to set up, organise
ordna ranger order — to set in (any) order
ordna ranger order — to set in (a good) order
ordna trier; ranger sort — arrange in order
ordna se permettre (qc) leisten — sich beschaffen, anschaffen, kaufen
ordna manager managen — die Organisation von etwas durchführen

Verwante vertalingen van ordna