Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor organisera (Zweeds) in het Frans

organisera:

organisera zelfstandig naamwoord

 1. organisera
  l'organisation

organisera werkwoord (organiserar, organiserade, organiserat)

 1. organisera (koordinera; samordna)
  coordonner; arranger; organiser
  • coordonner werkwoord (coordonne, coordonnes, coordonnons, coordonnez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
 2. organisera (arrangera; anordna; ordna)
  arranger; organiser; lancer; ériger; commencer; créer; aménager; construire; édifier; fonder; dresser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )
  • lancer werkwoord (lance, lances, lançons, lancez, )
  • ériger werkwoord (érige, ériges, érigeons, érigez, )
  • commencer werkwoord (commence, commences, commençons, commencez, )
  • créer werkwoord (crée, crées, créons, créez, )
  • aménager werkwoord (aménage, aménages, aménageons, aménagez, )
  • construire werkwoord (construis, construit, construisons, construisez, )
  • édifier werkwoord (édifie, édifies, édifions, édifiez, )
  • fonder werkwoord (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • dresser werkwoord (dresse, dresses, dressons, dressez, )
 3. organisera (ordna)
  arranger; convenir; organiser
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )
  • convenir werkwoord (conviens, convient, convenons, convenez, )
  • organiser werkwoord (organise, organises, organisons, organisez, )

Conjugations for organisera:

presens
 1. organiserar
 2. organiserar
 3. organiserar
 4. organiserar
 5. organiserar
 6. organiserar
imperfekt
 1. organiserade
 2. organiserade
 3. organiserade
 4. organiserade
 5. organiserade
 6. organiserade
framtid 1
 1. kommer att organisera
 2. kommer att organisera
 3. kommer att organisera
 4. kommer att organisera
 5. kommer att organisera
 6. kommer att organisera
framtid 2
 1. skall organisera
 2. skall organisera
 3. skall organisera
 4. skall organisera
 5. skall organisera
 6. skall organisera
conditional
 1. skulle organisera
 2. skulle organisera
 3. skulle organisera
 4. skulle organisera
 5. skulle organisera
 6. skulle organisera
perfekt particip
 1. har organiserat
 2. har organiserat
 3. har organiserat
 4. har organiserat
 5. har organiserat
 6. har organiserat
imperfekt particip
 1. hade organiserat
 2. hade organiserat
 3. hade organiserat
 4. hade organiserat
 5. hade organiserat
 6. hade organiserat
blandad
 1. organisera!
 2. organisera!
 3. organiserad
 4. organiserande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor organisera:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
lancer kräkas upp
organisation organisera byrå; falang; fraktion; förvaltning; grupp; klick; oppositionsgrupp; oppositionsklick; organisation; organisationskommité; sekretär; skötsel; ämbetsverk
organiser orsakande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aménager anordna; arrangera; ordna; organisera dekorera hemmet; inrikta huset; möblera
arranger anordna; arrangera; koordinera; ordna; organisera; samordna anordna; arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; göra upp; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; klara upp; lägga ner; modellera; ordna; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; se till; skapa; skjuta fram; slå sig ner; sortera; stadga sig; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
commencer anordna; arrangera; ordna; organisera begynna; börja; förebåda; förkunna; ge sig i väg; ge sig in i; inleda; inlåta sig i; lova att göra; proklamera; starta; sticka ifrån; åtaga
construire anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga till; bygga upp; bygga ut; designa; inrätta; konstruera; lägga till; montera; sammanställa; sammansätta; skapa; starta; sätta ihop; uppfinna; upprätta; utvidga; vidga
convenir ordna; organisera avstämma med; bli; komma överens om; likna; passa; passa ihop med; passa in; tillhöra; vara bekvämt; vara brukligen; vara enkelt; vara lämplig; vara proper; vara riktig; ägna sig för
coordonner koordinera; organisera; samordna
créer anordna; arrangera; ordna; organisera designa; fabricera; framkalla; föranleda; göra; konstruera; medföra; orsaka; producera; sammanställa; skapa; ställa ut; sätta ihop; uppfinna; vålla; åstadkomma
dresser anordna; arrangera; ordna; organisera bli högre; bygga; dressera; etablera; grunda; höjas; inrätta; lägga grunderna; montera; resa; resa upp; räta upp; starta; stiga; stiga upp; ställa upp; sätta ihop; tama; upprätta; öka
fonder anordna; arrangera; ordna; organisera basera; bosätta sig; bygga upp; etablera; grunda; jorda; kolonisera; lägga grunderna; placera; slå sig ner
lancer anordna; arrangera; ordna; organisera anta; avskjuta; begynna; bygga upp; börja; framlägga; framställa; föra på tal; förebåda; föreslå; föreställa; förkunna; förlägga; förutsätta; hiva; inleda; introducera någon; kasta; kasta av; kasta ner; kasta upp; kasta uppåt; komma fram med; lancera; låta flyga; offentliggöra; postulera; proklamera; publicera; skjuta raket; slunga; slunga ut; slänga; slänga in; slänga upp; slänga upp i luften; släppa; starta; ta upp; utge
organiser anordna; arrangera; koordinera; ordna; organisera; samordna dekorera hemmet; inrikta huset; planera
édifier anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta
ériger anordna; arrangera; ordna; organisera bygga; bygga upp; etablera; grunda; inrätta; lägga grunderna; starta; upprätta

Synoniemen voor "organisera":


Wiktionary: organisera


Cross Translation:
FromToVia
organisera arranger; organiser arrange — to set up, organise
organisera organiser organisierenzusammenschließen, sich verbinden
organisera organiser organisierensystematisch vorbereiten