Zweeds

Uitgebreide vertaling voor slå sig ner (Zweeds) in het Frans

slå sig ner:

slå sig ner werkwoord (slår sig ner, slog sig ner, slagit sig ner)

 1. slå sig ner (kolonisera; bosätta sig; placera)
  établir; fonder; se nicher; coloniser; s'installer
  • établir werkwoord (établis, établit, établissons, établissez, )
  • fonder werkwoord (fonde, fondes, fondons, fondez, )
  • se nicher werkwoord
  • coloniser werkwoord (colonise, colonises, colonisons, colonisez, )
  • s'installer werkwoord
 2. slå sig ner
  se déposer; se dépouiller; se fixer; laisser décanter; reposer; se calmer; se décanter; se clarifier
 3. slå sig ner
 4. slå sig ner
  régler; acquitter; payer; réparer; solder; dédommager; s'acquitter de
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • acquitter werkwoord (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • payer werkwoord (paye, payes, payons, payez, )
  • réparer werkwoord (répare, répares, réparons, réparez, )
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • dédommager werkwoord (dédommage, dédommages, dédommageons, dédommagez, )
  • s'acquitter de werkwoord
 5. slå sig ner (göra upp; klara upp; stadga sig)
  régler; acquitter; solder; liquider; arranger
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • acquitter werkwoord (acquitte, acquittes, acquittons, acquittez, )
  • solder werkwoord (solde, soldes, soldons, soldez, )
  • liquider werkwoord (liquide, liquides, liquidons, liquidez, )
  • arranger werkwoord (arrange, arranges, arrangeons, arrangez, )

Conjugations for slå sig ner:

presens
 1. slår mig ner
 2. slår dig ner
 3. slår sig ner
 4. slår oss ner
 5. slår er ner
 6. slår sig ner
imperfekt
 1. slog mig ner
 2. slog dig ner
 3. slog sig ner
 4. slog oss ner
 5. slog er ner
 6. slog sig ner
framtid 1
 1. kommer att slå mig ner
 2. kommer att slå dig ner
 3. kommer att slå sig ner
 4. kommer att slå oss ner
 5. kommer att slå er ner
 6. kommer att slå sig ner
framtid 2
 1. skall slå mig ner
 2. skall slå dig ner
 3. skall slå sig ner
 4. skall slå oss ner
 5. skall slå er ner
 6. skall slå sig ner
conditional
 1. skulle slå mig ner
 2. skulle slå dig ner
 3. skulle slå sig ner
 4. skulle slå oss ner
 5. skulle slå er ner
 6. skulle slå sig ner
perfekt particip
 1. har slagit mig ner
 2. har slagit dig ner
 3. har slagit sig ner
 4. har slagit oss ner
 5. har slagit er ner
 6. har slagit sig ner
imperfekt particip
 1. hade slagit mig ner
 2. hade slagit dig ner
 3. hade slagit sig ner
 4. hade slagit oss ner
 5. hade slagit er ner
 6. hade slagit sig ner
blandad
 1. slå dig ner!
 2. slå er ner!
 3. slagen sig ner
 4. slående sig ner
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor slå sig ner:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
acquitter göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig avbetala; betala av; efterbetala; friköpa; förklarad oskylig; göra upp; klara upp; återköpa; återlösa
arranger göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig anordna; arrangera; fixa; forma; förlika; förnya; försona; gottgöra; gruppera; göra i ordning; hjälpa fram; hjälpa upp; indela; installera; klara; klara av; koordinera; lägga ner; modellera; ordna; organisera; orka; orka med; orkestrera; puffa för; rangera; reda ut; reglera; renovera; samordna; se till; skapa; skjuta fram; sortera; ställa till med; ställa till rätta; upprusta; återställa
coloniser bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
dédommager slå sig ner gottgöra; kompensera; köpa ut dem
fonder bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner anordna; arrangera; basera; bygga upp; etablera; grunda; jorda; lägga grunderna; ordna; organisera
laisser décanter slå sig ner
liquider göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig annullera; avskaffa; döda; eliminera; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; mörda; rasera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sluta med; ställa in; sälja av; sälja ut
payer slå sig ner avbetala; belöna; betala; betala av; betala en räkning; betala för ens fel; betala ut; bära kostnaden för; efterbetala; erlägga; fortsätta med betala; göra upp; klara upp; utbetala
reposer slå sig ner baseras på; lägga till vila; vara baserad på; vila; vila på; vila sig
régler göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig anpassa; avbetala; avstämma; betala; betala av; efterbetala; fixa; friköpa; förlika; försona; godgöra; göra i ordning; göra upp; hantera; iståndsätta; justera; jämna ut; klara upp; klarna upp; laga; reparera; ställa in; tala ut; återköpa; återlösa; återställa
réparer slå sig ner anpassa; betala för ens fel; bota; fixa; godgöra; gottgöra; göra bra; hjälpa fram; hjälpa upp; iståndsätta; justera; korrigera; laga; lappa; läka; puffa för; reparera; rätta till; skjuta fram; ställa tillrätta; återställa
s'acquitter de slå sig ner avsluta; betala; efterbetala; frambringa; fullgöra; färdigställa; förrätta; göra; göra upp; klara upp; uppfylla; utföra; uträtta; verkställa
s'installer bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
se calmer slå sig ner brista ut; lugna; lugna ned; lugna ner
se clarifier slå sig ner
se décanter slå sig ner
se déposer slå sig ner
se dépouiller slå sig ner
se fixer slå sig ner etablera sig själv
se nicher bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner
solder göra upp; klara upp; slå sig ner; stadga sig betala; efterbetala; göra upp; jämna ut; klara upp; minska; reducera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sälja av; sälja ut; sänka
établir bosätta sig; kolonisera; placera; slå sig ner basera; bestämma; etablera; grunda; jorda; lägga grunderna; sammanställa; skapa; sätta ihop
être bien-établi slå sig ner

Synoniemen voor "slå sig ner":


Verwante vertalingen van slå sig ner