Zweeds

Uitgebreide vertaling voor ställa in (Zweeds) in het Frans

ställa in:

ställa in zelfstandig naamwoord

 1. ställa in
  le préparation à
 2. ställa in
  le réglage

ställa in werkwoord (ställer in, ställde in, ställt in)

 1. ställa in (justera; avstämma)
  ajuster; synchroniser; accorder; faire concorder; régler; mettre au point
  • ajuster werkwoord (ajuste, ajustes, ajustons, ajustez, )
  • synchroniser werkwoord (synchronise, synchronises, synchronisons, synchronisez, )
  • accorder werkwoord (accorde, accordes, accordons, accordez, )
  • faire concorder werkwoord
  • régler werkwoord (règle, règles, réglons, réglez, )
  • mettre au point werkwoord
 2. ställa in (annullera)
  annuler; supprimer; liquider; dénouer; décrocher; annihiler; lever; fermer; déboutonner
  • annuler werkwoord (annule, annules, annulons, annulez, )
  • supprimer werkwoord (supprime, supprimes, supprimons, supprimez, )
  • liquider werkwoord (liquide, liquides, liquidons, liquidez, )
  • dénouer werkwoord (dénoue, dénoues, dénouons, dénouez, )
  • décrocher werkwoord (décroche, décroches, décrochons, décrochez, )
  • annihiler werkwoord (annihile, annihiles, annihilons, annihilez, )
  • lever werkwoord (lève, lèves, levons, levez, )
  • fermer werkwoord (ferme, fermes, fermons, fermez, )
  • déboutonner werkwoord (déboutonne, déboutonnes, déboutonnons, déboutonnez, )

Conjugations for ställa in:

presens
 1. ställer in
 2. ställer in
 3. ställer in
 4. ställer in
 5. ställer in
 6. ställer in
imperfekt
 1. ställde in
 2. ställde in
 3. ställde in
 4. ställde in
 5. ställde in
 6. ställde in
framtid 1
 1. kommer att ställa in
 2. kommer att ställa in
 3. kommer att ställa in
 4. kommer att ställa in
 5. kommer att ställa in
 6. kommer att ställa in
framtid 2
 1. skall ställa in
 2. skall ställa in
 3. skall ställa in
 4. skall ställa in
 5. skall ställa in
 6. skall ställa in
conditional
 1. skulle ställa in
 2. skulle ställa in
 3. skulle ställa in
 4. skulle ställa in
 5. skulle ställa in
 6. skulle ställa in
perfekt particip
 1. har ställt in
 2. har ställt in
 3. har ställt in
 4. har ställt in
 5. har ställt in
 6. har ställt in
imperfekt particip
 1. hade ställt in
 2. hade ställt in
 3. hade ställt in
 4. hade ställt in
 5. hade ställt in
 6. hade ställt in
blandad
 1. ställ in!
 2. ställ in!
 3. ställd in
 4. ställande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor ställa in:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ajuster fixa; sätta fast sig
annuler återkommande
préparation à ställa in
réglage ställa in anpassande; anpassning; avstämmning; avstämning; finjustering; förbättring; inställning; justerande; justering; korrigering; tillrättställd
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
accorder avstämma; justera; ställa in auktorisera; avstämma; avstå; avträda; bemyndiga; bevilja; donera; foga sig; förlika; försona; ge; komma överens om; rätta sig efter; skänka; tilldela; tillåta; uppge; utlämna; överge
ajuster avstämma; justera; ställa in anpassa; avstämma; bota; finjustera; godgöra; gottgöra; iståndsätta; justera; laga; lappa; läka; passa in; reparera; skära efter mått; ställa till rätta; sy åt; återställa
annihiler annullera; ställa in annullera; ogiltigförklara; upphäva
annuler annullera; ställa in annulera; annulera en avtal att träffas; annullera; avbeställa; avboka; avbryta; beställa av; byta; flytta; inställa; komma tillbaka; minska; ogiltigförklara; slakna; slappa; släppa på; säga upp; säga återbud; ta bort; tacka; upphäva; växla; ångra; återkalla; återkomma
déboutonner annullera; ställa in anställa; avslöja; engagera; haka av; haka lös; hyra; knäppa upp; offentliggöra; plocka av; publicera; släppa på; sätta i arbete; ta av; ta i tjänst; öppna
décrocher annullera; ställa in avkoppla; haka av; haka lös; koppla av; koppla från; koppla lös; lägga av; plocka av; sluta; släppa; ta loss
dénouer annullera; ställa in avslöja; befria; frisläppa; haka av; haka lös; klara upp; knäppa upp; lösa; lösa sig; lösa upp; lösgöra; offentliggöra; plocka av; publicera; reda upp; reda ut; släppa; släppa på; släppa ut; sno upp; sprätta upp; spänna av; ta av; öppna
faire concorder avstämma; justera; ställa in avstämma
fermer annullera; ställa in avgränsa; avsluta; avspärra; avvända; begränsa; bestämma; blockera; bomma igen; definiera; dra till; fastbinda; låsa; markera; sluta; sluta till; stänga; stänga av; stänga till; stänga till ordentligt; utstaka; vrida av; vända bort
lever annullera; ställa in avfatta; bygga ut; dra upp; få ihop; föda upp; gå upp; hala upp; hissa upp; häva; häva upp; höja; höjas; komma upp; lyfta; lyfta upp; lägga till; resa sig; resa upp; samla; samla in; sticka upp; stiga; stå på ända; svälla upp; uppfostra; upplysa; utarbeta; utvidga; vidga; öka
liquider annullera; ställa in avskaffa; döda; eliminera; förstöra; göra sönder; göra upp; ha ihjäl; klara upp; mörda; rasera; rena; rengöra; rensa; rensa bort; sluta med; slå sig ner; stadga sig; sälja av; sälja ut
mettre au point avstämma; justera; ställa in anpassa; avsluta; avstämma; bota; fokusera; färdigställa; föra till ett slut; godgöra; iståndsätta; justera; laga; lappa; läka; reparera; ställa in skärpan; återställa
régler avstämma; justera; ställa in anpassa; avbetala; avstämma; betala; betala av; efterbetala; fixa; friköpa; förlika; försona; godgöra; göra i ordning; göra upp; hantera; iståndsätta; justera; jämna ut; klara upp; klarna upp; laga; reparera; slå sig ner; stadga sig; tala ut; återköpa; återlösa; återställa
supprimer annullera; ställa in annulera; avbeställa; avskaffa; avskriva; avsluta; döda; eliminera; färdigställa; förkasta; förstöra; göra sönder; ha ihjäl; kassera; lida av hjärtbränna; mörda; rasera; sluta med; ta bort; överge
synchroniser avstämma; justera; ställa in avstämma; sammanfalla; sammanträffa; synchronisera; synkronisera

Synoniemen voor "ställa in":


Wiktionary: ställa in


Cross Translation:
FromToVia
ställa in décommander; annuler absagen — etwas Angekündigtes widerrufen, eine Veranstaltung oder sonstiges nicht stattfinden lassen
ställa in ajuster; régler einstellenTechnik: justieren
ställa in cesser einstellen — etwas (eine Tätigkeit) nicht mehr ausüben
ställa in régler set — to adjust
ställa in lécher les bottes; cirer les pompes suck up — to adulate or flatter excessively

Verwante vertalingen van ställa in