Zweeds

Uitgebreide vertaling voor undervisning (Zweeds) in het Frans

undervisning:

undervisning [-en] zelfstandig naamwoord

 1. undervisning (lektion; läxa)
  le cours; l'enseignement; la leçon; la classe; l'instruction
 2. undervisning (instruktion; föreskrift; anvisning)
  l'instruction; la consigne; l'assignation; la mission; la sommation; l'indication; le commandement; l'impératif; la contrainte; l'ordre
 3. undervisning (utbildning; skolning; träning)
  l'éducation; la formation; la formation écolière; l'instruction
 4. undervisning
  le cours
  • cours [le ~] zelfstandig naamwoord
 5. undervisning
  l'éducation; la formation; l'enseignement; l'instruction

Vertaal Matrix voor undervisning:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assignation anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; frammaningar; fördelning; instruktion; kallelse; order; stickreplik; tilldelning; tjänsteuppdrag; uppdrag; uppgift; vink
classe lektion; läxa; undervisning distingeradhet; genre; instruction; kategori; klass; klassrum; kurs; kännetecken; lektion; lärande; objektklass; skillnad; skolklass; skolår; social klass; sort; stil; särdrag; typ
commandement anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; instruktion; kommando; order; stickreplik; uppdrag; uppgift; vink
consigne anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; deposition; föreskrift; garderob; instruktion; klädkammare; klädskåp; lösenord; order; ordination; preskription; recept; resgodsbevaring; rumsarrest; stadgande; stickreplik; tjänsteuppdrag; uppdrag; uppgift; vink; åläggande
contrainte anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; begränsning; behärskning; förbehållsamhet; förtegenhet; instruktion; order; restriktion; stickreplik; tillbakadragenhet; tyglande; tystlåtenhet; uppgift; vink; våldsamhet; återhållande; återhållsamhet
cours lektion; läxa; undervisning bana; dogm; domstolar; framsteg; instruction; kapplöpning; kurs; kursnotering; lektion; lopp; lärande; läsart; religiös doktrin; skolgårdar; studie; timme; troslära; vanlighet; version
enseignement lektion; läxa; undervisning bildning; instruction; kurs; lektion; lärande; själskultur; uppfostran; utbildning; utbildningsväsen; utveckling
formation skolning; träning; undervisning; utbildning bildning; dressyr; erfarenhet; gruppering; kunskap; läkarpraktik; praktik; praktiserande; rutin; själskultur; skolning; träning; uppfostran; utbildning; utformning; utveckling
formation écolière skolning; träning; undervisning; utbildning
impératif anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning befallning; imperativ; kommando; uppdrag
indication anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning allusion; anspelning; fingervisning; hänsyftning; indikation; ledtråd; spår; startpunkt; symptom; tecken; tips; utgångspunkt; utpekande
instruction anvisning; föreskrift; instruktion; lektion; läxa; skolning; träning; undervisning; utbildning anvisning; befallning; bildning; briefing; bruksanvisning; dressyr; förklaring; förundersökning; handbok; instruktion; order; själskultur; skolning; stickreplik; tjänsteuppdrag; träning; uppdrag; uppfostran; uppgift; utbildning; utveckling; vink; åtgärdssats
leçon lektion; läxa; undervisning dogm; instruction; kurs; lektion; lärande; läsart; religiös doktrin; timme; troslära; version
mission anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; arbete; avlämnande; avsändning; befallning; expediering; framkörning; instruktion; jobb; kommando; leverans; order; spedition; stickreplik; syssla; sändning; uppgift; utdelning; utkörning; utlämnande; uträttande; vink; överlämnande
ordre anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anständighet; anvisning; befallning; byggnad; fullkomlighet; fulländning; följd; grad; gradera; hierarki; hövlighet; instruktion; klassificering; kommando; konstruktion; nivå; ofelbarhet; ordentlighet; order; ordning; rad; rangordning; regelbundenhet; regelmässighet; respektabilitet; serie; social klass; specialisering; stickreplik; turordning; uppdrag; uppgift; vink
sommation anvisning; föreskrift; instruktion; undervisning anvisning; befallning; eftermaning; förmaning; instruktion; kommando; kungörelse; order; påminnelse; råd; skriftligt frammana; stickreplik; tillkännagivande; tillrättavisning; uppgift; varning; vink
éducation skolning; träning; undervisning; utbildning bildning; civilserad; dressyr; innehåll; lärareverksamhet; pedagogik; själskultur; skolning; tema; träning; uppfostran; utbildning; utveckling
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
cours kurs
instruction instruktion
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
classe klassen
impératif bindandet; imperativ; imperativt; oavvislig; oavvisligt; slagkraftig; slagkraftigt; stringent; övertygandet

Wiktionary: undervisning

undervisning
Cross Translation:
FromToVia
undervisning éducation; enseignement education — process or art of imparting knowledge, skill and judgment
undervisning instruction instruction — act of instructing, teaching, or furnishing with knowledge; information
undervisning instruction Belehrung — Vermittlung von Kenntnissen; abwertend: Zurechtweisung
undervisning enseignement; instruction Unterrichtmeist Singular: regelmäßige und planvolle Weitergabe von Wissen, Information und Fähigkeiten von einem oder mehren Lehrern an einen oder mehr Schüler

Verwante vertalingen van undervisning