Zweeds

Uitgebreide vertaling voor underhåll (Zweeds) in het Nederlands

underhåll:

underhåll [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. underhåll
  de subsidie; de tegemoetkoming; de toelage
 2. underhåll
  het onderhoud; de verzorging
 3. underhåll
  de alimentatie
 4. underhåll
  de handhaving; het behoud
  • handhaving [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • behoud [het ~] zelfstandig naamwoord
 5. underhåll
  het onderhoud
 6. underhåll (underhållande; stöd)
  het onderhoud; onderhoudsgeld; de voedsel; de kost
 7. underhåll (näring)
  de alimentaties
 8. underhåll (vård; omhändertagande)
  de verzorging; de zorg; de verpleging
  • verzorging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • zorg [de ~] zelfstandig naamwoord
  • verpleging [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor underhåll:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
alimentatie underhåll
alimentaties näring; underhåll
behoud underhåll bevarande; upprätthållande
handhaving underhåll bevarande; upprätthållande
kost stöd; underhåll; underhållande föda; förplägnad; kostnader; mat; näring
onderhoud stöd; underhåll; underhållande dialog; hålla uppe; konversation; samspråk
onderhoudsgeld stöd; underhåll; underhållande
subsidie underhåll
tegemoetkoming underhåll gottgörelse; kompensation; skadeersättning
toelage underhåll
verpleging omhändertagande; underhåll; vård sjukvård
verzorging omhändertagande; underhåll; vård omsorg; omvårdnad
voedsel stöd; underhåll; underhållande föda; förplägnad; kost; mat; näring; näringsämne
zorg omhändertagande; underhåll; vård administration; bekymmer; förmunderskap; omsorg; omvårdnad; oro; uppsikt; vård

Synoniemen voor "underhåll":


Wiktionary: underhåll


Cross Translation:
FromToVia
underhåll alimentatiegeld; alimentatie alimony — a court-enforced allowance
underhåll handhaving; onderhoud maintenance — keeping a machine in service
underhåll onderhoud Unterhalt — Instandhaltung eines Objekts

underhålla:

underhålla werkwoord (underhåller, underhöll, underhållit)

 1. underhålla (traktera; undfägna)
  fuiven; feestelijk onthalen; fêteren
 2. underhålla (hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt)
  financieel steunen; onderhouden
 3. underhålla (upprätthålla; bevara)
  instandhouden; conserveren
  • instandhouden werkwoord (hou in stand, houdt in stand, hield in stand, hielden in stand, in stand gehouden)
  • conserveren werkwoord (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 4. underhålla (välkomna)
  ontvangen; onthalen; binnenhalen; vergasten
  • ontvangen werkwoord (ontvang, ontvangt, ontving, ontvingen, ontvangen)
  • onthalen werkwoord (onthaal, onthaalt, onthaalde, onthaalden, onthaald)
  • binnenhalen werkwoord (haal binnen, haalt binnen, haalde binnen, haalden binnen, binnengehaald)
  • vergasten werkwoord (vergast, vergastte, vergastten, vergast)
 5. underhålla (förströ; roa)
  verlustigen
  • verlustigen werkwoord (verlustig, verlustigt, verlustigde, verlustigden, verlustigd)

Conjugations for underhålla:

presens
 1. underhåller
 2. underhåller
 3. underhåller
 4. underhåller
 5. underhåller
 6. underhåller
imperfekt
 1. underhöll
 2. underhöll
 3. underhöll
 4. underhöll
 5. underhöll
 6. underhöll
framtid 1
 1. kommer att underhålla
 2. kommer att underhålla
 3. kommer att underhålla
 4. kommer att underhålla
 5. kommer att underhålla
 6. kommer att underhålla
framtid 2
 1. skall underhålla
 2. skall underhålla
 3. skall underhålla
 4. skall underhålla
 5. skall underhålla
 6. skall underhålla
conditional
 1. skulle underhålla
 2. skulle underhålla
 3. skulle underhålla
 4. skulle underhålla
 5. skulle underhålla
 6. skulle underhålla
perfekt particip
 1. har underhållit
 2. har underhållit
 3. har underhållit
 4. har underhållit
 5. har underhållit
 6. har underhållit
imperfekt particip
 1. hade underhållit
 2. hade underhållit
 3. hade underhållit
 4. hade underhållit
 5. hade underhållit
 6. hade underhållit
blandad
 1. underhåll!
 2. underhåll!
 3. underhållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor underhålla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
instandhouden underhållande
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
binnenhalen underhålla; välkomna inbringa
conserveren bevara; underhålla; upprätthålla bevara; förvara; inkoka; inlägga; konservera; sylta
feestelijk onthalen traktera; underhålla; undfägna
financieel steunen hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla
fuiven traktera; underhålla; undfägna bjuda på; traktera
fêteren traktera; underhålla; undfägna
instandhouden bevara; underhålla; upprätthålla
onderhouden hjälpa någon finansiellt; stödja ekonomiskt; underhålla hålla vid makt; uppehålla; upprätthålla; vidmakthålla
onthalen underhålla; välkomna
ontvangen underhålla; välkomna acceptera; emotta; erhålla; mottaga
vergasten underhålla; välkomna
verlustigen förströ; roa; underhålla
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
onderhouden omhändertagen; omhändertaget; sörjt för

Synoniemen voor "underhålla":


Wiktionary: underhålla


Cross Translation:
FromToVia
underhålla amuseren; vermaken entertain — to amuse
underhålla verplegen; verzorgen erhalten — (transitiv) jemanden ernähren, unterhalten
underhålla plegen; verzorgen; verplegen pflegen — über etwas verfügen

underhållande:

underhållande zelfstandig naamwoord

 1. underhållande (underhåll; stöd)
  het onderhoud; onderhoudsgeld; de voedsel; de kost
 2. underhållande
  de conferencier
 3. underhållande
  instandhouden
 4. underhållande
  amuseren
 5. underhållande
  het vermaken; amuseren

underhållande bijvoeglijk naamwoord

 1. underhållande (underhållandet)
  gehandhaafd
 2. underhållande
  vermakelijk; amusant; onderhoudend

underhållande werkwoord (underhåller, underhöll, underhållit)

 1. underhållande
  staande houden
  • staande houden werkwoord (houd staande, houdt staande, hield staande, hielden staande, staande gehouden)

Conjugations for underhållande:

presens
 1. underhåller
 2. underhåller
 3. underhåller
 4. underhåller
 5. underhåller
 6. underhåller
imperfekt
 1. underhöll
 2. underhöll
 3. underhöll
 4. underhöll
 5. underhöll
 6. underhöll
framtid 1
 1. kommer att underhållande
 2. kommer att underhållande
 3. kommer att underhållande
 4. kommer att underhållande
 5. kommer att underhållande
 6. kommer att underhållande
framtid 2
 1. skall underhållande
 2. skall underhållande
 3. skall underhållande
 4. skall underhållande
 5. skall underhållande
 6. skall underhållande
conditional
 1. skulle underhållande
 2. skulle underhållande
 3. skulle underhållande
 4. skulle underhållande
 5. skulle underhållande
 6. skulle underhållande
perfekt particip
 1. har underhållit
 2. har underhållit
 3. har underhållit
 4. har underhållit
 5. har underhållit
 6. har underhållit
imperfekt particip
 1. hade underhållit
 2. hade underhållit
 3. hade underhållit
 4. hade underhållit
 5. hade underhållit
 6. hade underhållit
blandad
 1. underhåll!
 2. underhåll!
 3. underhållande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor underhållande:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amuseren underhållande
conferencier underhållande
instandhouden underhållande
kost stöd; underhåll; underhållande föda; förplägnad; kostnader; mat; näring
onderhoud stöd; underhåll; underhållande dialog; hålla uppe; konversation; samspråk; underhåll
onderhoudsgeld stöd; underhåll; underhållande
vermaken underhållande
voedsel stöd; underhåll; underhållande föda; förplägnad; kost; mat; näring; näringsämne
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amuseren finna nöje i; gilla; njuta av; tycka om
instandhouden bevara; underhålla; upprätthålla
staande houden underhållande
vermaken lämna bakom sig; låta ligga kvar; underhålla någon
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
amusant underhållande
onderhoudend underhållande gemytlig; gemytligt; konversabel; konversabelt; sällskapligt; tillgängligt
vermakelijk underhållande
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gehandhaafd underhållande; underhållandet

Synoniemen voor "underhållande":


Verwante vertalingen van underhåll