Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor åse (Zweeds) in het Nederlands

åse:

åse werkwoord (åser, åsåg, åsett)

 1. åse (observera; betrakta)
  gadeslaan; bekijken; toeschouwen; aankijken
  • gadeslaan werkwoord (sla gade, slaat gade, sloeg gade, sloegen gade, gade geslagen)
  • bekijken werkwoord (bekijk, bekijkt, bekeek, bekeken, bekeken)
  • toeschouwen werkwoord (schouw toe, schouwt toe, schouwde toe, schouwden toe, toegeschouwd)
  • aankijken werkwoord (kijk aan, kijkt aan, keek aan, keken aan, aangekeken)
 2. åse (observera; bevaka; iaktta)
  toekijken
  • toekijken werkwoord (kijk toe, kijkt toe, keek toe, keken toe, toegekeken)
 3. åse (övervaka; se till; beskåda)
  toezien op; bewaken
  • toezien op werkwoord
  • bewaken werkwoord (bewaak, bewaakt, bewaakte, bewaakten, bewaakt)

Conjugations for åse:

presens
 1. åser
 2. åser
 3. åser
 4. åser
 5. åser
 6. åser
imperfekt
 1. åsåg
 2. åsåg
 3. åsåg
 4. åsåg
 5. åsåg
 6. åsåg
framtid 1
 1. kommer att åse
 2. kommer att åse
 3. kommer att åse
 4. kommer att åse
 5. kommer att åse
 6. kommer att åse
framtid 2
 1. skall åse
 2. skall åse
 3. skall åse
 4. skall åse
 5. skall åse
 6. skall åse
conditional
 1. skulle åse
 2. skulle åse
 3. skulle åse
 4. skulle åse
 5. skulle åse
 6. skulle åse
perfekt particip
 1. har åsett
 2. har åsett
 3. har åsett
 4. har åsett
 5. har åsett
 6. har åsett
imperfekt particip
 1. hade åsett
 2. hade åsett
 3. hade åsett
 4. hade åsett
 5. hade åsett
 6. hade åsett
blandad
 1. åse!
 2. åse!
 3. åseende
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor åse:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankijken titta in i ögonen
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aankijken betrakta; observera; åse stirra på; titta på
bekijken betrakta; observera; åse besiktiga; betrakta; bevittna; bli medveten om; falla död; försvinna; inspektera; kontrolera; notera; närvara; observera; se; skåda; stick; titta på; undersöka; uppmärksamma; visitera; åskåda; övervara; överväga
bewaken beskåda; se till; åse; övervaka beskydda met ett larm; ge akt på; ha uppsikt över; hålla ett öga på; tillse; övervaka
gadeslaan betrakta; observera; åse betrakta; bevittna; närvara; observera; se; titta på; åskåda; övervara
toekijken bevaka; iaktta; observera; åse
toeschouwen betrakta; observera; åse betrakta; inspektera; se på; titta
toezien op beskåda; se till; åse; övervaka