Overzicht


Zweeds

Uitgebreide vertaling voor avstå (Zweeds) in het Nederlands

avstå:

avstå werkwoord (avstår, avstod, avstått)

 1. avstå (utlämna; uppge; överge; avträda)
  afstaan; overgeven
  • afstaan werkwoord (sta af, staat af, stond af, stonden af, afgestaan)
  • overgeven werkwoord (geef over, geeft over, gaf over, gaven over, overgegeven)
 2. avstå (avhålla sig; hålla tillbaka)
  onthouden; opnemen; opslaan
  • onthouden werkwoord (onthoud, onthoudt, onthield, onthielden, onthouden)
  • opnemen werkwoord (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
 3. avstå (avhålla sig)
  abstineren; onthouden; afwijzen; afwimpelen; bedanken; afslaan
  • abstineren werkwoord (abstineer, abstineert, abstineerde, abstineerden, geabstineerd)
  • onthouden werkwoord (onthoud, onthoudt, onthield, onthielden, onthouden)
  • afwijzen werkwoord (wijs af, wijst af, wees af, wezen af, afgewezen)
  • afwimpelen werkwoord (wimpel af, wimpelt af, wimpelde af, wimpelden af, afgewimpeld)
  • bedanken werkwoord (bedank, bedankt, bedankte, bedankten, bedankt)
  • afslaan werkwoord (sla af, slaat af, sloeg af, sloegen af, afgeslagen)

Conjugations for avstå:

presens
 1. avstår
 2. avstår
 3. avstår
 4. avstår
 5. avstår
 6. avstår
imperfekt
 1. avstod
 2. avstod
 3. avstod
 4. avstod
 5. avstod
 6. avstod
framtid 1
 1. kommer att avstå
 2. kommer att avstå
 3. kommer att avstå
 4. kommer att avstå
 5. kommer att avstå
 6. kommer att avstå
framtid 2
 1. skall avstå
 2. skall avstå
 3. skall avstå
 4. skall avstå
 5. skall avstå
 6. skall avstå
conditional
 1. skulle avstå
 2. skulle avstå
 3. skulle avstå
 4. skulle avstå
 5. skulle avstå
 6. skulle avstå
perfekt particip
 1. har avstått
 2. har avstått
 3. har avstått
 4. har avstått
 5. har avstått
 6. har avstått
imperfekt particip
 1. hade avstått
 2. hade avstått
 3. hade avstått
 4. hade avstått
 5. hade avstått
 6. hade avstått
blandad
 1. avstå!
 2. avstå!
 3. avstådd
 4. avstående
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor avstå:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afslaan avvisande; nekande
afstaan leverans
afwijzen avvisande; nekande
afwimpelen sätta ned; vrida ned
onthouden avhållning; fort
opnemen absorberande; absorbering; insugning; spela in; tejpa
overgeven ge sig över; kräkande; spyende
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abstineren avhålla sig; avstå avstå från mat; fast
afslaan avhålla sig; avstå
afstaan avstå; avträda; uppge; utlämna; överge
afwijzen avhålla sig; avstå avböja; avslå; avsäga; avvisa; förkasta; förneka; försmå; förvägra; neka; nerrösta; refusera; uppsäga
afwimpelen avhålla sig; avstå avfärda
bedanken avhålla sig; avstå tacka; vara tacksam mot; visa tacksamhet mot
onthouden avhålla sig; avstå; hålla tillbaka glömma inte; kom ihåg; komma ihåg; påminna
opnemen avhålla sig; avstå; hålla tillbaka absorbera; fånga in; införa; medge; spela in; suga i sig; suga upp; uppsuga; uppta; upptaga; uppteckna
opslaan avhålla sig; avstå; hålla tillbaka arkivera; bevara; förvara; lagra; ordna; spara
overgeven avstå; avträda; uppge; utlämna; överge ge; ge upp; kapitulera; kasta upp; kräkas; spy; överlämna; överlämna sig; överräcka

Synoniemen voor "avstå":


Verwante vertalingen van avstå