Zweeds

Uitgebreide vertaling voor befalla (Zweeds) in het Nederlands

befalla:

befalla werkwoord (befaller, befallde, befallt)

 1. befalla (föra kommando över; kommandera; föra befälet över)
  leiden; aanvoeren; commanderen; bevel voeren over; leidinggeven
  • leiden werkwoord (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • aanvoeren werkwoord (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • commanderen werkwoord (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • bevel voeren over werkwoord
  • leidinggeven werkwoord (geef leiding, geeft leiding, gaf leiding, gaven leiding, leiding gegeven)
 2. befalla (beordra; kommendera)
  bevelen; gelasten; opdragen; commanderen; verordenen; decreteren; gebieden
  • bevelen werkwoord (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten werkwoord (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • opdragen werkwoord (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • commanderen werkwoord (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • verordenen werkwoord (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • decreteren werkwoord (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • gebieden werkwoord (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)

Conjugations for befalla:

presens
 1. befaller
 2. befaller
 3. befaller
 4. befaller
 5. befaller
 6. befaller
imperfekt
 1. befallde
 2. befallde
 3. befallde
 4. befallde
 5. befallde
 6. befallde
framtid 1
 1. kommer att befalla
 2. kommer att befalla
 3. kommer att befalla
 4. kommer att befalla
 5. kommer att befalla
 6. kommer att befalla
framtid 2
 1. skall befalla
 2. skall befalla
 3. skall befalla
 4. skall befalla
 5. skall befalla
 6. skall befalla
conditional
 1. skulle befalla
 2. skulle befalla
 3. skulle befalla
 4. skulle befalla
 5. skulle befalla
 6. skulle befalla
perfekt particip
 1. har befallt
 2. har befallt
 3. har befallt
 4. har befallt
 5. har befallt
 6. har befallt
imperfekt particip
 1. hade befallt
 2. hade befallt
 3. hade befallt
 4. hade befallt
 5. hade befallt
 6. hade befallt
blandad
 1. befall!
 2. befall!
 3. befalld
 4. befallande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor befalla:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvoeren frontposition; ledande; ledning
leidinggeven befäl; ledning
verordenen ordnat
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvoeren befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera anföra; frambringa; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; introducera; kommendera; leda; presentera; ta upp ett ämne
bevel voeren over befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera
bevelen befalla; beordra; kommendera beställa; kungöra; ordna; påbjuda
commanderen befalla; beordra; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kommendera kungöra; påbjuda
decreteren befalla; beordra; kommendera bestämma; deklarera; förkunna offentligt; förordna; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
gebieden befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
gelasten befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
leiden befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera anföra; dirigera; kommendera; leda
leidinggeven befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera
opdragen befalla; beordra; kommendera belasta; betunga; ge i uppdrag till; kungöra; påbjuda
verordenen befalla; beordra; kommendera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage

Synoniemen voor "befalla":


Wiktionary: befalla


Cross Translation:
FromToVia
befalla bevelen; gelasten; sommeren; verordenen; voorschrijven; aanvragen; bestellen commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).