Zweeds

Uitgebreide vertaling voor förena (Zweeds) in het Nederlands

förena:

förena werkwoord (förenar, förenade, förenat)

 1. förena (föra samman; sammanföra)
  verbinden; samenvoegen; koppelen; aaneenschakelen
  • verbinden werkwoord (verbind, verbindt, verbond, verbonden, verbonden)
  • samenvoegen werkwoord (voeg samen, voegt samen, voegde samen, voegden samen, samengevoegd)
  • koppelen werkwoord (koppel, koppelt, koppelde, koppelden, gekoppeld)
  • aaneenschakelen werkwoord (schakel aaneen, schakelt aaneen, schakelde aaneen, schakelden aaneen, aaneengeschakeld)
 2. förena (kombinera; sammanställa; sammanfatta)
  combineren; een combinatie maken
  • combineren werkwoord (combineer, combineert, combineerde, combineerden, gecombineerd)
  • een combinatie maken werkwoord (maak een combinatie, maakt een combinatie, maakte een combinatie, maakten een combinatie, een combinatie gemaakt)
 3. förena (sammanlänka)
  verbinden; onderling verbinden; van verband voorzien
 4. förena (samla ihop; samla)
  samenbrengen; concentreren; bijeenbrengen; bij elkaar brengen
  • samenbrengen werkwoord (breng samen, brengt samen, bracht damen, brachten samen, samengebracht)
  • concentreren werkwoord (concentreer, concentreert, concentreerde, concentreerden, geconcentreerd)
  • bijeenbrengen werkwoord (breng bijeen, brengt bijeen, bracht bijeen, brachten bijeen, bijeengebracht)
  • bij elkaar brengen werkwoord (breng bij elkaar, brengt bij elkaar, bracht bij elkaar, brachten bij elkaar, bij elkaar gebracht)
 5. förena (hopkoppla; sammanlänka)
  verbinden; koppelen; samenkoppelen
  • verbinden werkwoord (verbind, verbindt, verbond, verbonden, verbonden)
  • koppelen werkwoord (koppel, koppelt, koppelde, koppelden, gekoppeld)
  • samenkoppelen werkwoord (koppel samen, koppelt samen, koppelde samen, koppelden samen, samengekoppeld)
 6. förena (koppla; ansluta; fästa; förbinda)
  aankoppelen; aanhaken; vastkoppelen; vasthaken
  • aankoppelen werkwoord (koppel aan, koppelt aan, koppelde aan, koppelden aan, aangekoppeld)
  • aanhaken werkwoord (haak aan, haakt aan, haakte aan, haakten aan, aangehaakt)
  • vastkoppelen werkwoord (koppel vast, koppelt vast, koppelde vast, koppelden vast, vastgekoppeld)
  • vasthaken werkwoord (haak vast, haakt vast, haakte vast, haakten vast, vastgehaakt)

Conjugations for förena:

presens
 1. förenar
 2. förenar
 3. förenar
 4. förenar
 5. förenar
 6. förenar
imperfekt
 1. förenade
 2. förenade
 3. förenade
 4. förenade
 5. förenade
 6. förenade
framtid 1
 1. kommer att förena
 2. kommer att förena
 3. kommer att förena
 4. kommer att förena
 5. kommer att förena
 6. kommer att förena
framtid 2
 1. skall förena
 2. skall förena
 3. skall förena
 4. skall förena
 5. skall förena
 6. skall förena
conditional
 1. skulle förena
 2. skulle förena
 3. skulle förena
 4. skulle förena
 5. skulle förena
 6. skulle förena
perfekt particip
 1. har förenat
 2. har förenat
 3. har förenat
 4. har förenat
 5. har förenat
 6. har förenat
imperfekt particip
 1. hade förenat
 2. hade förenat
 3. hade förenat
 4. hade förenat
 5. hade förenat
 6. hade förenat
blandad
 1. förena!
 2. förena!
 3. förenad
 4. förenande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor förena:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aaneenschakelen kedja ihop
aanhaken haka på
concentreren koncentrera sig på
koppelen kopplande
vasthaken haka fast
verbinden förbinda
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aaneenschakelen föra samman; förena; sammanföra koppla upp
aanhaken ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
aankoppelen ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla koppla; koppla ihop; länka samman
bij elkaar brengen förena; samla; samla ihop
bijeenbrengen förena; samla; samla ihop
combineren förena; kombinera; sammanfatta; sammanställa fästa ihop; sammanfoga
concentreren förena; samla; samla ihop
een combinatie maken förena; kombinera; sammanfatta; sammanställa
koppelen föra samman; förena; hopkoppla; sammanföra; sammanlänka associera; docka; förbinda; koppla; koppla ihop; koppla till / lägga till / ansluta; länka; länkning; matcha; montera; sammanfoga
onderling verbinden förena; sammanlänka
samenbrengen förena; samla; samla ihop
samenkoppelen förena; hopkoppla; sammanlänka
samenvoegen föra samman; förena; sammanföra fästa ihop; sammanfoga; slå samman
van verband voorzien förena; sammanlänka
vasthaken ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla
vastkoppelen ansluta; fästa; förbinda; förena; koppla koppla ihop; länka samman
verbinden föra samman; förena; hopkoppla; sammanföra; sammanlänka ansluta; binda; binda ihop; binda samman; fastbinda; fastknyta; fästa; förbinda; knyta ihop; knyta samman; koppla ihop; koppla upp sig; länka; matcha; sammanbinda; sammanfoga
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
koppelen länka; länkning
samenvoegen koppla

Synoniemen voor "förena":


Wiktionary: förena


Cross Translation:
FromToVia
förena zich verenigen band — (qualifier) to group together for a common purpose
förena samenvoegen; fusioneren merge — Combine into a whole
förena verenigen; eenmaken unify — cause to become one
förena verenigen unite — to come or bring together as one
förena bijeenkomen; samenkomen; vergaderen; bijeenbinden; samenbinden; verbinden réunirrejoindre ce qui désunir, séparer.

Verwante vertalingen van förena