Zweeds

Uitgebreide vertaling voor förvara (Zweeds) in het Nederlands

förvara:

förvara werkwoord (förvarar, förvarade, förvarat)

 1. förvara (bevara; inlägga)
  behouden; bewaren; conserveren
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
  • conserveren werkwoord (conserveer, conserveert, conserveerde, conserveerden, geconserveerd)
 2. förvara (lagra)
  stallen
  • stallen werkwoord (stal, stalt, stalde, stalden, gestald)
 3. förvara (arkivera; spara; ordna)
  archiveren; opslaan; opbergen; bewaren
  • archiveren werkwoord (archiveer, archiveert, archiveerde, archiveerden, gearchiveerd)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • opbergen werkwoord (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)

Conjugations for förvara:

presens
 1. förvarar
 2. förvarar
 3. förvarar
 4. förvarar
 5. förvarar
 6. förvarar
imperfekt
 1. förvarade
 2. förvarade
 3. förvarade
 4. förvarade
 5. förvarade
 6. förvarade
framtid 1
 1. kommer att förvara
 2. kommer att förvara
 3. kommer att förvara
 4. kommer att förvara
 5. kommer att förvara
 6. kommer att förvara
framtid 2
 1. skall förvara
 2. skall förvara
 3. skall förvara
 4. skall förvara
 5. skall förvara
 6. skall förvara
conditional
 1. skulle förvara
 2. skulle förvara
 3. skulle förvara
 4. skulle förvara
 5. skulle förvara
 6. skulle förvara
perfekt particip
 1. har förvarat
 2. har förvarat
 3. har förvarat
 4. har förvarat
 5. har förvarat
 6. har förvarat
imperfekt particip
 1. hade förvarat
 2. hade förvarat
 3. hade förvarat
 4. hade förvarat
 5. hade förvarat
 6. hade förvarat
blandad
 1. förvara!
 2. förvara!
 3. förvarad
 4. förvarande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor förvara:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bewaren förvaring
stallen stallar
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
archiveren arkivera; förvara; ordna; spara arkivera
behouden bevara; förvara; inlägga beskydda; hålla inne med; hålla vid makt; lägga av; reservera; skydda; spara; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
bewaren arkivera; bevara; förvara; inlägga; ordna; spara bevaka från; bevara; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager
conserveren bevara; förvara; inlägga bevara; inkoka; inlägga; konservera; sylta; underhålla; upprätthålla
opbergen arkivera; förvara; ordna; spara låsa in; röja undan; röja upp
opslaan arkivera; förvara; ordna; spara avhålla sig; avstå; bevara; hålla tillbaka; lagra; spara
stallen förvara; lagra

Synoniemen voor "förvara":Verwante vertalingen van förvara