Zweeds

Uitgebreide vertaling voor hålla tillbaka (Zweeds) in het Nederlands

hålla tillbaka:

hålla tillbaka werkwoord (håller tillbaka, höll tillbaka, hållit tillbaka)

 1. hålla tillbaka (hindra; stoppa)
  weerhouden; beletten; ervanaf houden; afhouden
  • weerhouden werkwoord (weerhoud, weerhoudt, weerhield, weerhielden, weerhouden)
  • beletten werkwoord (belet, belette, beletten, belet)
  • ervanaf houden werkwoord
  • afhouden werkwoord (houd af, houdt af, hield af, hielden af, afgehouden)
 2. hålla tillbaka (behärska)
  beheersen; bedwingen; beteugelen; matigen; bedaren; intomen
  • beheersen werkwoord (beheers, beheerst, beheersde, beheersden, beheerst)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
  • bedaren werkwoord (bedaar, bedaart, bedaarde, bedaarden, bedaard)
  • intomen werkwoord (toom in, toomt in, toomde in, toomden in, ingetoomd)
 3. hålla tillbaka (hålla kontrollen över; undertrycka; krossa; betvinga)
  onderdrukken; terughouden; in bedwang houden; bedwingen; beteugelen
  • onderdrukken werkwoord (onderdruk, onderdrukt, onderdrukte, onderdrukten, onderdrukt)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)
  • in bedwang houden werkwoord (houd in bedwang, houdt in bedwang, hield in bedwang, hielden in bedwang, in bedwang gehouden)
  • bedwingen werkwoord (bedwing, bedwingt, bedwong, bedwongen, bedwongen)
  • beteugelen werkwoord (beteugel, beteugelt, beteugelde, beteugelden, beteugeld)
 4. hålla tillbaka (avhålla sig; avstå)
  onthouden; opnemen; opslaan
  • onthouden werkwoord (onthoud, onthoudt, onthield, onthielden, onthouden)
  • opnemen werkwoord (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
 5. hålla tillbaka (dölja; svälja; undertrycka; stänga inne)
  opstapelen; ophopen; opkroppen
  • opstapelen werkwoord (stapel op, stapelt op, stapelde op, stapelden op, opgestapeld)
  • ophopen werkwoord (hoop op, hoopt op, hoopte op, hoopten op, opgehoopt)
  • opkroppen werkwoord (krop op, kropt op, kropte op, kropten op, opgekropt)

Conjugations for hålla tillbaka:

presens
 1. håller tillbaka
 2. håller tillbaka
 3. håller tillbaka
 4. håller tillbaka
 5. håller tillbaka
 6. håller tillbaka
imperfekt
 1. höll tillbaka
 2. höll tillbaka
 3. höll tillbaka
 4. höll tillbaka
 5. höll tillbaka
 6. höll tillbaka
framtid 1
 1. kommer att hålla tillbaka
 2. kommer att hålla tillbaka
 3. kommer att hålla tillbaka
 4. kommer att hålla tillbaka
 5. kommer att hålla tillbaka
 6. kommer att hålla tillbaka
framtid 2
 1. skall hålla tillbaka
 2. skall hålla tillbaka
 3. skall hålla tillbaka
 4. skall hålla tillbaka
 5. skall hålla tillbaka
 6. skall hålla tillbaka
conditional
 1. skulle hålla tillbaka
 2. skulle hålla tillbaka
 3. skulle hålla tillbaka
 4. skulle hålla tillbaka
 5. skulle hålla tillbaka
 6. skulle hålla tillbaka
perfekt particip
 1. har hållit tillbaka
 2. har hållit tillbaka
 3. har hållit tillbaka
 4. har hållit tillbaka
 5. har hållit tillbaka
 6. har hållit tillbaka
imperfekt particip
 1. hade hållit tillbaka
 2. hade hållit tillbaka
 3. hade hållit tillbaka
 4. hade hållit tillbaka
 5. hade hållit tillbaka
 6. hade hållit tillbaka
blandad
 1. håll tillbaka!
 2. håll tillbaka!
 3. hållande tillbaka
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor hålla tillbaka:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhouden avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
beletten avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
onthouden avhållning; fort
ophopen samla på hög; trava upp
opnemen absorberande; absorbering; insugning; spela in; tejpa
opstapelen anhopning; ansamling
weerhouden avspärrning; förhindrande; hinder; stopp
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afhouden hindra; hålla tillbaka; stoppa avvärja; dra av; dra ifrån; förhindra; hålla undan; parera
bedaren behärska; hålla tillbaka lindra; lugna
bedwingen behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; kontrollera
beheersen behärska; hålla tillbaka behålla sitt lugn; bemäktiga; bromsa; hålla i schack; hålla sig lugn; lägga band på; tygla; vara rådande
beletten hindra; hålla tillbaka; stoppa förebygga; förhindra; hejda; hindra; hämma
beteugelen behärska; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; bromsa; hindra; hålla i schack; kontrollera; lägga band på; tygla; återhålla
ervanaf houden hindra; hålla tillbaka; stoppa
in bedwang houden betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka behärska; bestämma över; kontrollera
intomen behärska; hålla tillbaka bromsa; hålla i schack; lägga band på; tygla
matigen behärska; hålla tillbaka använda mindre; använda sparsamt; begränsa; förmindra; göra inskränkningar; inskränka; inskränka utgifterna; inspara; reducera; spara
onderdrukken betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka undertrycka
onthouden avhålla sig; avstå; hålla tillbaka avhålla sig; avstå; glömma inte; kom ihåg; komma ihåg; påminna
ophopen dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
opkroppen dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka
opnemen avhålla sig; avstå; hålla tillbaka absorbera; fånga in; införa; medge; spela in; suga i sig; suga upp; uppsuga; uppta; upptaga; uppteckna
opslaan avhålla sig; avstå; hålla tillbaka arkivera; bevara; förvara; lagra; ordna; spara
opstapelen dölja; hålla tillbaka; stänga inne; svälja; undertrycka stapla
terughouden betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; krossa; undertrycka avvärja; hålla inne med; hålla undan; lägga av; parera; reservera; spara
weerhouden hindra; hålla tillbaka; stoppa

Verwante vertalingen van hålla tillbaka