Zweeds

Uitgebreide vertaling voor kollapsa (Zweeds) in het Nederlands

kollapsa:

kollapsa werkwoord (kollapsar, kollapsade, kollapsat)

 1. kollapsa (klappa ihop)
 2. kollapsa (rasa samman; störta samman; rasa ihop)
  instorten; ineenstorten
  • instorten werkwoord (stort in, stortte in, stortten in, ingestort)
  • ineenstorten werkwoord (stort ineen, stortte ineen, stortten ineen, ineengestort)
 3. kollapsa (falla ihop; bryta ihop)
  bezwijken; het onderspit delven; tenondergaan; afleggen
  • bezwijken werkwoord (bezwijk, bezwijkt, bezweek, bezweken, bezweken)
  • het onderspit delven werkwoord (delf het onderspit, delft het onderspit, delfde het onderspit, delfden het onderspit, het onderspit gedelfd)
  • tenondergaan werkwoord (ga tenonder, gaat tenonder, ging tenonder, gingen tenonder, tenondergegaan)
  • afleggen werkwoord (leg af, legt af, legde af, legden af, afgelegd)
 4. kollapsa (sjunka ihop)
  ineenzakken; ineenzijgen
  • ineenzakken werkwoord (zak ineen, zakt ineen, zakte ineen, zakten ineen, ineengezakt)
  • ineenzijgen werkwoord (zijg ineen, zijgt ineen, zeeg ineen, zegen ineen, ineengezegen)
 5. kollapsa (gryta ihop; bryta samman)
 6. kollapsa (ramla; falla ihop)
  vallen; omlaagstorten
  • vallen werkwoord (val, valt, viel, vielen, gevallen)
  • omlaagstorten werkwoord (stort omlaag, stortte omlaag, stortten omlaag, omlaaggestort)
 7. kollapsa (desintegrera; smulas sönder; upplösas)
  uiteenvallen; desintegreren; uit elkaar vallen
  • uiteenvallen werkwoord (val uiteen, valt uiteen, viel uiteen, vielen uiteen, uiteengevallen)
  • desintegreren werkwoord
  • uit elkaar vallen werkwoord (val uit elkaar, valt uit elkaar, viel uit elkaar, vielen uit elkaar, uit elkaar gevallen)
 8. kollapsa (störta ihop)
  inzakken; in elkaar zakken; inzinken; invallen
  • inzakken werkwoord (zak in, zakt in, zakte in, zakten in, ingezakt)
  • in elkaar zakken werkwoord
  • inzinken werkwoord (zink in, zinkt in, zonk in, zonken in, ingezonken)
  • invallen werkwoord (val in, valt in, viel in, vielen in, ingevallen)
 9. kollapsa (svikta; ge efter)
  verzakken
  • verzakken werkwoord (verzak, verzakt, verzakte, verzakten, verzakt)

Conjugations for kollapsa:

presens
 1. kollapsar
 2. kollapsar
 3. kollapsar
 4. kollapsar
 5. kollapsar
 6. kollapsar
imperfekt
 1. kollapsade
 2. kollapsade
 3. kollapsade
 4. kollapsade
 5. kollapsade
 6. kollapsade
framtid 1
 1. kommer att kollapsa
 2. kommer att kollapsa
 3. kommer att kollapsa
 4. kommer att kollapsa
 5. kommer att kollapsa
 6. kommer att kollapsa
framtid 2
 1. skall kollapsa
 2. skall kollapsa
 3. skall kollapsa
 4. skall kollapsa
 5. skall kollapsa
 6. skall kollapsa
conditional
 1. skulle kollapsa
 2. skulle kollapsa
 3. skulle kollapsa
 4. skulle kollapsa
 5. skulle kollapsa
 6. skulle kollapsa
perfekt particip
 1. har kollapsat
 2. har kollapsat
 3. har kollapsat
 4. har kollapsat
 5. har kollapsat
 6. har kollapsat
imperfekt particip
 1. hade kollapsat
 2. hade kollapsat
 3. hade kollapsat
 4. hade kollapsat
 5. hade kollapsat
 6. hade kollapsat
blandad
 1. kollapsa!
 2. kollapsa!
 3. kollapsad
 4. kollapsande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

kollapsa [-en] zelfstandig naamwoord

 1. kollapsa
  neervallen; de instorting

Vertaal Matrix voor kollapsa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afleggen eftergivande
bezwijken eftergivande
ineenstorten kollapsande
instorten kollapsande
instorting kollapsa fall; kollaps
invallen invaderande
inzakken kraftigt sjunkande
inzinken sjunka i
neervallen kollapsa
vallen ramla; störta
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afleggen bryta ihop; falla ihop; kollapsa ; promenera
bezwijken bryta ihop; falla ihop; kollapsa avlida; avta; bli dödad; byrta ned; ; gå bort; gå utför; ha ett sammanbrott; vara i avtagande
desintegreren desintegrera; kollapsa; smulas sönder; upplösas
het onderspit delven bryta ihop; falla ihop; kollapsa utgå som förlorare
in elkaar storten bryta samman; gryta ihop; kollapsa byrta ned; ha ett sammanbrott
in elkaar zakken kollapsa; störta ihop
in elkaar zinken klappa ihop; kollapsa
ineenstorten kollapsa; rasa ihop; rasa samman; störta samman
ineenzakken kollapsa; sjunka ihop
ineenzijgen kollapsa; sjunka ihop
instorten kollapsa; rasa ihop; rasa samman; störta samman avta; gå utför; implodera; ströta in; vara i avtagande
invallen kollapsa; störta ihop bryta sig in; ersätta; falla in; störta in; vara ersättning för
inzakken kollapsa; störta ihop framfalla; prolapsa
inzinken kollapsa; störta ihop gå nedförsbacke; gå under
neervallen falla ned; störta
omlaagstorten falla ihop; kollapsa; ramla
ten gronde gaan bryta samman; gryta ihop; kollapsa
tenondergaan bryta ihop; falla ihop; kollapsa avta; gå utför; utgå som förlorare; vara i avtagande
uit elkaar vallen desintegrera; kollapsa; smulas sönder; upplösas
uiteenvallen desintegrera; kollapsa; smulas sönder; upplösas
vallen falla ihop; kollapsa; ramla avlida; bli dödad; ; falla; falla ner; framfalla; gå bort; prolapsa; stupa; ta en störtflygning; tumla
verzakken ge efter; kollapsa; svikta

Synoniemen voor "kollapsa":