Zweeds

Uitgebreide vertaling voor korta in (Zweeds) in het Nederlands

korta in:

korta in werkwoord (kortar in, kortade in, kortat in)

 1. korta in
  inkorten; korten
  • inkorten werkwoord (kort in, kortte in, kortten in, ingekort)
  • korten werkwoord (kort, kortte, kortten, gekort)
 2. korta in
  verkrappen
  • verkrappen werkwoord (verkrap, verkrapt, verkrapte, verkrapten, verkrapt)
 3. korta in (reducera; göra mindre)
  minimaliseren; minder maken
  • minimaliseren werkwoord (minimaliseer, minimaliseert, minimaliseerde, minimaliseerden, geminimaliseerd)
  • minder maken werkwoord (maak minder, maakt minder, maakte minder, maakten minder, minder gemaakt)
 4. korta in (göra mindre)
  verminderen; reduceren; afnemen; beperken; verlagen; inperken; verkorten; minder worden; krimpen; inkrimpen; slinken; minderen
  • verminderen werkwoord (verminder, vermindert, verminderde, verminderden, verminderd)
  • reduceren werkwoord (reduceer, reduceert, reduceerde, reduceerden, gereduceerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • beperken werkwoord (beperk, beperkt, beperkte, beperkten, beperkt)
  • verlagen werkwoord (verlaag, verlaagt, verlaagde, verlaagden, verlaagd)
  • inperken werkwoord (perk in, perkt in, perkte in, perkten in, ingeperkt)
  • verkorten werkwoord (verkort, verkortte, verkortten, verkort)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • minderen werkwoord (minder, mindert, minderde, minderden, geminderd)

Conjugations for korta in:

presens
 1. kortar in
 2. kortar in
 3. kortar in
 4. kortar in
 5. kortar in
 6. kortar in
imperfekt
 1. kortade in
 2. kortade in
 3. kortade in
 4. kortade in
 5. kortade in
 6. kortade in
framtid 1
 1. kommer att korta in
 2. kommer att korta in
 3. kommer att korta in
 4. kommer att korta in
 5. kommer att korta in
 6. kommer att korta in
framtid 2
 1. skall korta in
 2. skall korta in
 3. skall korta in
 4. skall korta in
 5. skall korta in
 6. skall korta in
conditional
 1. skulle korta in
 2. skulle korta in
 3. skulle korta in
 4. skulle korta in
 5. skulle korta in
 6. skulle korta in
perfekt particip
 1. har kortat in
 2. har kortat in
 3. har kortat in
 4. har kortat in
 5. har kortat in
 6. har kortat in
imperfekt particip
 1. hade kortat in
 2. hade kortat in
 3. hade kortat in
 4. hade kortat in
 5. hade kortat in
 6. hade kortat in
blandad
 1. korta in!
 2. korta in!
 3. kortad in
 4. kortande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor korta in:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemen bli svagare; damma av
beperken förhindra
inkorten avkortande; förkortande
korten avtagande; förkortning; inskränkning; minskande; sammandrag
krimpen avtagande; minskande
minder worden avtagande; bli mindre; förfall; nedgång
minderen avtagande; minskande
reduceren minskning; reduktion
verkorten avkortande; förkortande
verkrappen inkortning
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemen göra mindre; korta in avlägsna; avta; blekna; damma av; få ihop; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; krympa; minska; samla; samla in; sjunka; stjäla; sänka; ta bort
beperken göra mindre; korta in begränsa; hålla fängslad; inskränka
inkorten korta in avkorta; förkorta; korta av; korta ner
inkrimpen göra mindre; korta in bli mindre; gå utför; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
inperken göra mindre; korta in begränsa; inskränka
korten korta in förmindra; klippa kort; reducera
krimpen göra mindre; korta in bli mindre; gå utför; krympa; minska; sjunka; skrumpna; sänka
minder maken göra mindre; korta in; reducera
minder worden göra mindre; korta in avta; blekna; förfalla; förgå; gå ner; gå utför; krympa; minska; sjunka; sänka
minderen göra mindre; korta in avta; förfalla; gå ner; minska; sjunka
minimaliseren göra mindre; korta in; reducera göra mindre; minimera; minska
reduceren göra mindre; korta in reducera
slinken göra mindre; korta in bli mindre; gå utför; krympa; minska; sjunka; skrumpna; skrumpna ihop; sänka; vittra
verkorten göra mindre; korta in avkorta; förkorta; korta av; korta ner
verkrappen korta in
verlagen göra mindre; korta in minska; reducera; sänka
verminderen göra mindre; korta in avta; förfalla; gå ner; gå utför; minska; reducera; sjunka; sänka

Verwante vertalingen van korta in