Zweeds

Uitgebreide vertaling voor krympa (Zweeds) in het Nederlands

krympa:

krympa werkwoord (krymper, krympte, krympt)

 1. krympa (minska; förgå; blekna; avta)
  declineren; afnemen; achteruitgaan; minder worden
  • declineren werkwoord (declineer, declineert, declineerde, declineerden, gedeclineerd)
  • afnemen werkwoord (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • achteruitgaan werkwoord (ga achteruit, gaat achteruit, ging achteruit, gingen achteruit, achteruitgegaan)
  • minder worden werkwoord (word minder, wordt minder, werd minder, werden minder, minder geworden)
 2. krympa
  ineenkrimpen; ineenschrompelen; schrompelen
  • ineenkrimpen werkwoord (krimp ineen, krimpt ineen, kromp ineen, krompen ineen, ineengekrompen)
  • ineenschrompelen werkwoord (schrompel ineen, schrompelt ineen, schrompelde ineen, schrompelden ineen, ineengeschrompeld)
  • schrompelen werkwoord (schrompel, schrompelt, schrompelde, schrompelden, geschrompeld)
 3. krympa
  verkleinen
  • verkleinen werkwoord (verklein, verkleint, verkleinde, verkleinden, verkleind)
 4. krympa (bli mindre)
  slinken; inkrimpen; kleiner worden
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • kleiner worden werkwoord
 5. krympa (skrumpna; bli mindre)
  slinken; inkrimpen; krimpen
  • slinken werkwoord (slink, slinkt, slonk, slonken, geslonken)
  • inkrimpen werkwoord (krimp in, krimpt in, kromp in, krompen in, ingekrompen)
  • krimpen werkwoord (krimp, krimpt, kromp, krompen, gekrompen)
 6. krympa (minska; skrinna)
  afnemend; tanend; slinkend

Conjugations for krympa:

presens
 1. krymper
 2. krymper
 3. krymper
 4. krymper
 5. krymper
 6. krymper
imperfekt
 1. krympte
 2. krympte
 3. krympte
 4. krympte
 5. krympte
 6. krympte
framtid 1
 1. kommer att krympa
 2. kommer att krympa
 3. kommer att krympa
 4. kommer att krympa
 5. kommer att krympa
 6. kommer att krympa
framtid 2
 1. skall krympa
 2. skall krympa
 3. skall krympa
 4. skall krympa
 5. skall krympa
 6. skall krympa
conditional
 1. skulle krympa
 2. skulle krympa
 3. skulle krympa
 4. skulle krympa
 5. skulle krympa
 6. skulle krympa
perfekt particip
 1. har krympt
 2. har krympt
 3. har krympt
 4. har krympt
 5. har krympt
 6. har krympt
imperfekt particip
 1. hade krympt
 2. hade krympt
 3. hade krympt
 4. hade krympt
 5. hade krympt
 6. hade krympt
blandad
 1. krymp!
 2. krymp!
 3. krympt
 4. krympande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor krympa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achteruitgaan bli svagare
afnemen bli svagare; damma av
declineren böjning; deklination; kasusböjning
krimpen avtagande; minskande
minder worden avtagande; bli mindre; förfall; nedgång
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achteruitgaan avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; degenerera; gå utför; krympa tillbaka; urarta; vansläktas; vara i avtagande
afnemen avta; blekna; förgå; krympa; minska avlägsna; avta; damma av; få ihop; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; minska; samla; samla in; sjunka; stjäla; sänka; ta bort
afnemend krympa; minska; skrinna
declineren avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; böja; böja grammatiskt; deklinera; förfalla; gå ner; konjugera; minska; neka blankt; sjunka
ineenkrimpen krympa
ineenschrompelen krympa
inkrimpen bli mindre; krympa; skrumpna gå utför; göra mindre; korta in; minska; sjunka; sänka
kleiner worden bli mindre; krympa
krimpen bli mindre; krympa; skrumpna gå utför; göra mindre; korta in; minska; sjunka; sänka
minder worden avta; blekna; förgå; krympa; minska avta; förfalla; gå ner; gå utför; göra mindre; korta in; minska; sjunka; sänka
schrompelen krympa skrumpna ihop; vittra
slinken bli mindre; krympa; skrumpna gå utför; göra mindre; korta in; minska; sjunka; skrumpna ihop; sänka; vittra
slinkend krympa; minska; skrinna
tanend krympa; minska; skrinna
verkleinen krympa gå utför; göra mindre; minska; nedsampla; sjunka; sänka
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afnemend avtagande; avtagandet; minskande; minskandet; sjunkandet
slinkend avtagande; avtagandet; krympande
tanend avtagande; förminskning

Synoniemen voor "krympa":


Wiktionary: krympa


Cross Translation:
FromToVia
krympa miniaturizeren; in een dwerg veranderen dwarf — to render smaller, turn into a dwarf
krympa in het niet doen verzinken dwarf — to make appear much smaller
krympa in de schaduw stellen dwarf — to make appear insignificant
krympa verschrompelen dwarf — to become (much) smaller

Verwante vertalingen van krympa