Zweeds

Uitgebreide vertaling voor offentliggörande (Zweeds) in het Nederlands

offentliggörande:

offentliggörande zelfstandig naamwoord

 1. offentliggörande (deklaration; tillkännagivande; proklamering)
  de bekendmaking; de publicatie; de proclamatie; de afkondiging; de openbaarmaking; openbare publicatie
 2. offentliggörande (publikation; tillkännagivande)
  de publicatie; de openbaarmaking; openbare publicatie
 3. offentliggörande (publikation; publicering; kungörande)
  de publicatie; openbare publicatie; de uitgave; publikatie; de uitgifte

Vertaal Matrix voor offentliggörande:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afkondiging deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande dekret; förklaring; kunggörelse; proklamation; påpud; tillkännagivande; upprop
bekendmaking deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande anslag; kunggörelse; meddelande; nyhet; proklamation; tillkännagivande; upprop
openbaarmaking deklaration; offentliggörande; proklamering; publikation; tillkännagivande
openbare publicatie deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande
proclamatie deklaration; offentliggörande; proklamering; tillkännagivande kunggörelse; proklamation; tillkännagivande; upprop
publicatie deklaration; kungörande; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; tillkännagivande publicering; publikation; skrift; tryckalster
publikatie kungörande; offentliggörande; publicering; publikation
uitgave kungörande; offentliggörande; publicering; publikation förlagsverksamhet; kostnad; upplaga; utgåva
uitgifte kungörande; offentliggörande; publicering; publikation distribution; utdelning; utgåva; utleverans

Synoniemen voor "offentliggörande":


offentliggörande vorm van offentliggöra:

offentliggöra werkwoord (offentliggör, offentligtgjorde, offentliggjort)

 1. offentliggöra (publicera; avslöja)
  vrijgeven; openstellen; toegankelijk maken; openen
  • vrijgeven werkwoord (geef vrij, geeft vrij, gaf vrij, gaven vrij, vrijgegeven)
  • openstellen werkwoord (stel open, stelt open, stelde open, stelden open, opengesteld)
  • toegankelijk maken werkwoord
  • openen werkwoord (open, opent, opende, openden, geopend)
 2. offentliggöra (komma ut med; berätta)
  aan komen zetten
  • aan komen zetten werkwoord (kom aan zetten, komt aan zetten, kwam aan zetten, kwamen aan zetten, aan komen zetten)
 3. offentliggöra (göra bekant)
  bekend maken; afkondigen; bekendmaken; openbaar maken; aflezen; afroepen; oplezen
  • bekend maken werkwoord
  • afkondigen werkwoord (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
  • bekendmaken werkwoord (maak bekend, maakt bekend, maakte bekend, maakten bekend, bekendgemaakt)
  • openbaar maken werkwoord (maak openbaar, maakt openbaar, maakte openbaar, maakten openbaar, openbaar gemaakt)
  • aflezen werkwoord (lees af, leest af, las af, lazen af, afgelezen)
  • afroepen werkwoord (roep af, roept af, riep af, riepen af, afgeroepen)
  • oplezen werkwoord (lees op, leest op, las op, lazen op, opgelezen)
 4. offentliggöra (publicera; utge; förlägga)
  uitgeven; uitbrengen
  • uitgeven werkwoord
  • uitbrengen werkwoord (breng uit, brengt uit, bracht uit, brachten uit, uitgebracht)

Conjugations for offentliggöra:

presens
 1. offentliggör
 2. offentliggör
 3. offentliggör
 4. offentliggör
 5. offentliggör
 6. offentliggör
imperfekt
 1. offentligtgjorde
 2. offentligtgjorde
 3. offentligtgjorde
 4. offentligtgjorde
 5. offentligtgjorde
 6. offentligtgjorde
framtid 1
 1. kommer att offentliggöra
 2. kommer att offentliggöra
 3. kommer att offentliggöra
 4. kommer att offentliggöra
 5. kommer att offentliggöra
 6. kommer att offentliggöra
framtid 2
 1. skall offentliggöra
 2. skall offentliggöra
 3. skall offentliggöra
 4. skall offentliggöra
 5. skall offentliggöra
 6. skall offentliggöra
conditional
 1. skulle offentliggöra
 2. skulle offentliggöra
 3. skulle offentliggöra
 4. skulle offentliggöra
 5. skulle offentliggöra
 6. skulle offentliggöra
perfekt particip
 1. har offentliggjort
 2. har offentliggjort
 3. har offentliggjort
 4. har offentliggjort
 5. har offentliggjort
 6. har offentliggjort
imperfekt particip
 1. hade offentliggjort
 2. hade offentliggjort
 3. hade offentliggjort
 4. hade offentliggjort
 5. hade offentliggjort
 6. hade offentliggjort
blandad
 1. offentliggör!
 2. offentliggör!
 3. offentliggörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor offentliggöra:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aflezen läsa högt
bekendmaken annonsera
oplezen läsa högt
uitgeven publisera
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aan komen zetten berätta; komma ut med; offentliggöra
afkondigen göra bekant; offentliggöra bestämma; deklarera; förkunna; förkunna offentligt; förordna; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
aflezen göra bekant; offentliggöra läsa högt
afroepen göra bekant; offentliggöra förkunna; ropa ut; tillkännage namn
bekend maken göra bekant; offentliggöra
bekendmaken göra bekant; offentliggöra förkunna; proklamera
openbaar maken göra bekant; offentliggöra
openen avslöja; offentliggöra; publicera bygga ut; föra på tal; introducera; lägga till; presentera; skruva på; sätta på; ta upp; utvidga; vidga; vrida på; öppna
openstellen avslöja; offentliggöra; publicera
oplezen göra bekant; offentliggöra
toegankelijk maken avslöja; offentliggöra; publicera
uitbrengen förlägga; offentliggöra; publicera; utge ange; förlägga; förråda; ge ut; publicera; skvallra på
uitgeven förlägga; offentliggöra; publicera; utge betala; lancera; släppa; spendera; utleverera
vrijgeven avslöja; offentliggöra; publicera frisläppning; låta gå; släppa fri

Synoniemen voor "offentliggöra":


Wiktionary: offentliggöra


Cross Translation:
FromToVia
offentliggöra publiceren; uitgeven publish — to issue something (usually printed work) for sale and distribution
offentliggöra afkondigen; openbaar maken; publiceren; ruchtbaar maken; adverteren; annonceren; aankondigen; aandienen publierrendre public et notoire.