Zweeds

Uitgebreide vertaling voor sno (Zweeds) in het Nederlands

sno:

sno werkwoord (snor, snodde, snott)

 1. sno (knycka; stjäla; rycka)
  stelen; snaaien; gappen; wegpikken; weggraaien
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • snaaien werkwoord (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • weggraaien werkwoord (graai weg, graait weg, graaide weg, graaiden weg, weggegraaid)
 2. sno (snurra; virvla)
  kroelen
  • kroelen werkwoord (kroel, kroelt, kroelde, kroelden, gekroeld)
 3. sno (stjäla; snatta; knycka)
  stelen; pikken; verduisteren; wegpikken; jatten; ontvreemden; verdonkeremanen; vervreemden; inpikken; wegkapen; gappen; achterhouden; achteroverdrukken; wegfutselen
  • stelen werkwoord (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken werkwoord (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verduisteren werkwoord (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • wegpikken werkwoord (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • jatten werkwoord (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden werkwoord (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • verdonkeremanen werkwoord (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • vervreemden werkwoord (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • inpikken werkwoord (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • wegkapen werkwoord (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • gappen werkwoord (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • achteroverdrukken werkwoord (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • wegfutselen werkwoord

Conjugations for sno:

presens
 1. snor
 2. snor
 3. snor
 4. snor
 5. snor
 6. snor
imperfekt
 1. snodde
 2. snodde
 3. snodde
 4. snodde
 5. snodde
 6. snodde
framtid 1
 1. kommer att sno
 2. kommer att sno
 3. kommer att sno
 4. kommer att sno
 5. kommer att sno
 6. kommer att sno
framtid 2
 1. skall sno
 2. skall sno
 3. skall sno
 4. skall sno
 5. skall sno
 6. skall sno
conditional
 1. skulle sno
 2. skulle sno
 3. skulle sno
 4. skulle sno
 5. skulle sno
 6. skulle sno
perfekt particip
 1. har snott
 2. har snott
 3. har snott
 4. har snott
 5. har snott
 6. har snott
imperfekt particip
 1. hade snott
 2. hade snott
 3. hade snott
 4. hade snott
 5. hade snott
 6. hade snott
blandad
 1. sno!
 2. sno!
 3. snodd
 4. snoande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor sno:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
inpikken lirkande; trugande
stelen skaft; spiror; spjut; stjälkar
verduisteren försillning; förskingring
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden knycka; snatta; sno; stjäla avhålla från; avskärma; dölja; förtäcka; gömma; hindra; hålla inne med; lägga av; lägga band på; reservera; skyla; spara; undertrycka; återhålla
achteroverdrukken knycka; snatta; sno; stjäla knycka; nypa; stjäla
gappen knycka; rycka; snatta; sno; stjäla gå och tigga; knycka; nypa; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; stjäla
inpikken knycka; snatta; sno; stjäla gå och tigga; knycka; nypa; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; stjäla
jatten knycka; snatta; sno; stjäla knycka; knycka bort; nypa; stjäla; ta ifrån
kroelen sno; snurra; virvla
ontvreemden knycka; snatta; sno; stjäla knycka; nypa; stjäla
pikken knycka; snatta; sno; stjäla gå och tigga; knycka; knycka bort; nypa; rafsa åt sig; rycka till sig; smickra; stjäla; ta ifrån
snaaien knycka; rycka; sno; stjäla knycka bort; stjäla; ta ifrån
stelen knycka; rycka; snatta; sno; stjäla knycka; nypa; stjäla
verdonkeremanen knycka; snatta; sno; stjäla knycka; nypa; stjäla
verduisteren knycka; snatta; sno; stjäla avskärma; dölja; fördunkla; förmörka; förtäcka; gömma; skyla; skymma; stjäla; undertrycka
vervreemden knycka; snatta; sno; stjäla avlägsna; knycka; nypa; stjäla; ta bort
wegfutselen knycka; snatta; sno; stjäla
weggraaien knycka; rycka; sno; stjäla
wegkapen knycka; snatta; sno; stjäla knycka; knycka bort; nypa; stjäla; ta ifrån
wegpikken knycka; rycka; snatta; sno; stjäla knycka; nypa; stjäla

Synoniemen voor "sno":


Wiktionary: sno


Cross Translation:
FromToVia
sno ontvreemden abstract — to steal
sno stelen; ontvreemden; jatten steal — to illegally take possession of
sno jatten; stelen klauen — (transitiv) umgangssprachlich: etwas entwenden, stehlen
sno gappen; ontvreemden; stelen dérober — Enlever, voler en cachette. (Sens général).
sno wringen tordre — Tourner un corps long et flexible par ses deux extrémités en sens contraire.
sno stelen volers’approprier le bien d’autrui. prendre quelque chose à quelqu’un sans son accord, dérober.

Verwante vertalingen van sno