Zweeds

Uitgebreide vertaling voor spara (Zweeds) in het Nederlands

spara:

spara werkwoord (sparar, sparade, sparat)

 1. spara (arkivera; ordna; förvara)
  archiveren; opslaan; opbergen; bewaren
  • archiveren werkwoord (archiveer, archiveert, archiveerde, archiveerden, gearchiveerd)
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
  • opbergen werkwoord (berg op, bergt op, borg op, borgen op, opgeborgen)
  • bewaren werkwoord (bewaar, bewaart, bewaarde, bewaarden, bewaard)
 2. spara (tänka över)
  in acht nemen; ontzien; verschonen; sparen
  • in acht nemen werkwoord (neem in acht, neemt in acht, nam in acht, namen in acht, in acht genomen)
  • ontzien werkwoord (ontzie, ontziet, ontzag, ontzagen, ontzien)
  • verschonen werkwoord (verschoon, verschoont, verschoonde, verschoonden, verschoond)
  • sparen werkwoord (spaar, spaart, spaarde, spaarden, gespaard)
 3. spara (inspara; inskränka utgifterna)
  besparen; matigen; geld besparen; minder gebruiken
 4. spara (använda mindre; göra inskränkningar)
  minder gebruiken; besparen; matigen
  • minder gebruiken werkwoord
  • besparen werkwoord (bespaar, bespaart, bespaarde, bespaarden, bespaard)
  • matigen werkwoord (matig, matigt, matigde, matigden, gematigd)
 5. spara
  opsparen
  • opsparen werkwoord (spaar op, spaart op, spaarde op, spaarden op, opgespaard)
 6. spara
  opslaan
  • opslaan werkwoord (sla op, slaat op, sloeg op, sloegen op, opgeslagen)
 7. spara (reservera; lägga av)
  reserveren; reis boeken; vastleggen; bespreken
  • reserveren werkwoord (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
  • reis boeken werkwoord
  • vastleggen werkwoord (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • bespreken werkwoord (bespreek, bespreekt, besprak, bespraken, besproken)
 8. spara (vara ekonomisk)
 9. spara (reservera; hålla inne med; lägga av)
  reserveren; behouden; opzijleggen; achterhouden; terughouden
  • reserveren werkwoord (reserveer, reserveert, reserveerde, reserveerden, gereserveerd)
  • behouden werkwoord (behoud, behoudt, behield, behielden, behouden)
  • opzijleggen werkwoord (leg opzij, legt opzij, legde opzij, legden opzij, opzij gelegd)
  • achterhouden werkwoord (houd achter, houdt achter, hield achter, hielden achter, achtergehouden)
  • terughouden werkwoord (houd terug, houdt terug, hield terug, hielden terug, teruggehouden)

Conjugations for spara:

presens
 1. sparar
 2. sparar
 3. sparar
 4. sparar
 5. sparar
 6. sparar
imperfekt
 1. sparade
 2. sparade
 3. sparade
 4. sparade
 5. sparade
 6. sparade
framtid 1
 1. kommer att spara
 2. kommer att spara
 3. kommer att spara
 4. kommer att spara
 5. kommer att spara
 6. kommer att spara
framtid 2
 1. skall spara
 2. skall spara
 3. skall spara
 4. skall spara
 5. skall spara
 6. skall spara
conditional
 1. skulle spara
 2. skulle spara
 3. skulle spara
 4. skulle spara
 5. skulle spara
 6. skulle spara
perfekt particip
 1. har sparat
 2. har sparat
 3. har sparat
 4. har sparat
 5. har sparat
 6. har sparat
imperfekt particip
 1. hade sparat
 2. hade sparat
 3. hade sparat
 4. hade sparat
 5. hade sparat
 6. hade sparat
blandad
 1. spara!
 2. spara!
 3. sparad
 4. sparande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor spara:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bespreken diskutera; tala om
bewaren förvaring
ontzien iakttagande; vördnadsfull uppmärksamhet
zuinig zijn sparsamhet
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
achterhouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara avhålla från; avskärma; dölja; förtäcka; gömma; hindra; knycka; lägga band på; skyla; snatta; sno; stjäla; undertrycka; återhålla
archiveren arkivera; förvara; ordna; spara arkivera
behouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara beskydda; bevara; förvara; hålla vid makt; inlägga; skydda; uppehålla; upprätthålla; vakta; vidmakthålla
besparen använda mindre; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; spara förmindra; reducera
bespreken lägga av; reservera; spara diskutera; kommentera; prata igenom; tala om
bewaren arkivera; förvara; ordna; spara bevaka från; bevara; förvara; inlägga; lagra; lägga undan; lägga upp; samla på lager
geld besparen inskränka utgifterna; inspara; spara
in acht nemen spara; tänka över
matigen använda mindre; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; spara använda sparsamt; begränsa; behärska; förmindra; hålla tillbaka; inskränka; reducera
minder gebruiken använda mindre; göra inskränkningar; inskränka utgifterna; inspara; spara
ontzien spara; tänka över
opbergen arkivera; förvara; ordna; spara låsa in; röja undan; röja upp
opslaan arkivera; förvara; ordna; spara avhålla sig; avstå; bevara; hålla tillbaka; lagra
opsparen spara
opzijleggen hålla inne med; lägga av; reservera; spara
reis boeken lägga av; reservera; spara
reserveren hålla inne med; lägga av; reservera; spara reservera
sparen spara; tänka över banka; göra en insättning; packa; samla; samla ihop; sätta in pengar på banken
terughouden hålla inne med; lägga av; reservera; spara avvärja; betvinga; hålla kontrollen över; hålla tillbaka; hålla undan; krossa; parera; undertrycka
vastleggen lägga av; reservera; spara anteckna; binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fästa; förtöja; kedja fast; lista; lägga fast pengarna; notera; skriva in; skriva ner
verschonen spara; tänka över förlåta; ursäkta
zuinig zijn spara; vara ekonomisk

Synoniemen voor "spara":


Wiktionary: spara


Cross Translation:
FromToVia
spara behouden; bewaren aufbewahren — etwas an einem geeigneten Ort zur späteren Verwendung verwahren
spara sparen save — store for future use
spara opslaan; bewaren save — to write a file to a disk
spara opslaan store — computing: write (something) into memory or registers
spara bezuinigen; sparen; besparen; uitsparen; uitwinnen; uitzuinigen économiserdépenser avec ménagement, avec le souci d’épargner.
spara bezuinigen; sparen; besparen; uitsparen; uitwinnen; uitzuinigen épargner — Ménager quelque chose, ne l’employer qu’avec réserve.

Verwante vertalingen van spara