Zweeds

Uitgebreide vertaling voor syn (Zweeds) in het Nederlands

syn:

syn [-en] zelfstandig naamwoord

 1. syn (synförmåga)
  de visie; de beschouwing; het inzicht
  • visie [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • beschouwing [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord
  • inzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
 2. syn (utblick; utsiktspunkt)
  het vooruitzicht; de toekomst; de perspectief; de kans
 3. syn (vision; bild)
  het visioen
  • visioen [het ~] zelfstandig naamwoord
 4. syn (anblick; åsyn)
  het aanzicht; de aanblik
  • aanzicht [het ~] zelfstandig naamwoord
  • aanblik [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 5. syn (åsikt; mening)
  het oordeel; de meningsuiting
 6. syn (föreställning; åsikt; tanke; intryck)
  mentale voorstelling; het begrip; het benul
 7. syn (övertygelse; åsikt; ståndpunkt)
  de overtuiging; de gezindheid; vaststaande mening

Vertaal Matrix voor syn:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanblik anblick; syn; åsyn framträdande
aanzicht anblick; syn; åsyn
begrip föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt begrepp; idé
benul föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt aning; förstånd; idé; medvetenhet
beschouwing syn; synförmåga beaktning; observation
gezindheid ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse benägenhet; böjelse; håg; tro; övertygelse
inzicht syn; synförmåga begriplig; förstående; förstånd; hjärnan; insikt; intelligens; omdöme; sinnelag; själ; tankesätt; urskiljningsförmåga
kans syn; utblick; utsiktspunkt affärsmöjlighet; affärstillfälle; möjlighet; riskfyllt företag
meningsuiting mening; syn; åsikt kommentar; uttalande; uttryck; yttrande; åsiktsförklaring
mentale voorstelling föreställning; intryck; syn; tanke; åsikt föreställning; idé; mening; åsikt
oordeel mening; syn; åsikt idé; inblick; tankesätt; vision
overtuiging ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse förvissning; mening; tro; uppfattning; åsikt; övertygelse
perspectief syn; utblick; utsiktspunkt mening; synpunkt; uppfattning; åsikt
toekomst syn; utblick; utsiktspunkt framtid
vaststaande mening ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
visie syn; synförmåga idé; inblick; tankesätt; vision
visioen bild; syn; vision
vooruitzicht syn; utblick; utsiktspunkt

Synoniemen voor "syn":


Wiktionary: syn


Cross Translation:
FromToVia
syn gezichtsvermogen sight — ability to see
syn aanblik sight — something seen
syn zicht; gezichtsvermogen vision — sense or ability of sight
syn droombeeld; visioen; geestesverschijning vision — something imaginary one thinks one sees
syn visioen vision — a religious or mystical experience

Verwante vertalingen van syn