Zweeds

Uitgebreide vertaling voor tillägg (Zweeds) in het Nederlands

tillägg:

tillägg bijvoeglijk naamwoord

 1. tillägg (extra)
  extra; toegevoegd

tillägg [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. tillägg
  de toevoeging; de appendix; de aanvulling; het addendum; het aanhangsel; het supplement; het bijvoegsel; het toevoegsel
 2. tillägg
  toeleggingen
 3. tillägg
 4. tillägg (tillfogning; tillsats)
  de toevoeging; het bijvoegsel
 5. tillägg (addition; utbyggnad)
  de uitbouw; de aanbouw
  • uitbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • aanbouw [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
 6. tillägg (ändringsförslag; vederlag; gottgörelse)
  de amendementen; aanvullende voorstellen
 7. tillägg (supplement; bilaga; bihang)
  de aanvulling; het supplement; de suppletie
 8. tillägg (tilläggssumma; summa)
  de optelling; de som; samentelling
 9. tillägg (supplement)
  de toevoegingen; de supplementen; de addenda; de bijvoegsels; de toevoegsels; de aanhangsels
 10. tillägg (utbyggnad; addition)
  de bijtelling
 11. tillägg (bidrag; tilldelningar)
  de tegemoetkomingen; de toelages
 12. tillägg (tillfogande)
  aanvullen
 13. tillägg (inlägg)
  inzetstuk
 14. tillägg (tilläggsprogram)
 15. tillägg (avgift)
  de toeslag
  • toeslag [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor tillägg:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanbouw addition; tillägg; utbyggnad
aanhangsel tillägg
aanhangsels supplement; tillägg
aanvullen tillfogande; tillägg
aanvullende voorstellen gottgörelse; tillägg; vederlag; ändringsförslag
aanvulling bihang; bilaga; supplement; tillägg bilaga; expansion; inlägg
addenda supplement; tillägg
addendum tillägg
amendementen gottgörelse; tillägg; vederlag; ändringsförslag
appendix tillägg blindtarm; maskformigt bihang
bijtelling addition; tillägg; utbyggnad
bijvoegsel tillfogning; tillsats; tillägg
bijvoegsels supplement; tillägg
inzetstuk inlägg; tillägg
optelling summa; tillägg; tilläggssumma
samentelling summa; tillägg; tilläggssumma
som summa; tillägg; tilläggssumma
supplement bihang; bilaga; supplement; tillägg
supplementen supplement; tillägg
suppletie bihang; bilaga; supplement; tillägg
tegemoetkomingen bidrag; tilldelningar; tillägg
toelages bidrag; tilldelningar; tillägg
toeleggingen tillägg
toeslag avgift; tillägg bonus
toevoeging tillfogning; tillsats; tillägg addition; mera; tilläggning; tillägning
toevoegingen supplement; tillägg
toevoegsel tillägg mera; tilläggning
toevoegsels supplement; tillägg
uitbouw addition; tillägg; utbyggnad båge
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanvullen göra fullständig; göra komplett; komplettera
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
extra extra; tillägg
toegevoegd extra; tillägg
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
diverse toeslagen tillägg
invoegtoepassing tillägg; tilläggsprogram plugin-program

Synoniemen voor "tillägg":


Wiktionary: tillägg


Cross Translation:
FromToVia
tillägg bijlage annex — addition, an extension
tillägg aanhangsel annex — appendix
tillägg appendix; aanhangsel appendix — text added to the end of a book or an article
tillägg optelling addition — Action d'ajouter.

Verwante vertalingen van tillägg