Zweeds

Uitgebreide vertaling voor råd (Zweeds) in het Frans

råd:

råd [-ett] zelfstandig naamwoord

 1. råd (rådgivning; rådslag)
  le conseil; l'avis
  • conseil [le ~] zelfstandig naamwoord
  • avis [le ~] zelfstandig naamwoord
 2. råd (rekommendation; anbefallning)
  la référence; la recommandation; le cadre de référence; la louanges
 3. råd (förmaning; varning; tillrättavisning)
  l'avertissement; la mise en garde; la sommation; l'exhortation; l'admonestation; la remontrance

Vertaal Matrix voor råd:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
admonestation förmaning; råd; tillrättavisning; varning djävulsmässa; dundertal; eld och svavels-gudstjänst; häxmässa
avertissement förmaning; råd; tillrättavisning; varning eftermaning; gest; påminnelse; signal; tecken; tillkännagivande; upplysning; vink
avis råd; rådgivning; rådslag eftermaning; idé; inblick; kallelse; kungörelse; meddelande; mening; nyhet; nyheter; position; påminnelse; signal; skriftligt frammana; ställning; ståndpunkt; syn; ta förgivet; tankesätt; tecken; tillkännagivande; uppfattning; upplysning; vision; yttrande; åsikt; övertygelse
cadre de référence anbefallning; rekommendation; råd
conseil råd; rådgivning; rådslag konferens; möte; rådgivande församling; rådplägning; sammankomst; överläggning
exhortation förmaning; råd; tillrättavisning; varning eftermaning; erinran; påminnelse; sporre; varning; väckning
louanges anbefallning; rekommendation; råd hyllningsdikt; hyllningstal; lovsång; lyriskt kväde; ode; ära
mise en garde förmaning; råd; tillrättavisning; varning
recommandation anbefallning; rekommendation; råd rekommendation
remontrance förmaning; råd; tillrättavisning; varning föreläsning; straffpredikan
référence anbefallning; rekommendation; råd SKU; allusion; anspelning; hänsyftning; hänsyn; hänvisande; hänvisning; introduktionsbrev; rekommendationsbrev; åberopande
sommation förmaning; råd; tillrättavisning; varning anvisning; befallning; eftermaning; föreskrift; instruktion; kommando; kungörelse; order; påminnelse; skriftligt frammana; stickreplik; tillkännagivande; undervisning; uppgift; vink
Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
avertissement varning

Synoniemen voor "råd":


Wiktionary: råd

råd
noun
 1. Ce que l’on penser et aussi ce que l’on en dit, opinion.
 2. Traductions à trier suivant le sens
 3. exhortation instante, conseil pressant.

Cross Translation:
FromToVia
råd conseil advice — opinion recommended or offered, as worthy to be followed; counsel
råd conseil council — committee that leads or governs
råd conseils Ezzesostoberdeutsch, österreichisch, umgangssprachlich oder salopp: nützliche Hinweise, gute Ratschläge
råd conseil Ratohne Plural: Empfehlung, sich in einer bestimmten Weise zu verhalten
råd conseil Rat — beratendes Gremium
råd conseiller Rat — das einzelne Mitglied dieses Gremiums

Verwante vertalingen van råd