Engels

Uitgebreide vertaling voor induce (Engels) in het Nederlands

induce:

to induce werkwoord (induces, induced, inducing)

 1. to induce
  induceren
  • induceren werkwoord (induceer, induceert, induceerde, induceerden, geïnduceerd)

Conjugations for induce:

present
 1. induce
 2. induce
 3. induces
 4. induce
 5. induce
 6. induce
simple past
 1. induced
 2. induced
 3. induced
 4. induced
 5. induced
 6. induced
present perfect
 1. have induced
 2. have induced
 3. has induced
 4. have induced
 5. have induced
 6. have induced
past continuous
 1. was inducing
 2. were inducing
 3. was inducing
 4. were inducing
 5. were inducing
 6. were inducing
future
 1. shall induce
 2. will induce
 3. will induce
 4. shall induce
 5. will induce
 6. will induce
continuous present
 1. am inducing
 2. are inducing
 3. is inducing
 4. are inducing
 5. are inducing
 6. are inducing
subjunctive
 1. be induced
 2. be induced
 3. be induced
 4. be induced
 5. be induced
 6. be induced
diverse
 1. induce!
 2. let's induce!
 3. induced
 4. inducing
1. I, 2. you, 3. he/she/it, 4. we, 5. you, 6. they

Vertaal Matrix voor induce:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
induceren induce
- bring on; cause; get; hasten; have; induct; make; rush; stimulate
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
- cause; dvelope; evoke; produce

Verwante woorden van "induce":

 • inducing, inducement

Synoniemen voor "induce":


Verwante definities voor "induce":

 1. reason or establish by induction1
 2. cause to do; cause to act in a specified manner1
  • The ads induced me to buy a VCR1
 3. cause to arise1
  • induce a crisis1
 4. cause to occur rapidly1
 5. produce electric current by electrostatic or magnetic processes1

Wiktionary: induce

induce
verb
 1. to cause; persuade; force
induce
verb
 1. (overgankelijk) tot een besluit komen

Cross Translation:
FromToVia
induce lokken; aanhalen; trekken; aantrekken attirertirer, faire venir à soi.
induce afleiden; besluiten; concluderen; een gevolgtrekking maken conclure — Traductions à trier suivant le sens
induce aandoen; aanrichten; stichten; teweegbrengen; veroorzaken; determineren; nauwkeurig bepalen; belezen; bewegen; doen besluiten; overhalen déterminerfixer les limites de, délimiter précisément.
induce een wenk geven; influisteren; opperen; suggereren; bepraten; overhalen; overreden; te denken geven; bezielen; inboezemen; inspireren; inademen; ophalen; inblazen inspirerfaire pénétrer artificiellement de l’air dans les poumons.