Recente engelse Woorden:

sustain sustainable jumble darkish Olympian limp stricken venture finish ability thence ship shipping detail detailed cuneiform yearling chuck quaver anymore quavering sad bear hose devastate save barrage stupid carnal petitioner petitioners trespass river dispute scull devil deuce accommodate accommodation scare scar scared arbitrary arbitrariness zest manifest tangle default absconding extradition condition paucity bump purse revolve revolving vigorous hold holds nefarious admissible dial unpleasant pollution pollute hair paragraph island cult scaffold tube tubes game-cock resilient exasperation hallmark feral siss current currently market concern clearance necessarily necessary then glossary behind paper-boy conduct conducting hunt birthday sincere summary invective tend Highlander ambitious ravish ravishing press-stud ravenous rectify rectification paddle cushy blissful cornea withdrawal technology puzzle aid plug plugging chive skill skills necklace divide force eligible pinnacle Find find Juggernaut reserve reserved depreciation appeal appealing heron kit sire clutter tear torn downtown peace nerd geek sibling friar polyglot partnership down amativeness weft longevity empathy transform encourage museum debt question maxim boar reformation Reformation contempt pamper questioning injunction discourse basher contemptuous conceive range unflagging reap manuscript cutie cuties uninhabitable fear batch peck globe imagination presumably refuse virtue pride defy gaggle specialize specialized invaluable beside emaciate emaciated pursue lofty alter altered levy benevolence smith vilify division

Recente nederlandse Woorden:

mega buffetjuffrouw proefwerk deponeren wijsvinger pluriform hoffelijk ontroostbaar spons sponzen tuil tuiltje tuiltjes kous kousen moederbedrijf klapper klapperen zwaar onmisbaar vakkenvuller omdat obstakel gadeslaan esthetisch trekken trek vertrekken vertrek vochtig doek subsidie versnellen verspilling zweren zweer nog beheren beheer Beheer doel- doel doelen opportuun verspieden accuraat vastlopen ontaarden bewerkelijk verwarren verantwoordelijk verantwoordelijkheid uitspreken concern bereid bereidheid desbetreffend weddenschap scheet kak kakken houden uitvoeren uitvaren plassen plas wreed wreedheid geren beurs vennootschap oogst oogsten vergroten aantal verbazen afbraak hoes langzamerhand rad credo dekbed fotograferen gefotografeerd rugpijn grinniken duurzaam duurzame krullenbol houtbewerking debutant klussen fluiten fluit deuntje deun mime MIME leeuwenkuil uitzinnig uitzinnigheid inkomsten horlogebandje canoniek aantrekkelijk rekenmachine Rekenmachine stoppen gestopt bijzonder golf golven veeleisend zeven zeef rooster roosteren knippen knip deugen mensenkennis sint computer Computer etui zetel zetels schrift Schrift vakantie leren leer kwelling vak kwaal potlood pen pennen keuze klas klassen kinderen Kinderen boeken boek pion erwtensoep docent docenten presentatie apparaat cijfer kenmerken kenmerk kalfsvlees pinnen pin dwingen studentenvereniging slissen studentencorps logopedie troosten troost lam goudvis gedreven gedrevenheid namelijk kruisje kruis kruisen achterland gevolgen medeklinker desondanks welterusten onmogelijk overweging turnen museum koffie leegstand verslaving verslavingen lawaai arm interesse tevens stuurbekrachtiging zetten zet reis reizen dit kaartenbak humor verrijking ooit inhoudelijk