Recente engelse Woorden:

attach attachment Attachment felt-pen agitate agitation backpack Ambient layout lay-out leech apprenticeship practitioner fan plank coin coined succinct subtle practical attainment cancel Cancel valiant synergy agitated sewer over dispense coil capacity Capacity overlook capability sell selling scant restriction levy clot due map earnings galvanise transient adjacent nausea deviate deviation detach inhibition satisfactory friar friars indigenous embed disadvantage fare reasonably nasty propagate vast develop development injunction require imperial integrity instigate co-insurance streamline gauge retrospect entry barrier barriers economy employ employing local direct fief currency Currency divert reduce reducing pliers substitute substitutes plyers shareholder sustain emphasise tenacious erosion responsible fount proclaim report execute dispensation emulation mediocre lessen rest comparison revulsion heir paralysis still monastic dwell sanctity austere perpetuate perpetuation earn earnest exceed conventional surface remain prime threshold Threshold solemn degeneration possessive pronoun substitution affirmation toddler erode acquaintance anxiety client separate separation infectious prompt originate malleable picture weekend summon summons liability veer ladder pack packed protection apply application engrave engraving copper libel decline examination scatter scattered engage engaging prejudice contempt graphical net nett wonder authoritarian mutual want gluttonous discharge because door defamation homestead union vary current currently open opening thicket preparation lathyrus bead plaintiff distortion agenda leeway periodical periodicals assign assignment appraisal hobby initial

Recente nederlandse Woorden:

recht blokhut verzwelgen gijzeling orkest oud oudste aplomb najaar ziekte zieken onzuiverheid spouwmuur snack gelieven dop dopen beeld korten spoedig respectievelijk bij kort gegevens gegeven stabiliseren zullen zien dus centrum uitzendbureau vasten behandeling ontvoering marmer marmeren synoniem opstap opstappen voldoende levensmiddelen enkel genieten nieten gaan helaas onderscheiden onderscheid laten lat roeien inbouwen ingebouwd Ambient klikken klik wagon grappig afwassen afwas of knuffel knuffelen aanpassing idee kopzorg fan leuk plank mits dikte promoveren leiden leidend invullen aanbevelen vergunning spreken bijna ontstaan voorwaarde pak pakje uitlaten verworvenheid jong pakken relatie Relatie jongste inzicht evalueren samen trots licentie bijwonen Bijwonen borduren wel wellen fijn aankoop aankopen variëren rot rotten alweer slank zelf invulling schelp schuldig kritiek omdat samenvoegen vervolgens langdurig opvallen opvallend bedrijf bedrijven Bedrijf contingent schildpad over ontslag borg borgen vertrekken doei verblijfplaats afkeuren afgekeurd personeel noodzaken nicht voorkomen draaiboek zijn aandrijven schat schatten afvoeren afvoer afvaren iemand geluiddemper liggen herleven cavia werking fiets fietsen wandelen leuke opdracht graag communiceren rijden reden prijslijst eten missen mis zonder zo zo! leesteken leestekens onderzoek onderzoeken wat ineenstorten continu overeenkomen plakken plak toen map pistool tegenkomen kleven verhogen gerechtigd wandelroute openstaan openstaand eigenlijk voorloper jouw uitkering achtergrondinformatie zaal uiteenzetting scheikunde premie bekijken werkloos kever toestel