Recente engelse Woorden:

summertime set pot fierce irrevocable BOOTP proletariat but policy erode grow grown domestic pacify bound window porno curb rub nudge Nudge rude chin wrong Belastingdienst monitor monitoring unprecedented outlandish condemn condemning refresh rage rag raging volatile feat swirl impede essential bland baseline obtain prevent let dishcloth substantial pay payable touch equity tentative path laggard receive dispense physician art arts September recommend punt pinnacle perpendicular courtier obvious obviously exeptional mistrust sweltering discredit contrive bombast snip prefer dispenser rove thus reluctance stay separate mistreatment shenanigan current minor effort oblige conversion limit limited mortar perilous spirit spirits pretty tackle link pasta disability include imperative tool exclude responsibility numb depict nightcap confine apply restrain altogether investigate propaedeutics support aggravate vast stuck confinement print minimise minimize pacifier relativize procurement student-like adjacent riddle major severe paste albeit sincere intrinsic perfectionist divide divided embellish array tailor slick careful awe design degree jolt jolting objective object tendency efficacy mere virtuoso imposter plummet moderate joy practitioner comprehensive mystical measure excellent exploration attitude fennel bond enforce decisive incredible maximum initiate initiative life-work normal PDF anxiety mistake honor contrary hijacker invoice perceive command Brit stagger little accomplish obliged taunt taunts phrase turnover inadvertently prolong indivisible workshop illuminate ceramic ceramics graphic psychedelic

Recente nederlandse Woorden:

uitlaatpijp overtuigen economie verlangen set voldoen kunst Javaans javaanse hedendaags biologie engels Engels vertrekken inzien duits Duits voorlichting verschonen vernietigen schilfer schilferen volgen overeenkomstig vaststellen tegenover groeien organiseren versterken agenda Agenda alomtegenwoordig aanslepen cijfer vanwege helaas bewust hoopvol maar vragen vraag slagen slag toch kwekerij klacht voelen preventie hierbij makkelijk Fransman gebeurtenis gebeurtenissen verwerken ontwikkeling onveilig huisarts dat buitenland hernieuwen uitblijven onderschatten aanvragen plannen plan cultuur leerling leerlingen slachtoffer schrobben maatschappij veralgemenen beeld missen mis straat ondanks ondank erg gebeuren dan zeggen provincie Provincie leeftijd nota indrukwekkend steekspel tweehandig betreffende opleiding handig verslavend zee sofa meenemen veilig doorgeven vangen vang behouden behoud nadelen lief liefste vrijgeven zitbank mogelijk mogelijkheid luxe canapé hotel kijken kijk kopen koop nemen zin zinnen dus jong jongere overnachten telefoontje kenmerken kenmerk tasje wol wollen willen uitvoeren wil uitvaren opbellen gemiddeld giro telefoon vogeltrek al onderzoeker betreden bereiken bereik geroezemoes veel snel velen snelheid genieten nieten plot plots januari arts september onderdeel kunnen flat zeedieren zeedier punt lekkage uitverkopen uitverkoop vergelijking Vergelijking negentig opzetten opzet onzeker opnieuw betreffen betreffend sein seinen zijn overlijdensbericht terug Terug per ongeluk passen pas weinig hoveling bepalen wijken weken brij overal blijven dit Moor knuffel knuffelen geven prefereren bombast warm warmen Warm