Recente engelse Woorden:

unanimity slot imprison imprisonment organ supremacy immodesty ostentation further far petty conceit eminence repent turbulence urn URN surrounding surroundings endeavour please distress prosperity excavate excavation pleasure chain infancy pliers nurse promote worthy adhere coil popular bustle defiance bier metro person curfew conclude call Call potential display displayed ability vessel ice-cream we comprise pork standout shrimp faculty womb foster determination fortitude mere patience fear bashful signify realise treatment degrade degrading account complaint teach ferrule wizard condolence procrastinate lime compatible crimp meanwhile linger lever Aries secure weather weathered nice beautiful lazy leaven comply humble end ending crone era scientist literature lecture more More experiment of then alike deal decline akin yarn already acquisition endorse endorsement fallow cause craftsman enclosure console fib fiber augment realm direction bequeath swell overcrowded lively liveliness hosepipe injury destruction deficient present present! rebuke aggravate aggravation deteriorate deterioration because dull due drugstore drop provide baseball cap CAP sack successive successively bigot bigoted mollycoddle pander trigger epoch lament boon obscurity altercate high contemptuous refrain polemic mince accounts refute terminal bluster infuriated rove gush gushing multitude roam granary wreath dwarf crave craving subsidiary valiant scabbard eminent reimburse reimbursement ophthalmologist blasphemy predicate capture dosage encounter national next underpin English above mention mentioned

Recente nederlandse Woorden:

fair vastbinden rapporteren verleiden slot aartsvijand missen trainer bloemkool betaling werkuur toebehoren staking urn URN cremeren ongeneeslijk voorzichtig gedachtegoed toevoeging toevoegingen schoonmoeder inwijden vak vakbond herdruk herdrukken afwijken verwerven mee meest verkrijgen meekrijgen behalen oppikken faalangst uitleggen invaliden bemachtigen jammerlijk tekort voorraad voorraden bevoordelen intonatie benadelen voorlezen afleiden ingrijpen inbegrepen inspannen inspanning afwerpen meewarig toenemen buurt buurten ander achterhalen begrip schelen schel gedachte denken gedenken bespelen denkbeeld doorspelen stelling stellingen waarin rommelig bier vriend vrienden metro benaderen uitbreiden uitdiepen net veel velen teveel betekenen capaciteit vis vissen steeds we team Team gasvormig groente varken eisen eis angst bieden gebieden geboden donkerte nacht donker kinderen Kinderen afnemen wereldmacht wereldmachten grafiek bal ballen positief kweken bang opnemen besmetten trakteren meegeven berm vleesboom grazen werking vleeswaren beredeneren treatment opzetten opzet opgezet onvoorzichtig onbedachtzaam achteloos verschijnen slordig nonchalant nalatigheid nalatig toespelen vertraging tegenslag tegenslagen zinspelen aantonen afgeven tam scheut scheutje TAM ook toewijzen plausibel verwachten erts uitrusten uitgave toet toetje oprecht kapen kaap interpunctie gevaarlijk certificaat klip favoriet tenslotte vinden gevonden echt glimlach glimlachen glimmen röntgenoloog bloedarmoede galblaas overgang onaangenaam onaangenaamheid aantrekken ongerief ongemak smart smarten SMART verslaving verslaven bewaken hernieuwing straaljager mooi kalk kalken waarborging waarborgen waarborg staren staar onderhandelen bedenken capuchon hangbrug