Recente engelse Woorden:

lubricate lubricated wear which pallid pantyhose analyse decline Decline quarter-hour macabre whilst scorn pure purée communicate new New expression expressions reset Reset perpetrator ongoing process Process rod recant PIC pander where cue parsley hamster feminine thumb fuss cutter plat conviviality worm WORM stipulate thrive grave-pillar overwhelm overwhelmed comrade Comrade tennis unaccustomed post-event protein mulish accustom accustomed imperfect infiltrate forum command lure lamp shenanigan tangle contrariwise task gargantuan catalyst sudden wallet tablespoon applicable deposit nurse rebel strengthen devise pitch apology zero plan planning counterpetition unbiased detect detective Detective train training apple likely count counting scabbard bum jetty calculate ground-nut groundnut rip RIP how tear board cipher heap dashboardlocker respond responder alleviate principal solve both discerp cold Cold CEP stud serpent useful usefulness oeuvre abrupt fig merit thwart messaging phenomenal furlough liaison farce anti-progressive Ishmael mood About gaze refrigerator assembly anyway self purloin upset bread history hammer focus myself yourself restaurant girl girls XXVIII think thought yes nut threshold bicker bickering afternoon groove wrap wrapping Memo immoral inception look looks such debar momentum include carotid scarlet tag thorax martyr livelihood tease teaser engage duck pineapple music slob surpass precede hawk hawker draft study draft-proof phrase problematic about custody proof Sex dip DIP

Recente nederlandse Woorden:

wijsmaken totdat onnodig verkleden verkleed louter louteren tevreden geestelijk geestelijke deugniet pure zoon instemming geboorte inzetten inzet genoegdoening nauwkeurig hertogin keuken middelmatig middelmatige overjas verbranding vervelend vervelen jaar beheren beheer Beheer omdat sterrenbeeld kassier daveren daverend schokken schok voorbeeld worm WORM vod vodje servies overlaten zonder hok rekening soms som machtigingsformulier nogal ervoor crêpe mogen noch huisnummer straat verstand rekeninghouder voorkeur verbinding jeugdbeweging rekeningnummer afnemen inspectie verstrijken schoen rotonde vaccinatie passer sprenkelen brommer stern verwarren verwarrend pony flamingo hopen hoop bepalen beslaglegging vriendschap stappenplan lamp poster uiting po poen posten nieuw samenwerking levering score scoren helemaal schol studeren benieuwd benieuwen griet doelpunt schattig opvoeden omvangrijk noodzaak noodzaken vleugel ledikant uiteraard meeslepen meeslepend drumstel verkopen verkoop Verkoop plannen planten plant taugé jawel dus aanpakken groter Groter beslissen voltrekken plan aanscherpen quitte foto doorwoelen regelmaat taart riet monter nagaan groep geweer meteen timide onrustig besturen onrustbarend sociaalvoelend onrust fort buiten buitenste evolueren dwerg vooroordeel board schrikken schrik personage overeenkomst aansluiting acteur aan benadrukking vrolijk principal persoonlijk persoonlijkheid vooral directeur raadplegen toekomen mening paal verslag favoriet honger hongeren verschuiven stelen stal stalen stallen Marokko behalve ook orde nationaliteit onzedelijkheid onzedelijkheden veronderstellen verondersteld overhemd lil genieten vooropstellen onderzoek onderzoeken moeilijk grapjas voorzetsel voorzetsels remmen