Recente engelse Woorden:

thwart confidence empathy interval supreme monitor English history comprehension deprivation illuminate illuminated diva stem stemming clause advertise advertisement concern concerning reconcile equivalent remind summary correspond elder purée state State library awful subpoena guarantee caption assemble assembled current dexterous seek fast faster hence advance advancing merge converge purchase exploit exploited September marry married upon tot brokenhearted chilly purify purification lead LED innate stray generate deceptive dilute diluted performance obsolete breakdown Breakdown assess assessment eloquent crave craving separate feed intend intended audience dirty bare dress dresses dresser slang contribute align alignment picky huge mind confirm enable item polarity loss paint painter replace foe rise boorish like likeness plot striate courtier kern disarray coronation amplify skill sore blend slush train band internship stage hijack torsion warrior minor imperative fester enthrall yield open display displayed decorate stud foster style negotiable apply application apart profound profoundly styling furnish 45 57 36 catastrophic 73 81 respect usually usual often corporate impersonate remote seldom appeal skew skewing adhere cultivate cultivating master present descendant descendants devastate controller civilization obvious obviously stake disintegrate charcoal bear loathe fancy law attract attractive insist fiddle excellent impartial threshold tracker perspiration customer we hold holding scarce entrench entrenched aggravate memorable broaden reputation miss

Recente nederlandse Woorden:

groeten groet secretaresse erkennen gezond zonnen wezenlijk interval uitpluizen hier doorvoeren doorvoer doorvaren wereldkampioen niemand kleinschaligheid gezondheid memorabel bevorderlijk opstijven boven bovenste lauw sprookje wereldkampioenschap vinden stemming groot zeven hoogtepunt koelkast voorafgaand voorafgaan venijnig winkel winkelen opvullen dit willen wil strooien equivalent sollicitatiegesprek daarom ontsnappen daarentegen smal brochure beeld passen pas parkiet beleid verhoging beweren zuiver zuiveren belasting belastingen verantwoording eksteroog stem stemmen vermindering oud oude heelal aardappelpuree puree gesuikerd kermis dop doppen verhuizen deelnemen erfgoed gebruiken gebruik overtuigen hazenpeper want programma daarnaast alikruik sneeuwen sneeuw persoonlijk aanmelden Aanmelden macht kopen kop onhandig kwadraat koek koeken goedkeuren laag bijkomend bijkomen ondoorzichtig assortiment daarna naar aanleiding oplossen september boodschap weerleggen versnapering versnaperingen probleem doen tot opletten krijgen wandeling arbeidsverdeling eenmalig jehova Jehova verdeling bijwonen Bijwonen levenswijze levenservaring dienen april voorzichtig camera Camera verdienen LED samenvoegen afkomstig blijven mengsel opwekken aandeel daarenboven omstreeks sport stamcel jammer jammeren toilet ontvangen blazen blaas houdbaarheidsdatum geheel fan performance omtrent door doorgeven aanduiden inschakelen eiwit aanzetten balpen separaat rotonde stijf stijven ijzersteen over soortgelijk splitsen gids mest mesten zorgen zorg excursie leuk chocolade maatschappij ambacht vertalen bar baar vervagen Vervagen vegen ontmoeten slang zonsopgang vermoeden gevoel ontwikkelen veilig veiligheid golf Veiligheid bioscoop voorstander waslijn nuchter paardrijden