Recente engelse Woorden:

classify classifying sustain sustainable sound probe occupation fission courtyard peddler moral exemplify flu incorporate globe-trotter sacrifice different college relish decline thus governance mint name extend colour-blindness scam genuine illiterate construct summarize leisure pinnacle confidential enjoy franchise purpose moor mooring assertion isolate isolation contribute change also vendor but trousers tear restrict restricted tender conduct color join joined entire sequence upstream infinite intact infinitive enemy obedience instantiate perspiration ability thrive thriving appeal illustrate form forms zeal bank provisioning provision moderate bogie efficient arrive arrived Arrived oust pronounce pronounced align chariot proposition colic attach attached mine mines pattern patterns dwell eager over translate strong expel divergent monastery expelled strongly gracious address release represent representing challenge challenging appropriate additional fair paraphrase emergency commission rogue shibboleth rogues apply application clarify nowadays clarifying audacity surprise surprising disseminate dissemination see seeing interpret interpreting say submerge breakdown Breakdown retain trunk pollution pollute syllabus notion grave performance to exercise deliver saw execute execution manifest resolute sever severing ulcer leverage nuance litany momentous guarantee rich spread spreadable childhood deduce stout hunch vessel vessels timetable slick concept feature graduate EAC develop development raspberry consultancy enrich according peach device assess November raisin encourage devise perform encounter encounters lemon peak lime alternate embellish

Recente nederlandse Woorden:

geil geilen sonderen kleurenblind kleurenblindheid waarschijnlijk veel velen krijgen voelbaar biechten biecht voorzien inspelen recept bon ontvangen echt echter garantie noemen arceren supermarkt constateren macht meeuw verschillen verschillend lied liedje schaap vakkenvuller prent prenten college dus contractant governance opstelling overnachting stofdeeltjes stofdeeltje aangifte duur blijken blijk atheneum huis fair huizen slinger slingeren verminderen windas herinnering strik strikken gezeur arbeidsongevallenverzekering aanhanger arbeidsongeval rechtsbijstand verlangen miljoen draadloos vanzelfsprekend lood loods loodsen aanleggen aanleg wandelen openingstijden openingstijd sneeuwpop studiebeurs franchise hierbij daarmee agonie behandelen bellen bel patroon rond grootte ronden koffie beheren taak achtervolger bewindvoerder statuten heten heet sedan stijlfout minstens onvolledig over overhalen tv ondertussen geen andermaal esthetisch zij belanghebbende vooruitzicht tenderen tender verzamelen vastnemen honderd sturen stuur uitkijken omgeving broek uitspreken tegelijk goederen vervangen upstream duiken duik scheuren scheur intact vegeteren groot grote maat presenteren duif procent plooien plooi populair verwarren staan onmisbaar opladen bank bezwaarschrift tegenstribbelen engel succesvol onderhoud onderhouden zeer efficiënt zakelijk toneelstuk toneelstukken beleving vervallen wee hoes hoezen smaak smaken kerststal beleggen beleg bestellen arbeidsreglement verbinding verkoper belegging min genieten doel erg doelen doel- laten laat leren leer middel uitvoering zomervakantie leger spaans Spaans ster communicatie ondernemer tegengaan uitdrukking uitdrukkingen omdat onderneming schakel schakelen belachelijk oplossen combineren zeggen