Recente engelse Woorden:

endow aggregate aggregation to editor desk author captive understand understanding forfeit forfeited staunch alas revise sometimes must dumb court namely precious assess assessment brass lap idle affirmation tom bias BAS diffuse humble accomplish hold Hold hod meticulous lacuna improve improved zinc drainage swallow stage this me substance gland down head postpone defer preposition prepositions flaky rouge door acknowledge from acknowledged effort enzyme countenance rogue rogues chip chips smooth mutuality latter yeast saliva liquidity admit adept prejudice reciprocal utensil bland elevate shady strenuous metabolism inaccessible nerd hazel oats interact pea ground grounded enhance achieve pollute rage deduce cart preserve continue nevertheless endure enduring however manure pressure venom place casualty pike agriculture pollution preserving according fetch Fetch many multiple instrumental vitality anger prohibit flag prohibitive Instrumental indeed reluctant much tamper tamp paste rupture ruptures claim have luckily cereal cereals arteriosclerosis incompatible fortunate fortunately lard figurative like deed morality act acting misuse poultry fine belligerent wheat representative litigation legume concurrent fibre skin macaroni starch novice adolescent feasible ethical churn churns faint halo bargain bargains force remain heron sparrow controversial contemplate inform informing task reckless parcel dichotomy endive hesitant turnip need totality remit rut remittance character government govern annoy porridge definite definitely indictment aspirations

Recente nederlandse Woorden:

bruut aggregatie wensen wens dat DAT hoog trommel trommelen televisie vooropstellen maar intentie uitgaan aanbod matsen formulier testen getest bestellen bestel wasmachine aankomst collega vakantie stoppen stop Stoppen aanleren rijden reden bout met aanmatiging uitkijkpost geven feestje blijven jou hyperlink slecht slechten vak dag mooi moeten inhalen spits spit spitsen beademingsapparatuur daarna want tweede link dus floreren groot eer eerste aanzicht kater slapen slagen slag steunen steun Duitser Duitsers namelijk verwijderen Verwijderen stom rechtvaardig loonbeslag vragen bemoediging Italië plaat montage domein abdij provocatie lap lappen rapen raap plaatje belangrijk belangrijke opvallen opvallend remise instellen volkomen toeslag geen spelling bas BAS nederig diffuus opslaan Opslaan zien gezien kunnen ootmoedig volgorde uitvoeren uitvaren bewondering vastzetten gericht hoed hoeden verduidelijken nooit bedoelen bedoeld pauzeren graag verhinderen verhinderd leegte gezond zonnen bemoeilijken vooralsnog verlangen eenvoudig Eenvoudig heten heet beveiligen den maalstroom maalstromen lak lakken zijn geweest logboek bedrijfsprojectbeheer belangengroep plaatsvinden restaurant besparing moeite leuk halo vanaf sterk sterken verlengen drijfkracht korting waarderen dagelijks tip tippen generaliseren bemanning binnengaan vanavond code hervatten Hervatten raar onrechtvaardig meenemen elan vermogensbeheer scherp scherpen weerbericht bepaald werken werk vergadering Vergadering voorstellen voorstel mutatie ervaren bekend bekennen discotheek binnen krant zweep leider leiders door vestiaire idee bedrijfsarts thuis bekendmaken Thuis