Overzicht
Engels naar Nederlands:   Meer gegevens...
 1. toe:
 2. Wiktionary:
Nederlands naar Engels:   Meer gegevens...
 1. toe:
 2. Wiktionary:


Engels

Uitgebreide vertaling voor toe (Engels) in het Nederlands

toe:

toe [the ~] zelfstandig naamwoord

 1. the toe (big toe)
  – one of the digits of the foot 1
  de tenen; de teen; grote teen
  • tenen [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.
  • teen [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord
  • grote teen [znw.] zelfstandig naamwoord
 2. the toe
  – one of the digits of the foot 1
  de teen
  • teen [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor toe:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
grote teen big toe; toe
teen big toe; toe
tenen big toe; toe
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
- toenail

Verwante woorden van "toe":

 • toes

Synoniemen voor "toe":


Antoniemen van "toe":

 • toeless

Verwante definities voor "toe":

 1. the part of footwear that provides a covering for the toes1
 2. (golf) the part of a clubhead farthest from the shaft1
 3. one of the digits of the foot1
 4. forepart of a hoof1
 5. touch with the toe1
 6. drive (a golf ball) with the toe of the club1
 7. hit (a golf ball) with the toe of the club1
 8. drive obliquely1
  • toe a nail1
 9. walk so that the toes assume an indicated position or direction1
  • She toes inwards1

Wiktionary: toe

toe
noun
 1. each of the five digits on the end of the foot
 2. part of a shoe or sock covering the toe
 3. -
toe
noun
 1. vingers van de voet

Cross Translation:
FromToVia
toe teen; kruidnagel Zehetendenziell mehr mittel- und süddeutsch: der einem Finger entsprechende Teil des Fußes
toe teen doigt — Extrémité des pieds.
toe teen orteil — anatomie|fr doigt du pied, chez les humains et les primates.

Verwante vertalingen van toeNederlands

Uitgebreide vertaling voor toe (Nederlands) in het Engels

toe:

toe bijwoord

 1. toe (ach)
  ah; come on; there; come off it; please
 2. toe (naar toe; naar)
  towards; to; for
  • towards bijvoeglijk naamwoord
  • to bijvoeglijk naamwoord
  • for bijvoeglijk naamwoord
 3. toe (afgesloten; gesloten; dicht)
  closed; dense; shut
  • closed bijvoeglijk naamwoord
  • dense bijvoeglijk naamwoord
  • shut bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor toe:

WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
please aangenaam aandoen; aangenaam maken; aanstaan; begeerte stillen; behagen; believen; bevallen; bevredigen; blij maken; gelieven; goeddunken; plezieren; tevreden stellen; tevredenstellen; vergenoegen; voldoening geven
shut afsluiten; dichtdoen; dichten; dichtgaan; dichtmaken; dichtstoppen; dichtvallen; sluiten; stoppen; toedoen; toemaken; toetrekken; toevallen; zich sluiten
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
closed afgesloten; dicht; gesloten; toe afgesloten; dicht zijn; geloken
dense afgesloten; dicht; gesloten; toe achterlijk; afgestompt; breinloos; dicht; dicht opeen; dom; geesteloos; hardleers; hersenloos; idioot; onbenullig; onnozel; onverstandig; stompzinnig; stupide; verstandeloos
shut afgesloten; dicht; gesloten; toe dicht zijn
- dicht
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
please ach; toe alsjeblieft; alstublieft; s.v.p.
there ach; toe aldaar; daar; daarheen; die kant uit; naartoe
PrepositionVerwante vertalingenAndere vertalingen
to te
OverVerwante vertalingenAndere vertalingen
there er; er was eens
to t/m; ten; ten strijde; tot; tot bij; tot en met; totdat
towards tot; tot bij; totdat
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
ah ach; toe helaas; och; wee
come off it ach; toe
come on ach; toe vooruit
for naar; naar toe; toe ten behoeve van; voor; want; à
to naar; naar toe; toe aan; bij; erbij; ergens naartoe; ernaar; erop; ertoe; naar; tot aan
towards naar; naar toe; toe ernaar; jegens; tegemoet

Synoniemen voor "toe":


Antoniemen van "toe":


Verwante definities voor "toe":

 1. je kunt er niet bij of in of door2
  • het kind deed zijn oogjes toe2
 2. aansporing2
  • toe, doe je schoenen eens aan2
 3. als extra2
  • hij kreeg nog geld toe voor dit karwei2
 4. als nagerecht2
  • wat eten we toe?2
 5. heen2
  • waar gaan we naar toe?2

Wiktionary: toe

toe
adjective
 1. not open
adverb
 1. -

Verwante vertalingen van toe