Recente engelse Woorden:

adjacent analogous device similar idiom suit suitable flaw fly fault confident provisional precise comfort experience comprehensive enquiry enterprise need leverage foster snuff tubby plump acquire implement inheritance infinitesimal function various disrupt jigsaw underlie underlying severance ancient pen satisfaction genuine perceive subject subjective hold holding aforementioned derive derived refute cell determine susceptible distortion annotate annotated judge inventory individual conglomerate freight debit log logging withdraw withdrawn present apart defect alter ornament gratis rank expertise decent niche boost enlarge asset tangible alien substantial bland facilitate encounter controversy objective object fuse anyway novel consolidate consolidation linguistic forecast waste wasted major immature pattern key itinerary contribute order appear convert contain involve employ employment supply supplies output flaunt remnant gut mind society exhaust exhaustive fate prospect prospective ambiguous innate good spirit spirited acquiring baffle baffled armour amalgamation distinguish disposition dispositions dazzle real reduction devastate cross crosses sound lengthy scrutinise limit limited outline whatsoever assess gratitude participate pediatrician despite nutrition transfer Transfer imprint continual consideration considerate clever survey peer ship shipment margin margins congregation approver dearth fuzzing charter chartering detrimental agile fatigue quotation gain membership prune pruning differ upon disclose stewardship start negotiate part-time broadcast abundant terras matter encore consistent revise enhanced reach instead initial temperament aloud

Recente zweedse Woorden:

idiom plump efterbliven sirapsvåffla hallo citadell akt matlagning slätt annex jobb räfsa tillägg tatuera år visst snyggt färger fin sopa genre grej förkortningslexikon Sök söt avtryck eller diska läsa låsa laser lära finnas fantastiskt tjänst ritning hallå lysa högtidlig skämtsam nedsättning förskönande panel sinnessjukdom sinnessjuk gängse dödlighet obduktion råka raka räka tyg ihop hålla hälla hallåa dyka barnsäng skärsår förbindelse inflammera inflammerad befängt skolledighet snitt tillfriskna smitta lindra tegel beräkna smittkoppor ärr ARR cirkel cirka semla rubba knäppa knappt knäppt banbrytare hertig hertiginna hemma utrop busig slampa uttrycka uttryck väderslist grädda stolpe blänka blank nummer köra kör att nätverk nät NAT vacker tända namnteckning bok fjät elev skog mus återstudsa styrka plugga hallon söka åska Ska kemi löner soliditet anläggningstillgång artikelnummer tillgångar utgående snömoln lördag ganska skidor anus hårig harig föda född Polen Thailand mondialism interaktion som söm var vår försvarbart valfritt fåra hejsan töre släpnätt bud bifoga kommunicera studera smörd höna väder oöm vän VAN ex- gammal December Tillbaka parkett fåne dåre trögis fårskalle narr knäppskalle dumhuvud dumskalle dumbomm skithuvud gök gäl galla gälla grogg hummus bli väldigt utsträckning kost skalm char trivas legend riva hej blixt bekräfta roman Roman gäll gall skava havsvik hälsa däck sticka stick lur