Recente engelse Woorden:

tapestry tapestries Flemish comprehension drown drowned utilize churchgoing lose laugh bear ASF artisan butter table competent expensive disdain collection communicate communication air magpie tack wife pretermit brothers-in-arms art bitch talent talented command commander salute deputy bauta and AND caption time flatter flatterer cyan fury which canvas fling partly avert beer adult come isle thank colonize Barbados coalesce discuss collate collation sneak sneaking zebu coil stoker amicality movie bearer certificate coat-stand backpage ofcourse haven unearth funny send pot coarse loom hinder dismantle coroner cloudless timepiece glance close browse closing skim conduct conductive clone omit omitted gaze resent resentment remnant seem college clear-cut display rally classroom sweat raise raised turnout herewith hereby preposterous balderdash outrage attitude die circus outrageous hitherto refill entice enticing jaw jaws circlet commit committed beat Beat Rap scenario Scenario oscillate oscillation swell intumesce withdraw glen add Add chosen scam fellow-sufferer because discern discerning chill little matchmaking resurrect chew software coach warrant warranty occupation persona chant chanter back Back prejudice ascertain Luxembourg discussed tote clincher instigate château occasionally tit tits drive cause lead LED bargain clerk baby cheer cheers passphrase mountain mountains dyspepsia session gall nevertheless gallantry eager carpenter barter upturn career hoard mutual gross camp bereft flake full

Recente zweedse Woorden:

björn bära tack täcka täck bauta rävhona ordningsvakt läcker diskutera neka kokring öga back bäck bergstroll magkatarr hoppig dag frö medan lotta nation skål Skål skal skäl metamorfos armé apbur skola mata snedbena samtal djurpark furu spritta sprätt spratt Spratt välsignelser plocka skitstövel manifestation klok gåva rapsolja anvisning gelatin hunger skratta hemma dopvittne företagsekonomi bergsjö uppmärksamma senior gädda gadda älskling hjul morfar gilla fria flagga luttra avsaknad ihålig nedbruten upplösa upplöst förtvina erodera kolsvart ort ört torp minnestavla skog mäta måtta mått mätt matt svenska käraste sköte anlänt Anlänt handledning skadeglädje visa köpare pulver avstyrkande förening böckling trevlig skor skör hejda avundas dig frodas dagas brottas stegras brännas förbittras förenas stärkas förskräckas stötas förstärkas försoffas avbrytas befordras världsligt civilisera civiliserat lasarett sjukhus intrycka borg legosoldat använda förhopping requiem kunna kan kommunikationsradio köra kör kor Kör avi AVI tårkanal stänga det vetskap efterbliven tupp stång Stäng kopp köpa köp bläck black redan ätbart kongratulationer dunka decennium pojke säsong spana spåna jättebra varning foto kasta logement utta skriftlig fanken höst lask öva läsk isvatten värd vinstgivande ses seså skria träffa träffas träffat tag kappa bomull hög fika bröllopsannons växa växt tillräcklig ärendenummer bikini tindra anus kyrkoherde plugga bolin måltavla