Overzicht
Spaans naar Engels:   Meer gegevens...
 1. fundación:
 2. Wiktionary:


Spaans

Uitgebreide vertaling voor fundación (Spaans) in het Engels

fundación:

fundación [la ~] zelfstandig naamwoord

 1. la fundación (establecimiento; erección; constitución; creación)
  the establishment; the foundation; the founding; the installation
 2. la fundación (finanzas; capital; riqueza; )
  the financial means; the finances; the means
  the capital
  – assets available for use in the production of further assets 1
  • capital [the ~] zelfstandig naamwoord
 3. la fundación (establecimiento; constitución)
  the establishment; the founding
 4. la fundación
  the foundation

Vertaal Matrix voor fundación:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
capital capital; finanzas; fondos en caja; fundación; letra capital; riqueza; suma capital; mas dineros; mayúscula; suma
establishment constitución; creación; erección; establecimiento; fundación autoridad; comprobación; constatación; definición; determinación; establecimiento; estipulación; estructura; fijación; gobernante; orden; sentido; sistema; soberano
finances capital; finanzas; fondos en caja; fundación; letra capital; riqueza; suma finanzas; fondos
financial means capital; finanzas; fondos en caja; fundación; letra capital; riqueza; suma
foundation constitución; creación; erección; establecimiento; fundación armadura; armazón; base; capa inferior; cimientos; esqueleto; fondo; fondo de pensiones; fundamento
founding constitución; creación; erección; establecimiento; fundación
installation constitución; creación; erección; establecimiento; fundación afirmación; confirmación; fijación; instalación
means capital; finanzas; fondos en caja; fundación; letra capital; riqueza; suma
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
capital considerable; considerablemente; de manera sensible; en proporciones considerables; importante; llamativamente; notablemente; saliente; sensible

Synoniemen voor "fundación":


Wiktionary: fundación

fundación
noun
 1. endowed institution or charity
 2. act of founding

Cross Translation:
FromToVia
fundación foundation stichting(geen meervoud), het stichten van een gebouw, instelling
fundación foundation; establishment; founding Gründung — Schaffen eines Anfangs
fundación foundation Stiftung — Bereitstellung von Geld oder Sachmitteln für einen erwünschten Zweck
fundación foundation; establishment; institution fondation — Action de fonder, de bâtir la base de quelque chose ; commencement de quelque chose de durable.

Verwante vertalingen van fundación