Overzicht
Frans naar Engels:   Meer gegevens...
  1. cent fois:
  2. Wiktionary:


Frans

Uitgebreide vertaling voor cent fois (Frans) in het Engels

cent fois:

cent fois bijvoeglijk naamwoord

  1. cent fois (centuple; cent)
  2. cent fois

Vertaal Matrix voor cent fois:

BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
a hundred times cent; cent fois; centuple
hundredfold cent; cent fois; centuple
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
hundred times cent; cent fois; centuple

Wiktionary: cent fois


Cross Translation:
FromToVia
cent fois a hundred times einhundertmalbestimmtes Wiederholungszahlwort (Angabe, wie oft etwas wiederkehrt): einhundert Male
cent fois a hundred times hundertmalbestimmtes Wiederholungszahlwort (Angabe, wie oft etwas wiederkehrt): hundert Male
cent fois scores of times hundertmal — (umgangssprachlich) häufige, viele Male

Verwante vertalingen van cent fois