Frans

Uitgebreide vertaling voor se remettre (Frans) in het Nederlands

se remettre:

se remettre werkwoord

 1. se remettre (reprendre haleine; reprendre souffle)
  op adem komen; bijkomen
 2. se remettre (se remettre sur pied)
  opkrabbelen
  • opkrabbelen werkwoord (krabbel op, krabbelt op, krabbelde op, krabbelden op, opgekrabbeld)
 3. se remettre (reprendre haleine; revenir à soi; respirer; respirer avec soulagement)
  bekomen; op zijn verhaal komen
 4. se remettre (réconforter; relever; remonter; )
  opknappen; opkalefateren; opvijzelen; oplappen
  • opknappen werkwoord (knap op, knapt op, knapte op, knapten op, opgeknapt)
  • opkalefateren werkwoord (kalefater op, kalefatert op, kalefaterde op, kalefaterden op, opgekalefaterd)
  • opvijzelen werkwoord (vijzel op, vijzelt op, vijzelde op, vijzelden op, opgevijzeld)
  • oplappen werkwoord (lap op, lapt op, lapte op, lapten op, opgelapt)
 5. se remettre (raviver; ragaillardir; rafraîchir; reprendre des forces; remonter le moral à)
  opfleuren; fleurig maken
 6. se remettre (améliorer sa vie; se rétablir; guérir; aller mieux; rétablir)
  beteren; leven beteren
 7. se remettre (remonter le moral à; ragaillardir; rafraîchir; )
  blij maken; opfleuren; vrolijker worden; verkwikken; opmonteren
  • blij maken werkwoord (maak blij, maakt blij, maakte blij, maakten blij, blij gemaakt)
  • opfleuren werkwoord (fleur op, fleurt op, fleurde op, fleurden op, opgefleurd)
  • vrolijker worden werkwoord
  • verkwikken werkwoord (verkwik, verkwikt, verkwikte, verkwikten, verkwikt)
  • opmonteren werkwoord (monter op, montert op, monterde op, monterden op, opgemonterd)
 8. se remettre (s'apaiser; se tranquilliser; se calmer; s'adoucir)
  tot bedaren komen; uitwoeden; wegsterven; verflauwen; luwen
  • tot bedaren komen werkwoord
  • uitwoeden werkwoord (woed uit, woedt uit, woedde uit, woedden uit, uitgewoed)
  • wegsterven werkwoord (sterf weg, sterft weg, stierf weg, stierven weg, weggestorven)
  • verflauwen werkwoord (verflauw, verflauwt, verflauwde, verflauwden, verflauwd)
  • luwen werkwoord (luw, luwt, luwde, luwden, geluwd)
 9. se remettre (récupérer; revivre; ranimer; )
  bekomen; zich hervinden

Vertaal Matrix voor se remettre:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
oplappen pratiquer
wegsterven décroître; mourir; s'affaiblir; se diminuer
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bekomen ranimer; reprendre haleine; respirer; respirer avec soulagement; revenir à soi; revivre; récupérer; se remettre; se remettre lentement; se remettre sur pied; toucher
beteren aller mieux; améliorer sa vie; guérir; rétablir; se remettre; se rétablir aller mieux; améliorer; guérir; perfectionner; renouer; renouveler; revitaliser; régénérer; rénover
bijkomen reprendre haleine; reprendre souffle; se remettre
blij maken faire plaisir à; rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; requinquer; réconforter; se remettre; se requinquer; égayer enchanter; faire plaisir; faire plaisir à; rendre heureux; rendre service; rendre service à; réjouir
fleurig maken rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; reprendre des forces; se remettre
leven beteren aller mieux; améliorer sa vie; guérir; rétablir; se remettre; se rétablir
luwen s'adoucir; s'apaiser; se calmer; se remettre; se tranquilliser
op adem komen reprendre haleine; reprendre souffle; se remettre
op zijn verhaal komen reprendre haleine; respirer; respirer avec soulagement; revenir à soi; se remettre
opfleuren faire plaisir à; rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; reprendre des forces; requinquer; réconforter; se remettre; se requinquer; égayer s'épanouir; éclore
opkalefateren arranger; rehausser; relever; remonter; réconforter; réparer; se rafraîchir; se remettre; soulever
opknappen arranger; rehausser; relever; remonter; réconforter; réparer; se rafraîchir; se remettre; soulever arranger; enjoliver; rafraîchir; ragaillardir; rajuster; remettre en bon état; remettre à neuf; remonter le moral à; renouveler; restaurer; retaper; revitaliser; réconforter; régénérer; réhabiliter; rénover; se requinquer; se retaper
opkrabbelen se remettre; se remettre sur pied
oplappen arranger; rehausser; relever; remonter; réconforter; réparer; se rafraîchir; se remettre; soulever
opmonteren faire plaisir à; rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; requinquer; réconforter; se remettre; se requinquer; égayer
opvijzelen arranger; rehausser; relever; remonter; réconforter; réparer; se rafraîchir; se remettre; soulever
tot bedaren komen s'adoucir; s'apaiser; se calmer; se remettre; se tranquilliser
uitwoeden s'adoucir; s'apaiser; se calmer; se remettre; se tranquilliser s'apaiser; se calmer
verflauwen s'adoucir; s'apaiser; se calmer; se remettre; se tranquilliser mollir; pâlir; s'affaiblir; s'amollir
verkwikken faire plaisir à; rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; requinquer; réconforter; se remettre; se requinquer; égayer rafraîchir; ragaillardir; ranimer; remonter le moral à; renouveler; réconforter; se rafraîchir
vrolijker worden faire plaisir à; rafraîchir; ragaillardir; raviver; remonter le moral à; requinquer; réconforter; se remettre; se requinquer; égayer
wegsterven s'adoucir; s'apaiser; se calmer; se remettre; se tranquilliser
zich hervinden ranimer; revivre; récupérer; se remettre; se remettre lentement; se remettre sur pied; toucher

Verwante vertalingen van se remettre