Nederlands

Uitgebreide vertaling voor slapheid (Nederlands) in het Engels

slapheid:

slapheid [de ~ (v)] zelfstandig naamwoord

 1. de slapheid (malaise; slapte)
  the malaise; the recession; the slump; the depression; the dejection
 2. de slapheid (futloosheid; loomheid; matheid)
  the lethargy; the lack of energy; the languor
 3. de slapheid (zwakte; zwakheid; sulligheid; )
  the weakness; the slackness; the feebleness; the frailty; the trivial

Vertaal Matrix voor slapheid:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
dejection malaise; slapheid; slapte droefenis; droefgeestigheid; gedeprimeerdheid; kruis; kwel; leed; melancholie; neerslachtigheid; ongeluk; pijn; rouw; smart; somberheid; verslagenheid; zwaarmoedigheid
depression malaise; slapheid; slapte depressie; droefenis; droefgeestigheid; drukminimum; gedeprimeerdheid; kruis; kwel; lage luchtdruk; lagedrukgebied; leed; melancholie; neerslachtigheid; ongeluk; pijn; rouw; smart; somberheid; ziekelijke neerslachtigheid; zwaarmoedigheid
feebleness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte krachteloosheid; slapte; zwakheid
frailty krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte broosheid; teerheid; zwakheid
lack of energy futloosheid; loomheid; matheid; slapheid
languor futloosheid; loomheid; matheid; slapheid
lethargy futloosheid; loomheid; matheid; slapheid indolentie; inertie; lamlendigheid; langzaamheid; lethargie; logheid; luiheid; slaapzucht; slaapzuchten; slapte; sloomheid; traagheid
malaise malaise; slapheid; slapte
recession malaise; slapheid; slapte baisse; deflatie; prijsdaling; prijsverlaging; recessie
slackness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte slapte; weekte
slump malaise; slapheid; slapte crisis; debacle; depressie; ineenstorting; ineenzakking; instorting; laagconjunctuur
trivial krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte
weakness krachteloosheid; laksheid; slapheid; slapte; sulligheid; weekheid; zachtheid; zwakheid; zwakte baisse; deflatie; flauwheid; krachteloosheid; prijsdaling; prijsverlaging; slapte; weekheid; weekte; zachtheid; zonder veel smaak; zwak punt; zwakheid; zwakte
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
slump in elkaar zakken; invallen; inzakken; inzinken; kelderen; sterk afnemen; sterk in waarde dalen; teruglopen; vallen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
trivial banaal; futiel; grof; laag-bij-de-grond; lomp; nietsbetekenend; nietszeggend; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vunzig; weinigzeggend

Verwante woorden van "slapheid":slap:

slap bijvoeglijk naamwoord

 1. slap (futloos; lusteloos; lamlendig; mat)
  listless; drained; languid; washed out
 2. slap (waterachtig; waterig)
  watery; diluted; liquid
 3. slap (karakterloos; zonder karakter)
  weak; characterless; spineless; bland; insipid; without character
 4. slap (slapjes)
  slackly; abstemious; feeble; weak; frail; poor; faint; bad
 5. slap (futloos; lusteloos; energieloos; lamlendig; landerig)
  listless; washed-out; limp; lifeless; no energy
 6. slap (bleekjes; zwak; ziekelijk; )
  weak; feeble; frail; pale; sick; faint; wan
  • weak bijvoeglijk naamwoord
  • feeble bijvoeglijk naamwoord
  • frail bijvoeglijk naamwoord
  • pale bijvoeglijk naamwoord
  • sick bijvoeglijk naamwoord
  • faint bijvoeglijk naamwoord
  • wan bijvoeglijk naamwoord
 7. slap (zwak)
  weak; fragile
  • weak bijvoeglijk naamwoord
  • fragile bijvoeglijk naamwoord

Vertaal Matrix voor slap:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
faint bedwelming; flauwte; versuffing; zwijm
liquid nat; vloeistof; vocht
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
faint flauwvallen; in katzwijm vallen; wegraken; zwijmelen
limp hinken; kreupel lopen; mank lopen; mankgaan
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
abstemious slap; slapjes krukkig; onbeholpen; onhandig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig
bland karakterloos; slap; zonder karakter bleek; charmant; flauw; flets; genegenheid opwekkend; innemend; laf; minzaam; poeslief; smakeloos; stijlloos; verschoten; zonder zout; zoutloos
characterless karakterloos; slap; zonder karakter
diluted slap; waterachtig; waterig aangelengd; verdund
drained futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap
faint bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak afgedempt; bleek; flauw; flauwtjes; flets; gedempt; halfluid; laf; mistig; nevelachtig; niet helder; onduidelijk; onhelder; schemerig; schimmig; vaag; vagelijk; verschoten; wazig; zonder zout; zoutloos; zwak; zwakjes
feeble bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak matig; middelmatig; min; niet al te best; onbeduidend; smakeloos; stijlloos; zwak; zwakjes
fragile slap; zwak breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; teder; teer; tenger; zwak
frail bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak breekbaar; broos; delicaat; fijn; fijngevoelig; fragiel; frèle; iel; kwetsbaar; onsolide; teder; teer; tenger; zwak
insipid karakterloos; slap; zonder karakter
languid futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap langzaam; lijzig; log; loom; mat; niet uitbundig; sloom; traag
lifeless energieloos; futloos; lamlendig; landerig; lusteloos; slap dood; geesteloos; levenloos; niet bezield; onbezield; ongeanimeerd
limp energieloos; futloos; lamlendig; landerig; lusteloos; slap hangerig; lijzig; log; loom
liquid slap; waterachtig; waterig humide; liquide; nat; vloeibaar; vochtig
listless energieloos; futloos; lamlendig; landerig; lusteloos; mat; slap hangerig; langzaam; lijzig; log; loom; lusteloos; sloom; traag
pale bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak blank; bleek; bleek van gelaatskleur; flauw; flets; kleurloos; ongekleurd; pips; verschoten; wit; wit van huidskleur
poor slap; slapjes arm; armelijk; armetierig; armoedig; armzalig; bar; behoeftig; berooid; deerniswekkend; dor; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; gebrekkig; haveloos; inferieur; karig; klungelig; kommerlijk; krukkig; mager; matig; middelmatig; min; minderwaardig; minvermogend; misdeeld; niet al te best; noodlijdend; onbeduidend; onbeholpen; onbemiddeld; ondermaats; ondeugdelijk; ongegoed; onhandig; onvermogend; pover; rampzalig; schamel; schraal; schutterig; sjofel; sjofeltjes; slecht; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; tweederangs; verlopen; zwak; zwakjes
sick bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak beu; gruwelijk; misselijk; naar; onpasselijk; onwel; pathologisch; spuugmisselijk; spuugzat; ziekelijk
spineless karakterloos; slap; zonder karakter willoos
wan bleekjes; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zwak
washed-out energieloos; futloos; lamlendig; landerig; lusteloos; slap
watery slap; waterachtig; waterig
weak bleekjes; karakterloos; pips; slap; slapjes; wee; ziekelijk; zonder karakter; zwak krachteloos; week; zwak
- zwak
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
slackly slap; slapjes
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bad slap; slapjes achterbaks; ernaast; fout; foutief; gemeen; geniepig; gluiperig; in het geniep; min; mis; onjuist; onwaar; slecht; snood; stiekem; ten onrechte; vals; verkeerd
no energy energieloos; futloos; lamlendig; landerig; lusteloos; slap
washed out futloos; lamlendig; lusteloos; mat; slap blank; bleek; flauw; flets; pips; verschoten; wit; wit van huidskleur
without character karakterloos; slap; zonder karakter sfeerloos; zonder sfeer

Verwante woorden van "slap":


Synoniemen voor "slap":


Antoniemen van "slap":


Verwante definities voor "slap":

 1. niet gespannen1
  • het touw hangt slap1
 2. wat weinig kan verdragen1
  • het ijs is nog erg slap1
 3. zonder doorzettingsvermogen1
  • het is slap dat hij die opleiding niet afmaakt1
 4. zonder veel kracht1
  • zijn arm hangt slap naar beneden1

Wiktionary: slap

slap
adjective
 1. phony, obviously of flimsy credibility
 2. limp, not hard, firm or rigid; flexible
 3. soft, floppy
 4. wine: having a lack of acidity
 5. yielding to the touch
 6. lacking in force or ability

Cross Translation:
FromToVia
slap flat; even; level; smooth platsans relief.