Recente nederlandse Woorden:

opruimen opgeruimd waarderen meten opmeten betekenis kus kussen aanvang aanvangen buikkramp larderen deur zeggen lardeerspek ongemak voorkomen plaaggeest kwelduivel toepassen heerlijk wijzen wijs redelijk ring zijde trouwring lul lullen opslokken praten deurknop worst vereenzelvigen leuteren onderscheiden onderscheid door inspanningen kleurenspectrum extreem wegnemen ophalen rood gelijk gelijken houw houwen teder rechtszekerheid klagen omgeving uitbouwen uitbouw zin zinnen inlichten voorlichten gekwakkel matras waas zuigen spichtig gevoelig stuiter kaak kaken gewei fors allengs ongelooflijk eigenschap vaker luierbroekje wrevel motoriek gorgelen hobbel hobbelen zakhorloge beschouwen uitleggen uiteenzetten aankijken jatten jat achteroverdrukken wegpikken oningevuld uiterst uiterste terdege blijven zetten zet zorgen zorg zien zonnen zonde zon loonstop draf worden weten wet onderwijs onderwijzen raken kerstmis Kerstmis voorstellen voorstel vinden verwerken omgekeerd omkeren knoop knopen gooien gooi veranderen aanmoedigen vallen val trouwen trouw trekken trek tellen tel starten start affaire terughoudend terughouden plaats plaatsen plaat onderling rustig noemen nemen ondervinding liggen decentraal schoeisel behagen naderen leggen leg leven kletsen klets roddel roddelen laten laat krijgen generaliseren kiezen kies Kiezen kennen benadering richten heten heet gelijkstellen lichaam tepel spoorloos boezem voorzichtig aankunnen verbloemen denken omzichtig omzichtigheid halen hal linksaf aanraken meteen wrijven strelen groeien groei onevenredig geloven tekenen teken gebruiken gebruik gebeuren cilinder teergevoelig naast colonne blij