Recente nederlandse Woorden:

aanbod leerkracht leraar leraren bordes diversen injecteren uitspuiten ventileren inenten inoculeren inspuiten vaccineren spuien spui spuiten spuit injectiespuit injectiespuitje injectienaald injectie inspuiting prikken prik spuitje klisteerspuit gids tieten tiet stuurman Thuisgroep thuisgroep steenpuist bereiken voorbeeld niet nieten niets kerst rekenen atelier wasruimte ruimte kantine berging koken betekenisvol erkentelijk constateren bijzonder stamboom verbeteren evaluatie vernedering lift liften intrinsiek dankbaar positionering melkgebit vernederen vernederend feed meestal kotsen kots vomeren savooienkool uitzicht omdat Kerst normaal Normaal vaststelling constatering geschiedenis aardrijkskunde gym engels Engels natuurkunde op turkoois kijken kijk gebruiken gebruik maar soms som overgang ring bliksem bliksemen afhandeling checken ongemak fee accepteren geaccepteerd geschikt schikken voorwaarde uitverkopen uitverkoop korting kleding indienen onuitputtelijk scriptie leiding management receptionist melding XML-feed ontslaan vermelden geld gelden synthese vasthouden kastanjebruin kledder framboos erbarmen voldoende aangrenzend stapelen gestapeld stapel Mexico nationaliteit doei uiterlijk voorlopig onbegrijpelijk troffel chronisch staatsbestuur huidig elektriciteitsmeter longaandoening herhalen Herhalen regelmatig zeearend distilleren smokkelen smokkel eigenschap enquête verergeren tegengaan tegengegaan eventualiteit langgerekt maatregel sample afzuigkap gangpad toenemen uitbouwen uitbouw toonaangevend vrezen seminar hiervan uitvoering netwerk waarnemer waarnemers inrichten doelstelling migreren vaststellen overstappen overstap immers bepalen opnieuw bedachtzaam reserveren gereserveerd omtrent werkster aanpassen woonplaats confidentie ongedwongen onbaatzuchtig onbaatzuchtigheid effectenhandelaar slang ver inhouden tegenstander verklaren begerig grommen grom

Recente engelse Woorden:

consignment invoice injection syringe escort namesake act acts grant innuendo span conduct regenerate damage curious save rescue rejuvenate inhabit positioning affront observe evacuate Save protect accomplish billion trillion report ambivalent hungry happy hoist then check early earlier fee follow following know bedroom inexhaustible manage management receptionist sinister each note grunge wire obscure synthesis narrate hot long-ago cottage wood woods nightgown woodman cloak crap typical wholehearted beautiful customer feed cuddle pollack distribute remark remarkable remarkably Mexico consecutive rest-break gum-tree stare staring typically tire tired wonderland fairyland fair supply supplies extent survey revenue tavern inn provide barrack barracks require required igloo nice sample woodsman seminar identify establish nobility rise rises plough scribble scribbling especially steady suggestion inundate jealous confident pretend pretending adapt faith tool tools ambiguity euphemism thrust trace selfless selflessness stockbroker slang expression expressions inevitable exit Exit squeal faint determine consist grind AND appropriate improve arrive garage aubergine turn-on warm slow pokey nasty job curtsy vassal shaky ode homage hyphen chip strong inner taut arduous strenuous rascal cur sacrifice according accord snarl howl plan hostile slithery radium deprive deprived destitute scale cathartic explain clarify giddiness atypical actual equate foe elicit contingency cap eventuality tremendousness funny first firstly exacerbate ground base based