Recente nederlandse Woorden:

dankbaar dienstbetrekking zin zinnen overblijven strik strikken kring pees pezen oorsprong cookie bijlage Bijlage schenkel medewerker banaan kokosolie verhaasten aanhouden bespoedigen ferm vastdrukken jacht jachten aandrukken drukpers uitgeverij uitgeverijen indruk indrukken pers persen kast knellen haast haasten accelereren druk drukken dringen prent prenten versnellen oppersen aanduwen aandringen induwen bewusteloos sint kwellen kwel issue kluis minimaliseren geminimaliseerd aanwenden aanwennen zelfbeschikking beschikking wapen wapenen vergelijking Vergelijking bekleden hoefblad plag dik diep dun dunnen DUN bult ver onbeperkt beperken beperkt vergelijkbaar gelijken neerslag verbinding stralen straal rugsteun arbeidsgeneeskunde voorbereiding volledig oplosbaar vrijen vrij verbannen desinfecteren onuitvoerbaar kousenband netwerk opvoeden opgevoed ratio toekennen onsmakelijk fineer overmannen verwezenlijking gevangenis verspreiden groeten groet dossier lomp poep debutante nadelen poetsen poets beenruimte daarna later of kolken kolk stamhoofd klas wetsvoorstel eten opnieuw verlof Verlof na n/a klef aanslag inkomstenbelasting kostenberekening veinzen geveinsd veelomvattend scheutig professor strijkstok kwetsbaar jarretel heer meneer assemblee adequaat bijna paraderen dansen dans huppelen aanbieden morgen verklaren opstandig koster appel appèl havermout scope betrouwbaar beterschap slim verwijzen afwisseling afwisselend bijbedoeling inbegrepen huurauto horen welterusten shape ideaal lezing ontbreken voorzitter gelijkwaardig tegenkomen geslacht slachten opstapelen traditie tradities inscherpen stellig aflaten sluikreclame mortel volop opkomst erkennen tot daglicht deemoedig overlast overgaan detentie kleuter slavernij rotten rottend

Recente engelse Woorden:

determine determined fade Fade rigidity buck crime Crime as AS direct gain good well better bow raise pee conduct threat threaten arrest cookie faint brace braces outline toilet occupation report fasten discern discerning fight fighting strain unbearable possible reflect reflective seltzer cheat mislead misleading assess assessment assertive assertiveness frighten fright arouse arousing be compact count tenacity dent mold grasp closet urge urging exercise weightlifting conjure constrict bid press-photographer press depress oppress wedge weigh iron stamping-press urgency estate pressing machine pinch furniture clasp crusade advise imprison crush counsel advertize campaign compress clinch tight tighten contract advertise mass cast persistence plead seize continue squeeze clamp hear hearing push agitate persist detain impress touch clutch exhort proceed promote beseech pertinacity capture pushing apprehend jam force crowd insistence make hand-press examine flatten create insist pass passing publisher publishers gag pressure wardrobe hold crucial matter nag mould grip press-stud observation government govern encounter understand understandable finish impersonate mischief sense sensing invoke desert deserted rabbit definite downfall issue small smaller nymphomaniac besiege besieges print inn grant face facing mat valuable experience experienced feel rant ability woman position inconvenience Position aspire surround character late resources planner bear bearing cutie cuties importance ratio draft understanding virtual queasy require