Recente nederlandse Woorden:

overleg overleggen vlak vlakken ondersteunen sigaret afleiden geloofsovertuiging zoeken Zoeken totdat kaasdoek tot freak zullen zuil uitrollen tabak onduidelijkheid van VAN oktober gebruiken vragen vraag gebruik voorkomen schrikken schrik schakeling op dienst beschuldigen beloven beschermen kennis door blazen blaas vervoer vervoeren plegen gepleegd mengsel mix mixen stel stelen bruid leggen leg schieten onregelmatig verbeteren ongeveer kopen kop uiteenhalen brengen zorgen zorg onderdanig vullen hand graver belangrijk nemen gedeclareerde vermelde hemelvaart neerhalen opscheppers dossier beschuldiging verblijven verblijf dekbed beweren lunchpakket bulken pasvorm kloppen cirkelzaag kwetsen kwetsend chocolade mopperen ferm moeten bewaren borst jammer jammeren schrapen overeenkomst olijfolie water kunststof wateren gebieden gebiedend ontslag hoogachtend hoogachten indienen langsgaan binnen aanwijzing toevoegen Toevoegen onderbouwing zandloper knuffel knuffelen persoonlijk Persoonlijk organiseren georganiseerd eenheid eenheden functionaris stomen coördineren turf turven plagen plaag borrel borrelen dan klap klappen onderzoek onderzoeken daarnaast verpakken nochtans voldoende datum detail voorwaarde voorwaarden rotonde gillen gil stof stoffen verstand concurrentiebeding bevallen waarheidsgetrouw geweldig samenwerking chat bestelwagen product verkeersbord waterpas weggooien grillig onweersdreiging oprichting zeug tag uw Uw cijfer maatbeker order zin zinnen te houdbaar quote bedekken banaan gering indien voordeel afhandelen gedurende doorheen blaadje merken merk papier alternatief Alternatief vertalen wanneer onderbouwen onderbouw zak zakken doorsturen overnemen rijden daarna tekst Tekst

Recente engelse Woorden:

terrifying acquaintance gem understand understood freak surround surrounded precocious van VAN likewise suggest scalability fragment float commitment door seem bite biting sight rank discovery preparation preparations approximately credentials consent estimate estimates declare declared state stated bulk device heritage anneal oddity passionate review admit moreover predicate imperative cadge imagine disseminate arrange arranged administer append interest interests heuristic advance rural overhaul sincere timestamp cast-iron may invocation intrude harness futility tag order surgeon aim quote consider announce announcement Announcement cannon nudge Nudge brand trademark infallible parse revolutionary cheer life enough take-over remuneration remunerate stuff stuffing delay discredit mat live assets thrive steer thriving well wellness lot light-court usual coarse spot pick sport produce kernel migrate scheme according accord determine kapok minute minutes windbag treatment quench efficacy imaginable feel felt representation distinct fidelity relocate recognised boom fray frayed grasp be dwell fabric oppose narrator assemble farm farms estate chimney rectangle fickle pet appearance have impending credible occupate host Host seedy collect collecting neglect chair lie lay converge soil offer tillage keyboard accomodate momentum solubility versatile resistance Resistance avid careful honest band softball exhibit cautious through via disgorge afraid which level levels DAT there there! occur acquire beyond lager shed abduction excavate excavation feast champion