Recente nederlandse Woorden:

huisbaas verlopen verloop charmant wang groeten groet bakker adolescent downloaden graan graankorrel verdacht verdenken winkel winkelen ambitieus aftrekken aftrek weer weren veelvuldig doorgaans omvatten geld spiegelei optellen kasteel kwaliteit leveren capaciteit lenen beginnen begin impact doordringen verhouding koffer dialect traag bitter dorstig veelbelovend goed hongerig wegvloeisel drainage allerlei pus hebberig eigenwijs uiteenlopen plat behoorlijk lek lekken voormiddag sleutelhanger recept overigens bloem klinken activa indrukwekkend zodra gewichtig baas ons bezoeken bezoek doorgeven boom bomen vriend door aankleven kleven uitkijken solvabiliteit bijvoorbeeld flink benauwd benauwen brochure hoeven hoef permitteren cinema fiets fietsen ziek zieke haten haat spannend spannen knus natuurlijk natuurlijk! fraai binnen bravo toepasbaar toepasbaarheid komen kom speuren overweging schouderstuk augustus finaal statement kostenpost verbergen verborgen rugzak periodiek rentabiliteit rond ronden rechtstreeks voorwaarde voorwaarden paneel uitkering gniffelen opmerken buurt buurten sijpelen afschaffen activiteit sponsor uitstappen offerte mogelijk reis reizen bedrijven instellingen vernedering welterusten toevoegen toegevoegd schrappen brandweer natuur genieten buiten buit Buiten afglijden druk drukken louche uitstellen knuffelbeest knuffel knuffelen griep overdag verwarring boekhouder voorvechter delen deel vervanger afname huichelaar kant kanten steekproef zodat kinderlijk invalide bakkebaard knuffeldier inschrijven constant toenemen zendmast aantrekkelijk inclusief overig Overige spreekwoord spreekwoorden muggenzifter haarklover afgelopen aflopen lunch lunchen dienblad compliance aflossing halen hal horeca tot

Recente engelse Woorden:

tamper tamp charm charming aloof upkeep demonstrate demonstration define defining evidence pity initial govern governing liturgical comprehensive creed coax jump fallacy require requirement humble confusion advocacy requirements proportion dialect repentance good observation anticipate arch-enemy urge role debate consecrate consecration develop drainage pus reverse gastritis lousy Book offer offering ligament imperfect scale scaling small adjective slip food worth map faction adjudicate blind settle revel reveler enervate enervating foodstuff allot disabled disable stamina stamen falsehood state statement catch outright fancy-dress tardy periodical conveyable perceptible apply application incumbent demeanor mayhem reckless groove degradation higgledy-piggledy anxiety prune pruning council doodle respect distress utter marker integrate integrated adversity destitute destitution disaster respectable face facing figure shank doll merit see moan moaning sive utility consume lady ladies beehive compliance redemption last equal latitude pragmatic massacre massacres helmet position Position refer waist bright gain awkward jackass greeting competition incredible trip lodge lodging snub hospitality facility ballot scallion distinction abundant automation automate Automation garish aspire gesture subsidiary submit oppression ubiquitous ambience choose ambiguous gloomy safe save Save bewildered shovel even pronounce mind-set mindset dwell account accountable take taken plural repetition disseminate hesitate hesitation support cousin problem Problem scope banter excite excitement terrestrial loop kiosk amazing amaze trash mind