Recente nederlandse Woorden:

ontwikkelen klootzak voordelen broer enkel enkele achtergrond spaarzaam zus bemoeizucht bestaan bestaand theocraat sportaccommodatie collectie samenvatting chauvinisme onderbewust begrijpelijk kijken kijk verstaanbaar begrijpen kauwgom omkeren omkeer omdraaien waardevol onbewust vast vasten stopzetten gemeentepolitie politie ponsen pons pon belangrijk gemeente gemeente- stad bakker bakkerij kunnen liga's aanmelden Aanmelden kabouter verblijven drama zwaar dramatisch heien heide ondeugend etc hangende maatregel informatievoorziening contact speeltuin kleedkamer mondeling boerenlul autoritair afstemmen bestuur besturen gezamenlijk verblijfplaats aanspreekpunt hooikoorts betaalbaar postbode postbodes envelop specialiteit overleg overleggen voorzitter adviesbureau marechaussee letterlijk gegevens gegeven bemannen afkappen feest feesten geschikt schikken gezellig omdat letter manen maan resource hulpmiddel grauw grauwen toegankelijk zoals als meer meren Meer boterham onjuist basis rondom negentien dorp gevaar beseffen besef ondervinden resultaatgericht voorzitten bemerken schakel schakelen vis vissen real peen gezinsuitbreiding onterecht onderdanig daarvoor macht opsmukken opsmuk bovendien tooien tooi schouder sieren dragen renoveren verder halt studie klem klemmen voorkomen klemrijden analyse lief ongemak amusant proost proosten faciliteit houder goddelijk tonen getoond vervoeging weergeven afbeelden Weergeven keilen keil vantevoren bemachtigen beluisteren gaaf gaafheid reis reizen rei zoektocht uitvoeren uitvaren beloven tonijn beloop belopen ervaring belofte steenkolenengels ook kool belletje klokkenluider beller schuim schuimen bellen bel belijnen onversneden belijdenis stekkerdoos brasser jersey Jersey nicht shirt tenderen

Recente engelse Woorden:

complicate fuze compliant aptitude extol vice coherent developer design comprehensible entangle entanglement invert revert vast brace touch cardinal regard regarding custody mansion classy minor tramp scum precise precision back backing patronage etc tattoo contact Book check laurel measure appreciate mute Mute wobble slander zest envelop letter aquire decisive protagonist resource bait include frugal ASF draw fat therefore gather gathering garnish accompany accompanying adorn furthermore parry yet wear breath bonny cult should shall analyse analysis analyses mature Mature ward namely cookie display displayed impute imputable seam capable glaze glazed cabbage cutie nymphomaniac sapphire regress loud jersey Jersey shirt underdog brother cry crying horse unpair trust compass count handle guard fashion estimate estimated PIC pittance reliable well cover covered semantics savage shackle moniker slater endeavour predominate concomitantly dessert desserts wrath heresy endeavor strive reel capitalize astounding close-up for turmoil indeed field premise narrator diminutive rant ranting tummy Belastingdienst flair squeeze right suffer suffering hump enjoy perfunctory intervene renounce vibrant drag dragging concede towards chubby sparkle bowl break breaking clerk material tool precious strike discourage discouragement bulky valuable ponderous support intake singular readily assist awe advocate authorize modify bless blessing try transit covering unique plumeau courtier speak caretaker deference orderly yield English surreptitiously