Recente nederlandse Woorden:

afwezig Afwezig sparen spar bedrijfskunde ontdooien piepen tolweg bieden golven golvend opvallen oker zeuren zeur overhalen overtuigen heten provincie Provincie verzorgen hun Hun ondersteunen opstelling alweer verzorging toetsenbord plezier plezieren dag beloven door kapsalon beschilderen winkel winkelen waarin zijn artikel dromen echt verplichting opstaan erg geneeskunde oma ze blijven benieuwd benieuwen lang langste levenslust verhuizing nieuwsgierig stuk stukken al bekijken traag wonen onbewust de duits Duits bewust voortbrengen totstandbrengen horen frustratie plank historisch snack versnapering discreet latijn Latijn discrete bellen bel toepassen toegepast aanwezig aanpakken aanpak terminaal meedoen levensloop hallo moeten druk drukken totstandkomen totstandkoming standvastig standvastigheid vooravond uitkomen eik mode bewijzen palet verdienen split type achterstallig hermelijn snappen snap vertrekken lila begeleider bekend vragen vraag van VAN schuifelen knikken blij betreffen verzamelen omgaan veeleisend metselaar steen stenen andersom kieskeurig partner afbreken afgebroken transformatie formulier fanatiek vanaf tree leuk ploeg ploegen meetinstrument blouse equipe aankomen aangekomen Aangekomen aangeven aangegeven rit motoriek voetbal alles hogeschool afnemen benadrukken tijdens ezelsbrug temperatuur fijn onderdeel onderdelen geheugensteun geheugensteuntje chaotisch ander specificatie leverancier skateboard onmisbaar zin zinnen handig handigheid als kleuren sociaal gekleurd liggen zingen gezond gezondheid oranje literatuur opslag kalmeren beroemen komen plaat muts centrum patrijs alleen allee verkleinen dagje manier ark besparing groeien

Recente engelse Woorden:

bear approval heed endive ball revert overwork paper hi orbit hut separate segment prelude colony compliant brown sphere staple accomplish frustrate frustration chef plank crash insertion distinct image images consumption adequate scale blemish scales gold Gold split mix breakout type sequence snap blue partner rail tree breakdown Breakdown blouse extend veranda profound grand minute minutes approximately high higher right plain mutual repository hence estimate odd oddness gratifying straight exceed inhalation gasp arc arch take ark grasp relationship Relationship diminish phrase wood clumsy vault coincidence consequently therefore unpalatable snake implement implemented demolition spell so hot review map peripheral ongoing extensive hacker segregation seat-belt scenery hit likely abate abating grumble ligate relate relation proposition excise achievement prefix Hot vital arbor tomato access chuck way agile slice manner keen jack current currently recall accession wick decency zeal vulnerable environment attendance intricacy cruciform revenue far over compel compelling loud me recoil thrive admitted perish dear Dear fall asparagus rain censor value stout consider diverse sturdy sturdiness Colombia steady steadiness MI vitriol drink drinkable lack lacking cover vomit vomiting retest cloakroom mushroom disclose sport groceries lavish porter scruple scruples pitch-dark darling rock deviate deviation quarantine retrieve Retrieve weld impractible latter profession culprit delinquent att. adhere