Recente nederlandse Woorden:

datum aanwezig aanwezigheid verzuim verzuimen naadloos zwerver donker badjas achteruitgaan prak achteruitdeinzen schaakstuk eikel interpreteren eikenboom ambitie bekennen bekende bank rust rusten temperen boerenjongen doorzetter jas jassen insubordinatie huilen desbetreffend tamboer-majoor pinda scooter afspreken beteuterd vluchtig zwijn pier traject appel appèl porren por contingent oranje onbeleefd rood doorgaan uitgraven bus vragen vroeg verhuizer vermenigvuldigen kut kenmerken kenmerk stuff spugen buitengewoon gevolgen lak laks prikken prik gelukkig bijvoorbeeld dichtkunst correct handeling namelijk boot trots binnenkort verrekijker hectograaf kokhalzen gebruikelijk klinken hoogstwaarschijnlijk doeltreffend douane onderbelicht helaas ps krullenbol helemaal welzijn beloven beloofd snijden uitvoeren uitgevoerd noodzakelijk dagelijks dagelijkse belangrijk belangrijkheid reu reçu drogen droog homo nauwelijks basis daarom vergoeden stoofvlees slagen geslaagd studentenvereniging fiets fietsen heerlijk onderwerp onderwerpen herkennen over hoofdarbeider bewustzijn mogelijk tevreden bibberen handarbeider à A verlof Verlof benadrukken spier spieren privilege openen open gemeen sluitstuk variatie productie streaming aanvankelijk vennoot lastigvallen slopen sluipen slop afval afvallen inzetbaar inzetbaarheid wringen wrong kunstenaar runtime verstaan repareren voorraad spreekwoord spreekwoorden spaargeld dalen loempia omwisselen lethargisch laten lat inclusief muziek opvolgen ervoor sluis veel velen inschrijven lief verantwoorden n.v.t. onmisbaar handvat foetsie vaardig geven voorschot gedachtenis schenking behouden erfenis wissen burger burgers verdelen bellen bel onderschrijven staan verwonderen verwonderd pompoen hoog bijlage Bijlage

Recente engelse Woorden:

devil early earliest ratify purity pure impurity acknowledge bank rebate concern concerns intrude thought a thereby strength inside provisioning inertia fulfill beautiful tiger stickler bureaucracy congratulations hamper Light realize pronounce pronounced elephant clothe clothes bubble tongue tongues avert flow outlet outlets ascertain option attract lethal preservation demolition glass restart glasses funny generate generative productive subsidiary prophecy portion mingled cool wet together bus rate rated crimp enjoy unpredictable plain ScreenTip bi-annual inquisitive inquisitiveness covetous prude discretion range ranging sarcastic stuff little lack gauge stool raise impediment trial correct trials instead ancestral run trot trots drag-queen perfect gag compulsory school misshapen sloth paradox quarantine pass averse aversion radioprogramme gargle out Fortuna die prefer entity superficial lockages toast race jingoistic chauvinistic deeds offer basis complimentary precept property properties restitute feed quit barrier collection observe observer immaculate arbitrary elect elective faith useful contingency froth remove quiet quietly chard next within man privilege post-event deployment queue root imply imperative nearly check state State stream streaming quay mischievous wrong placard spike runtime ride riding mannerly mannerliness quality mediator menu blind blinder blackamoor control favorable residence Flemish stake scoffer scoffers mocker mockers savage fact abusers reproduction ornate diligent maths putrefaction right comforter discernible bound bind sluice bud