Recente nederlandse Woorden:

spijtig tap tappen kader getapt jammer jammeren verwerking verzamelen hamer alle stekelvarken qua uitzettingscoëfficiënt uitzetting eerst eer onjuist invullen uitvoeren uitgevoerd via peut uitkiezen kruiden kruien overspannen folder je vertrekken kiezen kies Kiezen basisschool vredesonderhandelingen verbazen verbaasd esthetisch opa dingen ding leuk leuke waar scheikunde uitleggen teveel overdag wanbetaler rondwandeling rustig neerschieten opnemen geld verbreding vooral fout verschonen werkzaamheden werkzaamheid rederij muziekblad deficit lesuur aanpassen verversen Bronnenweergave potlood wijzigen balk balken conform schildpad ophouden dal bijzonderheden bijzonderheid bijdrage bijdragen zwemmen stage opslaan Opslaan namelijk slecht slechten belichten schat schatje wandeling stoornis daarnaast allure onwetend onwetendheid aanvullen tonen ton toewijzing verleidelijk golflengte hartelijk afzuigkap sofinummer notenbalk AD fysiotherapeut muil kratermeer grootte fiets fietsen huisarts toewijzen vragen vraag slepen sleep maatwerk vaak datum gesleep spannen span voelen aanhaken cv ontspannen bezienswaardigheid dansen dans overeenstemmen overeenstemmend rekenen oprecht stadium aanstonds verwijderen Verwijderen zelfbewust weerstaan aanleveren geven fruit fruiten heuvel programma robuust oplossen beantwoorden gefeliciteerd feliciteren tussenkomst vallen val verwoorden afsluiten afgesloten kopiëren straling verstaanbaar ingewikkeld inwikkelen uitgangspunt uitgangspunten inzichtelijk voorbarig proef proeven vermaken brengen geschikt schikken werken werk doorvoeren doorvoer doorvaren propositie pad verzuimen oefenen bezoeken openbaar openbaren Openbaar verlof Verlof vaatziekte overrompelen overrompeld onweer vlug bezorgen spreekuur schade begeleider eigenschap liniaal lesrooster

Recente engelse Woorden:

annotate annotation jammer decree outperform lodge lodging calm qua porcupine define explain separate advantage shore shores very collapse severe folder settle express nag nagging busy meddling face then deficit so translate inappropriate know summarise summarize OLE stage threshold active actively allure its invoke lame lameness engagement weave finding ad AD vice and AND consider considerable clear clearly big constraint speedup warrant warranted remodel CV stadium nervous resolution resolute nerve washer washers venomous conceive conceivable brook twitch compliant proposition consecutive wedlock polygamy deliver lethargy rogue authority miscegenation matrimony forthright linger quirk disband infectious declaration jurisdiction liquidate suspend presume graceful interest dissolve attach attachment Attachment guard abolish interesting betrothal pleasure degrade conjugal expire poultry germ kiwi access join Join subsequent intend subsequently intended thereafter buzz buzzing certain treat bloom blooming preserve mate mat mating feature overhaul aggregate aggregation label labelling claim leave yeast leaf unabridged sedimentation embark guidance advice dangerous wanderlust you prop props practice incurring canvas linnen sorrow sorrows quite boarder futility affect enhance crevice which dump elucidate interlocutor community vague brief briefing precious cherish cherished economize possess actual actually thing things modest rut desk besides advise fuss limit take taken exquisite substance plait pace preach via complete sequela assume establish