Recente nederlandse Woorden:

daar prikkeldraad voldoende laminaat prominent luisteren luister aanbod agenda Agenda daarvoor belangen bereikbaar gietijzer gevoelig tenzij liefje confronteren eenmalig vertellen schot klikken klik financieren financier feeling sceptisch redden luchtziekte overleg overleggen doorbrengen misschien beste engels Engels integraal uitbreiden uitgebreid christelijk afname opzeggen verschillen opkomst tussentijds tussentijd geweldig zwaar belevenis noodzaken rommelig enkel optreden afnemen vieren leggen leg vierde druif uniek vaststellen trap trappen verblijven verblijf verrassen verrassend bondgenote lang buitenland kerstmis Kerstmis genieten smoel optimistisch voor west westen terugkeren terugkerend grappig samenwerking polis reeks tape belangrijk drie grijpen greep slim onmisbaar ernstig sage assorti frapperen beschikbaar teler mevrouw herstructurering herkiezen kwart melancholie als ontbinden echt liggen spelen spel vertrekken salaris onserieus verder beheersen wenen Wenen samenvatting ook vol aanwezig diner kennen prettig spiering soms som snoep snoepen karakter aarde eerlijk schieten breuk inrichting rookworst daarna melkkoe zodat kamperen vast vasten mogelijk mogelijkheid stilzwijgend stilzwijgen behoren scheuren scheur net terrein applaudiseren zuur zuren al enige enig arbeidsovereenkomst zorgen zorg teleurstelling aantrekken opbouwen opbouwend omruilen omruil rapen aardig inzien oliebol verbinding uithalen hooi rooskleurig beignet schakel schakelen gras ijsblok bevalling proberen zacht zachter naast gletsjer werkzaamheden werkzaamheid hub bestellen bestel schorsing kneuzen blijken blijk element ontmoeten tijdens volgen verplichten nemen redding door

Recente engelse Woorden:

urge efficacy frivolous suture antonym prominent know-how tool hill financier tackle report premium conduct intrusive advance wedge trap barn ally mean means host Host summary challenge tout allow toot compatibility until survival upon nice Nice creep tape competitive competitiveness redundant stroll indispensable Allow complete omit wander wandering inclement gather occur eyesight sequence sequences hereby ruddy tumultuous projection master comfort clear-cut comforted ambiguity bear appropriate odour undertake municipal objective object chalk-pit supervise charitable disband style sleek extent greenery vast strike precarious pitch pitcher strew downfall cozy summon reallocate suspend suspended predict meet meeting quiet customary debris litany shrill custom customs class classes may gain branch comfortable whilst prompt act ACT cantankerous strength garrulous obnoxious aid consideration considerate constraint tangent valid topple trunk fence fencing batter battered landscape significant pervert perverted unit garden gardener gale gales pawnbroker lawn-mower tuxedo premise hunt hunter negotiate purport precise precisely agility handle blatant Meeting use prevent regard intangible plan spendthrift authoritarian immorality immoralities prospect prospecting emerge job impunity atrocity atrocities cause causing fond fondness skill concise misgovernment consider throw authority image gauntlet aspire elevate elevation placard placards win parasol remembrance memoir memoirs accompaniment brace braces havoc move moving compel adapt escort sneaker sneakers anticipate merchandise dissolve