Recente nederlandse Woorden:

verbinding verveling snel snelheid vluchten vlucht vordering roepnaam zwoel superieur overtuigen overtuigend benadering meeslepen meeslepend terugkomen vergeetachtig verrichten leveren lever telefonisch rekverband bevestigen bepaling buitensluiten zwaar spalk spalken tweedehands innemen boom bomen reinigen opschonen oogmerk Opschonen bedienen bediende kostprijs bevrediging beroep beroepen restitutie nieuwsgierig cliënt opleggen liedje lits-jumeaux checken opgelegd tellen tel schaakspel emmer schaken Emmer schaak aanleggen verantwoorden directeur directeurs wand socialiseren verkeersleiding gastenboek hard harden afspreken meer meren Meer verhoging alleen allee projectontwikkelaar begrip vervaardiging atelier kort korten aandeelhouder vleeswaren vertalen toevoegen Toevoegen bevoorrading balie toog aanrecht counter verderven verderf pauze foto richting hoofdzaak stevig loopbaan evenwicht behalen aangifte plek proper properheid ontvanger vertegenwoordigen zender uitmaken hier waken wak kolom pantoffel pantoffels seizoen beslag plannen gepland zin zinnen neuroot verontrusten verontrustend frase rek rekken orkest zeker zekerheid havo net netheid handelen handel mild mildheid kraan positie Positie permitteren gaan opwinden opgewonden andijvie streven opdracht versterken invoering bijbehorend omstreeks ontwerpen ontwerp uitbreiden uitgebreid beginnen begin arbeider sturing mislukking vakbond kale kapucijner richtinggevend taakverdeling aanvulling creatief volmaakt volmaken grafmonument u U zijn jou bij installeren voetbal constructeur club Club hockey bijvoorbeeld kopen sport ook bruisen aanbieding slager afkeuring zorgzaam supermarkt voorspellen voorspel op verbazen verbaasd slapen slaap verdieping hebben heten

Recente engelse Woorden:

time manner judge remorse punch punching lad initiate snoop velocity swallow meat specialise tummy scorn tile hospitality unhealthiness monitor monitoring chat accountability teaspoon effeminate grandiose soaring all-embracing pseudo secret scold money request charm charming closet stupidity trade trader discuss consider considerable elevator gay letter fever e-mail email timeline delicious wash washer graze cleanse cleansing second secondment groom inform informing veneer veneered check boy shine shin shining recital middleware ultra lengthy nostalgic love .ics ICS underpin scrutinize deliberation wistful lever turf finch comprise unify desire brown musty count counter weekend resemble Mormon hearty marry stupid stupidly devote devoted mercenary dysplasia dawdle dawdler surname ` incentive incentives till lack tidy tidiness outsourcing cheese anthropogenic regal banner garage thousand conveyance jerk hamper level levelling expel tare root session confer implode compel compelling fox orderly orderliness paint painting duplicate duplication balance Balance equilibrate talk assist spontaneous admitted outright loudly snood welcome welcomed accept accepted distinguish couple adjacent transfer Transfer sunset special otter lovable train trainer demand sentence solicit scion circumcise sweet invent explain DPA kale little thrive float floating choose weary vindication pontoon-bridge disdain sixty-seven quarrel cyberspace Internet internet worth learn life favor inquisitive inquisitiveness intent be WAS notorious comb device acknowledge pee music