Recente nederlandse Woorden:

verplaatsen bureau kraaiennest opvallen zowaar zelfs leedvermaak contingent eventueel schoolvak denkbaar omzet omzetten eindeloos snel snellen onder overzichtelijk verwijzen ontstaan lied liedje post posten POST duister afvloeien dromen drom requiem behandelen deadline juist zingen voorzanger beginnen begin onvermogen hoogmoedig ophalen loten loot eruit boodschap boodschappen smeken feit hoofdpijn pool uploaden surfen trainen zweefvliegen misselijk bedoelen bedoeld IBS nasynchroniseren pleinvrees ambulance bank worden alinea toenmaals turnkeycommunicatielijn uitlichten plaid uitkijktoren ijdel kast herinnering herinneringen brullen grillen gril rommel rommelen insmeren precies bekijken blanco afstompen afgestompt knagen knaagdier waardering trimmen omdat koffiemachine afzender divers zachtaardig bereiden badkamer ruw bibberen discipline leguaan erkennen waarderen opvragen nastreven claim uitkijken uitvoeren uitvaren schuur schuren klank waterpistool aangenaam zielenpiet nodig traceren waren waar uitproberen pot poten poëten mierenneuker zijn aanduiden verduidelijken flets auto auto's aanvullen parkeerplaats vermommen route dus moeder verbazing beest beesten voorstellen voorstel koud status omhullen vee trechter Trechter Metal vrucht hop hoppen zwerver wicht toevoegen Toevoegen deal ontfermen narcose bellen fruit fruiten belt mes boenen spandoek daarbij heuvel camping rijmen rijm tonen ton show berg bergen daarentegen lang langer commune neus neuzen community eigenaardig sidderen werken bevallen teisteren indelen ondernemer kwel kwelen argeloos ontwikkelen ontwikkeld voorbeeld steiger steigeren aanstellerig vervelend vervelen strijken slijmen slijm

Recente engelse Woorden:

bureau develop stratified stratify prospect prospective enmity possible conceive conceivable workpiece sleight connection lunar interminable contact contacts Contacts circulate every wacko elicit post POST unreliable daycare dispatch apartment char behaviour random dream GDI GDI+ incline elder assess Ska requiem louse definite definitely sibling pry priest board ass serenity physical deploy highwayman truism heuristic grasp self-indulgent range command bitter pervert freedom-loving scarf turnip branch branches make-believe behead wireless faggot footstool foot-stool purse pool fallacy muse surf muck train confirm large straw IBS datum timepiece establish fundamental whale musing ambulance bank reliable reminder world-view thaw crucial clamour rust cocaine blinder grille reed motherboard precise quicken brain information noteworthy exhaust exhausting prefer pipette rodent core diverse good deplore deplorable diamond diamonds rat damage bastard discipline appreciate extricate esteem like flirt king seek prize count counting shallow emulate footfall must mendacious pickup indicate similar design where genuine valley ebony route ghastly waffle involve attestation feast cattle pseudo metal Metal haul rein waif deal belt fruit impact admonition admonitions gamble gambling Gambling pes situate situation façade stubborn there there! show English insomnia incompetent lean munch stackable arrive commune community gleam swap pilot duvet alert relegate great greatly faeces send sending rapeseed goal challenge access readability