Recente nederlandse Woorden:

vorst vorsen bestanden recensie letterlijk sputum noodrem diender smeris schuilhoek verpesten luchthaven gek lekker hoog groot grootst goed beroemd beroemen bekend bekennen politieagent onregelmatig invrijheidstelling maaien moeizaam spits smal lokalisatie banaan gezamenlijk geleidelijk shit uitdrukken man kleur kleuren trappelen cape capes toewijzen held toezeggen al spullenbaas inspraak intrappen chatroom vloeistof woonplaats passé plein gezicht doolhof steenpuist grijpen averij concluderen gieten slot proficiat relativeren hoeslaken genieten rest resten vergankelijk vergankelijkheid gaan aanpassing neerzetten eten kriel onhandig schijnen schijn verschrikken verschrikt idioot kruiden kruid opzetten opgezet Roemeens glitter glittertje dominee brievenbesteller trauma notulen grondgebied grondgebieden speling bult samenvoeging adres statement afnemen eigennaam verbazen verbaasd sinaasappel direct voldoen samen zeetong bereid bereiden kroepoek besteden erfgoed slaap lekker lieverd willen wil vertrouwen vertrouwd veld ontspannen aantrekkelijk groentesoep bouwkundig PIC rationaliseren spelling voorbeeldig rekenen uitvoering uitleggen billijk billijken levensgenieter residu grondverf grondverven mars MARS lilliputter kandij dialect mengsel klassikaal paren gepaard rijden reden overweldigen jaloers uitschuifblad referentie verbintenis categorie beschikbaar entiteit t.a.v. sufficiënt stevig lepel lepelen doei lezen taart het voor schamen lievelings jouw verdieping pollepel oponthoud bejaardentehuis vertaling zeven zeef wat zijn dat DAT en EN WAN joystick handvol plafond respons vragen vraag standpunt scherf zullen belangstelling militair daarnaast vrolijk doorgaan editie vagina aannemen klaarstaan

Recente engelse Woorden:

record records orange innovate innovation course net sputum taste pleasure sketch sketcher toast toaster blond egg fourfold inquiry cantankerous panel see-through humility perseverance cryptic livelihood hitherto sin cop operationalize science ganja chamois board enjoy spark begin beginning aggravate aggravation fascist style utilize woman delusion service man toddler compatible wellbeing taunt underhand axis die hippie retract puff elucidate burn infinitesimal butterfly main little movie worksheet everlasting greedy pigeon MAN litigation lemon pimp indigo TAM will rat forget male accuse accusing flat flatter notice laptop strain strains velvet birthday surge MP3 studious studiousness flounder emaciate emaciation pedagog cape capes reprobate period Notes great-uncle hold curiosity spherical coin coffin gag dismal pound polyglot soft table trade bald convert unprepared luxury magnificence minor fall fell brother bust pollution pollute essentially microphone freaky lead LED require required rouge dude pass passé easy T distraction warble endure no wonder collate lion accession music-shop book books isolate isolated foundation coiffeur hill testicle testicles rhyme repossess able hence rug dissipate dissipation faucet one-third tierce perpetrate area poke receptive transpose surrender administer hinder union leafage raven doze dozing dropsy firmware perpetrator faggot automobile rose-hip spit spat disagree high-spirited stool enclose enclosed hereby masterpiece inquisitive inquisitiveness spice snarl soap SOAP