Recente nederlandse Woorden:

huwelijk geschikt schikken gieten terugkeren terugkeer vacature factuur omslag omslagen strik strikken onderscheppen weer weren beginnen begin onbezoldigd opstellen opstel voorbijgaan als voorbeeld rug afhangen vloer vloeren sommige halfgodin zeker zekeren lens vergelijken mede competentie misogynie eigenschap rondleiding verkorten pleister schoolvak vak taak mevrouw rukken ruk represaille klep kleppen vlak vlakken wedstrijd eisen eis vergezicht afspraak looierij transport bezighouden betekenen uitstrekken uitgestrekt terugzien kroon kronen uitstippelen verwachten voorstellen voorstel onderaan komma vergadering vergaderingen afdruipen meepraten scharnier deurkruk weids letterteken lettertekens uitgestrekte gigantisch peilen peil aantal afslachten realistisch counter stoppen stop baak onze arbeidsloon omschrijving magazijn eventueel lager opkomen beschikbaar koekoeksklok uitgeven uitgegeven door eenmaal gezegde meten meet rijden reden koek koeken koffiekoek ledenpop yoghurt uitbreiden uitgebreid tentoonstellen lichtzinnig gelijkvloers bevinden terugbellen lening waterlijn verwijderen verwijderd deal kritisch rite competent bedienen aankaarten ever wijziging aanwezig gevoelig afbouw ontslapen gezellig gezelligheid aantasten persoon indienen indien fakkel waarbij leren leer fotografie account Account krimpen krimp schommelen schommel wanneer vergeten schandpaal weerleggen orkaan kameel onttrekken vod fragment splinter mus toetsenblok scherf spaander tekenacademie uitknipsel versplinteren vergelijkbaar piekeren vrouw litteken overwegen gordelroos sfeer slecht slechten bad bidden negatief geilen stof stoffen stoffenwinkel constructief verzoeken verzoek opdrachtgever opdrachtgevers studierichting opleiding onderscheiding lieverd anonimiteit minder minderen vergroten

Recente engelse Woorden:

truly rein certain certainly recession perceive offensive sometimes readily raise wonder quotation rug maybe protrude cloudy production prize press pay paid prank plant planted imprint bushel fatigue antagonistic plane endangerment pertinacity doll peripheral recipe diddle peerless enjoy transport deary cord participate participation inflict compete trivial mountain mountains triviality build billion aesthetic motion mote extensive counter wage assume merchandise tub action bear bearing lager meet weak blameworthyness nerve nevertheless desert door lodge reckon land landing marvellous pastry plot yoghurt showy objection necessarily maker old resemblance harmful bother incline inclining light unpleasant level deal difficult effect critical affect rite competent fail sparkle disaster whack interval breakdown Breakdown attempt try everlasting awaken last lasting ever appreciate cycle read reading learn probe comprehension scare instrumental have touchscreen learned appoint awful awfully caprice untie Creator unfortunate grateful odor thing pathology prejudice suit account Account strike device sly irritable liberty sway scheme warn warning more More chief resound engage play homework height long mom clout fragment sliver mistress opposite brood procrastinate issue complicity bad pathological excite excited accounts fabric solicit drapery conduct strenghten determine coherent throb capable glacier purgative spiral coil grocery duvet accentuate deception nexus plan impotence character league warm contradict elicit gelding lust Play