Recente nederlandse Woorden:

wijken wijk rafelig geschikt schikken wetenschapper crème hand nietigverklaring donker overschrijden minderheid openingstijden kachel openingstijd gevangen gevangene zelf poeder poederen kleuter gevaarlijk gevangenen herleiden uiterst komen verdelen kom brandblusser alles illustreren kandidaten kandidate bijbaan sturen stuur maar vertalen groen vak vakje onaanvaardbaar invaller aandeelhouder aandeelhouders herleidbaar visie moderaat opvliegend opvliegen bedanken worden ontkennen partijdig vertrouwen vermelden decent personeel bereid bereiden nadeel strijd strijden inschrijving eer eerste status aanstaande aanstaan glaswerk broertje verzorgen internetprovider eindigen eindigend voorspelling opzetten opzet douche kalmeren douches naast gezelschap interesse koploper hond slim sneeuwen sneeuw mijn mijnen omvangrijk brief dit naderen opleveren afsluiting opgeleverd met weefsel aanwijzen baseren door bezoeken gebeurtenis spreken gebeurtenissen afstemmen hockey rogge schuldig oud oudere storing spreekvaardigheid gevangenis beetje verzuim verzuimen mogen werkvloer drab starten pensioen bagagedrager vaker verzoeken verzoek doen gedaan spellen slinger slingeren praktijk onderwijs onderwijzen vakwerk verhoging weg allebei loket ja jeneverbes oog ogen streng vreugde proper wapenschild misvormen scheidsrechter theoretisch particulier rechthoekig vergeten zeven organiseren theorie waren waar e-mailadres namaken nagemaakt voorts beroemd beroemen opleiding frauduleus deelnemer Deelnemers noteren peperduur spuiten zijn was wassen WAS allergie inkoopprijs marge toespitsen afspelen Afspelen oplichter ramen diesel medewerker eerst vervangen toewijding verhouding bijpassen reflectie woonkamer leiden geleiden geleid dan eenzaam eenzaamheid

Recente engelse Woorden:

apply applied detain detained transgression advance govern regulate regulation liability boggy toddler conjure exhaust exhausted slim moderate asterisk effuse decent agitate agitation status ASTERISK bulky antipathy surname weld welder contribute contribution door develop development precipitation accountability drab value variety lobe gradual prime cruel pivot proposal shield incentive incentives cluster short-term wage resurgence shed disseminate coil exacerbate diesel excite exciting snarl advanced concord particular particulars appeal appeals revenue limb limbs romp premise provide provider be wander exterior rally rallying supply supplier amplify meet meeting ribbon mat wobble cause causes possesions commence extend date revocation acknowledge misfortune rocket imply collective collectively rush faithful chore rare disorganized chorus diameter leg legs proxy churchyard exploration conventional haven grind grinding exaggerate seizure reassure dispatch via soothe strike embarrass embarrassed hinge analyse remind affirm shortcut satisfy carnal incorrect soothing refund blissful cartridge vice-president ordinance mandate mandates pair land Åland lease notice equipment disintegration challenge clear elaborate compassionate beetroot reassuring core instead forceps disrupt continuous continuously cease ceased immediate column walk gain hedge altogether inversion emphasis mere interminable annexation peat issuer size inclination semester governance assess leeway proliferation proliferate portability hot Hot harsh disorder treat treated assessment live livable pier chant analogue document dramatize deliver damage damages