Recente nederlandse Woorden:

overgaan analyse verwisselen gaan schimmelkaas uitvoeren uitgevoerd prijs prijzen onderbouwing gauw personeel horeca hek hekken gebruikelijk reis reizen zien reanimeren ver luik Luik contactgegevens Contactgegevens bekritiseren doorgang naamsbekendheid diffuus bijwerken bijgewerkt roepen roep gezelschapsspel concurrent koffer benen trampoline bellen bel waarvandaan gezelschap overleg overleggen bespreken kwartaal autosnelweg rustig opnemen beducht laag zoals seizoen jouw tegelijkertijd koud journaal selderij gemakkelijk faillissement natuurlijk natuurlijk! nerveus overschrijden lezen venkel eggen twijfel eigenlijk leven dinsdag bewaren creatief gedachte eigenschap seismologie karton eindexamen gezondheidsredenen sneeuwen sneeuw neef leidinggeven ondoenlijk genoeg beterschap stimulans springen steekproef poeder poederen lente ventilator medewerking koloniseren worst worsten meidoorn vluchtstrook raar winter computer bureau Computer kast zonnedak link links mango opvatting proefschrift altijd astronaut dertien liefdadigheid liefdadig beste magazijn zeldzaam familie herfst diepgaand bedreigen verpakken omkopen moe onnodig ontvangst bedrag Nederland opperen gloeilamp kniebeschermer e-mail E-mail chirurg worden schijnen schijn zin zinnen onderwerp onderwerpen berm regelen regel opstellen opstel kijken kijk postcode Postcode verkeersbord café tekst Tekst sediment bank afzender pad PAD vertegenwoordiger juist juiste herstellen herstel Luxemburg expertise waarschuwen duurzaam opleggen opgelegd overspoelen voedzaam aanstichter vereisen vereist diner onderstaand leerwerk hulpverlenen lawaaimaker hieruit hieronder lekker liefde belangrijk doornemen agenda Agenda loodrecht samenwerken olievat voorkomen goudsmid onenigheid onenig van VAN aanloop

Recente engelse Woorden:

tavern analyse analysis analyses static personnel fervent contribute ratio pulse pulses beverage conglomerate Ph.D. ardent diffuse diffusion formalize feasible trampoline ideological ideologically geographical magnetic distinguish distinguished assess construct seismology cavity lead resilience direct directive assume cough last lasts core difference shelter reduction need about duty consider dwell flourish survey endorse wardrobe allow astronaut shelf shelve shelves Switzerland indicate rug address precipitation spell descendant descendants appreciate edifice sediment bank PAD subsequent expertise minority pneumonia expire disclosure labourer age aging swampy deprecated prize agenda clinical soil albeit generate commonwealth also dye inadvertent drain behave exclusion improve improvement virtual unlock cart whack account pressure neither wild yoke regulations foreground mislead misleading nurture suspension grocery complete completed safe jammer quantity dejected evidence insane improvements sodium label prosperity beyond slap sunbeam irradiation package reversal squint scholar scholarly huge momentum awkward distribute decent washed-out modify modification approach profitability establish established decline decrease sequel breach axiom ubiquitous spa invoke invoked unfavorable compliance ceiling debugging floor plan party structural release examine malaise homo support bat linger lingering alto-relievo chase translate beauty vernacular via door subdivide submit strict rigorous rear gross scientific allocate notify tangible adhere paradoxical diameter measure alert legal affect antidote detail details board howl pince-nez rank