Nederlands

Uitgebreide vertaling voor omkeer (Nederlands) in het Engels

omkeer:

omkeer [de ~ (m)] zelfstandig naamwoord

 1. de omkeer (kentering; omslag; ommekeer; )
  the bending
  • bending [the ~] zelfstandig naamwoord
 2. de omkeer (wijziging; verandering; transformatie; )
  the changing; the conversion; the alteration; the transformation; the reformation; the altering; the remodelling; the transposition; the change; the change of form

Vertaal Matrix voor omkeer:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
alteration hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; modificatie; mutatie; verandering; wijziging
altering hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amenderen; modificeren; veranderen; wijzigen
bending keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag buiging; draaiing; keer; ombuiging; verandering; wijziging
change hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; inruil; keer; keerpunt; kentering; kleingeld; modificatie; mutatie; ombuiging; ommekeer; ommezwaai; omruil; omruiling; omwisselen; omwisseling; overplaatsing; overstap; richtingsverandering; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling; verandering; verruiling; verwisseling; wending; wijziging; wisselgeld; wisseling
change of form hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; metamorfose; transformatie; vormverandering
changing hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amenderen; amendering; herziening; modificeren; muteren; schone luier; veranderen; verschoning; wijzigen
conversion hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging bekering; conversie; herleiding; herstelling van materiaal; ombouw; omrekening; omzetting; revisie; simplificatie; vereenvoudiging
reformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging hervorming; reformatie; reformatie van de r.-k. kerk
remodelling hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
transformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; herschepping; metamorfose; transformatie; vervorming; vormverandering
transposition hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging herstelling; omwisseling; substitutie; surrogaat; verruiling; vervanging; verwisseling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
change afwisselen; amenderen; andere kleren aantrekken; hernieuwen; herzien; inwisselen; krom buigen; modificeren; ombuigen; omkleden; omruilen; omwerken; omwisselen; opnieuw doen; overdoen; overstappen; ruilen; veranderen; verbuigen; verkleden; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
changing fluctuerend; heen en weer bewegend
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
bending zwiepend

Verwante woorden van "omkeer":omkeren:

omkeren werkwoord (keer om, keert om, keerde om, keerden om, omgekeerd)

 1. omkeren (iets omdraaien)
  to reverse; to shift; to swing around; to turn; to twist
  • reverse werkwoord (reverses, reversed, reversing)
  • shift werkwoord (shifts, shifted, shifting)
  • swing around werkwoord (swings around, swung around, swinging around)
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
  • twist werkwoord (twists, twisted, twisting)
 2. omkeren (terugkeren; terugkomen; retourneren)
  to return; to backtrack; to backpedal
  • return werkwoord (returns, returned, returning)
  • backtrack werkwoord (backtracks, backtracked, backtracking)
  • backpedal werkwoord (backpedals, backpedaled, backpedaling)
 3. omkeren (teruggaan; keren)
  to return; to turn around; to go back
  • return werkwoord (returns, returned, returning)
  • turn around werkwoord (turns around, turned around, turning around)
  • go back werkwoord (goes back, went back, going back)
 4. omkeren (ombladeren; omslaan)
  to overturn; page over; to turn
  • overturn werkwoord (overturns, overturned, overturning)
  • page over werkwoord
  • turn werkwoord (turns, turned, turning)
 5. omkeren
  invert
  – To reverse something or change it to its opposite. 1

Conjugations for omkeren:

o.t.t.
 1. keer om
 2. keert om
 3. keert om
 4. keren om
 5. keren om
 6. keren om
o.v.t.
 1. keerde om
 2. keerde om
 3. keerde om
 4. keerden om
 5. keerden om
 6. keerden om
v.t.t.
 1. ben omgekeerd
 2. bent omgekeerd
 3. is omgekeerd
 4. zijn omgekeerd
 5. zijn omgekeerd
 6. zijn omgekeerd
v.v.t.
 1. was omgekeerd
 2. was omgekeerd
 3. was omgekeerd
 4. waren omgekeerd
 5. waren omgekeerd
 6. waren omgekeerd
o.t.t.t.
 1. zal omkeren
 2. zult omkeren
 3. zal omkeren
 4. zullen omkeren
 5. zullen omkeren
 6. zullen omkeren
o.v.t.t.
 1. zou omkeren
 2. zou omkeren
 3. zou omkeren
 4. zouden omkeren
 5. zouden omkeren
 6. zouden omkeren
diversen
 1. keer om!
 2. keert om!
 3. omgekeerd
 4. omkerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor omkeren:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
return baat; contraprestatie; gewin; oogst; opbrengst; product; profijt; rendement; rentabiliteit; retour; return; tegendienst; tegenprestatie; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; wederdienst; weergave; winst
reverse achterkant; achterzijde; ellende; keerzijde; malheur; moeilijkheden; omgekeerde; ommezijde; onaangename zijde; ongeluk; onheil; onspoed; pech; ramp; rampspoed; rugzijde; tegendeel; tegenovergestelde; tegenslag; tegenspoed; terugslag; terugslagen
turn beurt; bocht; draai; haspel; keer; keerpunt; kentering; klos; kromming; kromte; omdraaiing; ommekeer; ommezwaai; omwenteling; richtingsverandering; rondje; spelletje; spoel; verandering; wending; werktuig om garen te winden; winder; winding; zwenking
twist dispuut; draai; kink; knoop; kronkel; lus; lusvormige kromming; meningsverschil; onenigheid; woordenwisseling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
backpedal omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen
backtrack omkeren; retourneren; terugkeren; terugkomen retourneren; terugkeren
go back keren; omkeren; teruggaan dateren; teruggaan; teruggrijpen
invert omkeren
overturn ombladeren; omkeren; omslaan dompen; kantelen; kiepen; omslaan; omver kiepen; plotseling veranderen; ten val brengen; wippen
page over ombladeren; omkeren; omslaan
return keren; omkeren; retourneren; teruggaan; terugkeren; terugkomen dateren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
reverse iets omdraaien; omkeren converteren; herroepen; intrekken; omzetten; terugkomen op; terugnemen; verwisselen; zijn woorden terugnemen
shift iets omdraaien; omkeren disloqueren; kenteren; roeren; verleggen; verplaatsen; verrijden; verschikken; verschuiven; vervoeren; verzetten
swing around iets omdraaien; omkeren draaien; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; wentelen
turn iets omdraaien; ombladeren; omkeren; omslaan afslaan; draaien; kantelen; kenteren; keren; omdraaien; omtrekken; omwenden; rollen; ronddraaien; rondtollen; roteren; tollen; verbitteren; vergrammen; wenden; wentelen; zwenken
turn around keren; omkeren; teruggaan draaien; keren; omdraaien; wenden; zich omdraaien
twist iets omdraaien; omkeren bakkeleien; bekvechten; draaien; hakketakken; kantelen; rollen; ronddraaien; roteren; ruzieën; twisten; verwringen; wentelen; zich wringen
- keren; omdraaien
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
reverse achteren; achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Verwante woorden van "omkeren":


Synoniemen voor "omkeren":


Verwante definities voor "omkeren":

 1. het in tegenovergestelde richting brengen2
  • zij heeft de pan met aardappels omgekeerd2
 2. in tegengestelde richting gaan2
  • op weg naar zijn werk is hij omgekeerd2
 3. je lichaam op een andere kant leggen2
  • zij heeft zich in bed omgekeerd2

Wiktionary: omkeren

omkeren
verb
 1. de andere zijde boven- of voorleggen
omkeren
verb
 1. turn upside down or inside out
 2. to rotate or turn something about its axis

Cross Translation:
FromToVia
omkeren reverse; overturn; overthrow; turn; turn over; upset; capsize; spill; subvert; topple renverser — Traductions à trier suivant le sens
omkeren return; turn over; turn around; turn round; inside out; turn; revolve; whirl; relay; resend; send back; blend; mingle; mix; shuffle; invert; reverse retourneraller de nouveau en un lieu.