Nederlands

Uitgebreide vertaling voor baat (Nederlands) in het Engels

baat:

baat [de ~] zelfstandig naamwoord

 1. de baat (profijt; winst; gewin)
  the profit; the benefit; the advantage; the gain; the earnings; the yield; the winning; the output; the economy; the return; the victory; the take
  • profit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • benefit [the ~] zelfstandig naamwoord
  • advantage [the ~] zelfstandig naamwoord
  • gain [the ~] zelfstandig naamwoord
  • earnings [the ~] zelfstandig naamwoord
  • yield [the ~] zelfstandig naamwoord
  • winning [the ~] zelfstandig naamwoord
  • output [the ~] zelfstandig naamwoord
  • economy [the ~] zelfstandig naamwoord
  • return [the ~] zelfstandig naamwoord
  • victory [the ~] zelfstandig naamwoord
  • take [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor baat:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
advantage baat; gewin; profijt; winst bevoorrechting; pre
benefit baat; gewin; profijt; winst benefiet; benefietvoorstelling; geruststelling; nut; oogst; opbrengst; opluchting; product; rendement; sociale bijstand; uitkomst; verademing; vergoeding; voordeeltje; voortbrengsel; waarde
earnings baat; gewin; profijt; winst winsten
economy baat; gewin; profijt; winst bekorting; besnoeiing; besparing; bezuiniging; economie; economiestudie; inkrimping; kostenbesparing; staathuishoudkunde; verkorting; volkshuishouding
gain baat; gewin; profijt; winst aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; boodschap; koop; oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voortbrengsel
output baat; gewin; profijt; winst oogst; opbrengst; opbrengst van een gewas; product; rendement; uitkomst; uitvoer; voortbrengsel
profit baat; gewin; profijt; winst aangekochte; aankoop; aanschaf; aanwinst; acquisitie; boodschap; koop; nut; oogst; opbrengst; product; rendement; uitkomst; voordeeltje; voortbrengsel; waarde; winst; winstsaldo
return baat; gewin; profijt; winst contraprestatie; oogst; opbrengst; product; rendement; rentabiliteit; retour; return; tegendienst; tegenprestatie; teruggave; terugkeer; terugkomst; terugreis; terugwedstrijd; thuiskomst; uitkomst; voortbrengsel; wederdienst; weergave
take baat; gewin; profijt; winst
victory baat; gewin; profijt; winst overwinning; triomf; zege
winning baat; gewin; profijt; winst inpoldering; winning
yield baat; gewin; profijt; winst oogst; opbrengst; opbrengst van een gewas; product; rendement; rentabiliteit; uitkomst; voortbrengsel
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
gain aankomen; behalen; dikker worden; gewinnen; inhalen; inlopen; kennis opdoen; leren; meekrijgen; meepikken; oppikken; opsteken; verkrijgen; verwerven; winnen; zwaarder worden
return dateren; keren; omkeren; retourneren; terugbezorgen; terugbrengen; teruggaan; teruggeven; teruggooien; teruggrijpen; terugkeren; terugkomen; terugsturen; terugwerpen; terugzenden; wederkeren; weerkeren
take aangrijpen; aannemen; aanpakken; aanvaarden; aanwenden; accepteren; achteroverdrukken; afhalen; afnemen; benemen; benutten; bezetten; bezigen; cadeau aannemen; gappen; gebruik maken van; gebruiken; grijpen; hanteren; ingrijpen; innemen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; medicijn innemen; meenemen; naartoe brengen; nemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pakken; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toegrijpen; toepassen; toetasten; toeëigenen; utiliseren; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; verstouwen; verstuwen; vervreemden; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; zich bedienen
yield afstaan; akkoord gaan; instemmen; overgeven
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
return achteruit; achterwaarts; naar achter; naar achteren; rugwaarts; terug

Verwante woorden van "baat":


Wiktionary: baat

baat
noun
 1. iets met een gunstig effect

Cross Translation:
FromToVia
baat prize Gewinn — ein Erlös oder Sachwert aus Spiel, Wetten, Lotto und Ähnlichem
baat profit; gain Gewinnallgemein: ein Ereignis, bei welchem ein Nutzen oder Vorteil erzielt wird
baat utility Nutzen — ein Vorteil, den man aus dem Gebrauch einer Sache zieht
baat foredeal; advantage; benefit Vorteil — positiver Aspekt oder Effekt einer Sache
baat advantage; gain; profit; benefit; edge avantage — Utilité, profit, faveur, bénéfice.
baat profit; benefit; proviso; gain; win; advantage bénéfice — commerce|fr gain, profit.
baat advantage; benefit; account; importance; seriousness; weight intérêt — Ce qui importer, ce qui convient, en quelque manière que ce soit, à l’utilité, à l’avantage d’une personne ou d’une collectivité, d’un individu ou d’une personne morale, en ce qui concerner soit leur bien physique et matériel, soit leur bien

baten:

baten [de ~] zelfstandig naamwoord, mv.

 1. de baten (tegoed; activa; bezit)
  the assets; the balance; the possessions; the property
 2. de baten (voordelen; heilen)
  the benefits
  • benefits [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor baten:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
assets activa; baten; bezit; tegoed bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have
balance activa; baten; bezit; tegoed balans; bascule; equatie; evenwicht; evenwichtigheid; gelijkmaking; harmonie; overblijfsel; rekeningsaldo; rest; saldo; vereffening; waag; weegbrug; weeghuis; weegschaal
benefits baten; heilen; voordelen
possessions activa; baten; bezit; tegoed
property activa; baten; bezit; tegoed bezit; bezittingen; eigendom; eigenschap; goederen; have; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
balance balanceren; in evenwicht brengen; uitbalanceren

Verwante woorden van "baten":


Wiktionary: baten

baten
verb
 1. helpen

Cross Translation:
FromToVia
baten help; aid; assist; benefit; accommodate; attend to; advance; avail; support aiderfaciliter l’accomplissement d’une action.
baten succour; aid; assist secouriraider ; courir à l’aide de quelqu’un ; prêter assistance à qui en avoir besoin de.