Nederlands

Uitgebreide vertaling voor grijpen (Nederlands) in het Engels

grijpen:

grijpen werkwoord (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)

 1. grijpen (pakken; vangen; verstrikken; vatten; klauwen)
  to catch; to grab; to seize; to capture; to trap; to grip
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • grab werkwoord (grabs, grabbed, grabbing)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • capture werkwoord (captures, captured, capturing)
  • trap werkwoord (traps, trapped, trapping)
  • grip werkwoord (grips, gripped, gripping)
 2. grijpen (beetgrijpen; vastpakken; aanklampen; beetpakken; vastklampen)
  to grab; to clamp; to grasp; to take hold of; to clasp; to catch; to seize; to grip
  • grab werkwoord (grabs, grabbed, grabbing)
  • clamp werkwoord (clamps, clamped, clamping)
  • grasp werkwoord (grasps, grasped, grasping)
  • take hold of werkwoord (takes hold of, took hold of, taking hold of)
  • clasp werkwoord (clasps, clasped, clasping)
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • grip werkwoord (grips, gripped, gripping)
 3. grijpen (wegkapen; grissen; jatten; )
  to grasp; caught; to snatch; to seize; to grip; to catch; to snatch away; to drag; to clutch; to yearn; to reach; to slog away; to toil and moil; to rummage about; to rout; to clasp; to pilfer; to snout; to slave away; to stick; to root; to scratch
  • grasp werkwoord (grasps, grasped, grasping)
  • caught werkwoord
  • snatch werkwoord (snatchs, snatched, snatching)
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • grip werkwoord (grips, gripped, gripping)
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
  • snatch away werkwoord (snatchs away, snatched away, snatching away)
  • drag werkwoord (drags, dragged, dragging)
  • clutch werkwoord (clutchs, clutched, clutching)
  • yearn werkwoord (yearns, yearned, yearning)
  • reach werkwoord (reachs, reached, reaching)
  • slog away werkwoord (slogs away, slogged away, slogging away)
  • toil and moil werkwoord (toils and moil, toiled and moiled, toiling and moiling)
  • rummage about werkwoord (rummages about, rummaged about, rummaging about)
  • rout werkwoord (routs, routed, routing)
  • clasp werkwoord (clasps, clasped, clasping)
  • pilfer werkwoord (pilfers, pilfered, pilfering)
  • snout werkwoord (snouts, snouted, snouting)
  • slave away werkwoord (slaves away, slaved away, slaving away)
  • stick werkwoord (sticks, sticked, sticking)
  • root werkwoord (roots, rooted, rooting)
  • scratch werkwoord (scratches, scratched, scratching)
 4. grijpen (toeslaan)
  to strike
  • strike werkwoord (strikes, struck, striking)
 5. grijpen (vastpakken; beetgrijpen; vastgrijpen; )
  to catch
  • catch werkwoord (catches, catched, catching)
 6. grijpen (toetasten; toegrijpen; zich bedienen; ingrijpen; aanpakken)
  to seize; to serve oneself; to take; to fall to; to dive in
  • seize werkwoord (seizes, seized, seizing)
  • serve oneself werkwoord (serves oneself, served oneself, serving oneself)
  • take werkwoord (takes, took, taking)
  • fall to werkwoord (falls to, fell to, falling to)
  • dive in werkwoord (dives in, dived in, diving in)

Conjugations for grijpen:

o.t.t.
 1. grijp
 2. grijpt
 3. grijpt
 4. grijpen
 5. grijpen
 6. grijpen
o.v.t.
 1. greep
 2. greep
 3. greep
 4. grepen
 5. grepen
 6. grepen
v.t.t.
 1. heb gegrepen
 2. hebt gegrepen
 3. heeft gegrepen
 4. hebben gegrepen
 5. hebben gegrepen
 6. hebben gegrepen
v.v.t.
 1. had gegrepen
 2. had gegrepen
 3. had gegrepen
 4. hadden gegrepen
 5. hadden gegrepen
 6. hadden gegrepen
o.t.t.t.
 1. zal grijpen
 2. zult grijpen
 3. zal grijpen
 4. zullen grijpen
 5. zullen grijpen
 6. zullen grijpen
o.v.t.t.
 1. zou grijpen
 2. zou grijpen
 3. zou grijpen
 4. zouden grijpen
 5. zouden grijpen
 6. zouden grijpen
en verder
 1. ben gegrepen
 2. bent gegrepen
 3. is gegrepen
 4. zijn gegrepen
 5. zijn gegrepen
 6. zijn gegrepen
diversen
 1. grijp!
 2. grijpt!
 3. gegrepen
 4. grijpend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

grijpen [het ~] zelfstandig naamwoord

 1. het grijpen (arresteren)
  the arrest; the grab; the taking
  • arrest [the ~] zelfstandig naamwoord
  • grab [the ~] zelfstandig naamwoord
  • taking [the ~] zelfstandig naamwoord

Vertaal Matrix voor grijpen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrest arresteren; grijpen aanhouding; arrestatie; gevangenname; gevangenneming; in bewaring stellen; inbewaringstelling; inhechtenisneming; inverzekeringstelling; vrijheidsberoving
capture bemachtiging; gevangenname; inhechtenisneming; inneming; inverzekeringstelling; overweldiging; verovering; vrijheidsberoving
catch buit; deurknip; grendel; knip; knipslot; knipsluiting; onderschepping; schoot; schuif; tong; vangst; verschuifbare sluiting
clamp klamp; klem; klemhaak; koeklauw; kram; lijmtang
clasp grendel; knip; knipbeugel; schuif; sluitinrichting voor deur of raam
clutch koppelingspedaal; ontkoppelingspedaal; versnellingspedaal
drag aanstoot; dreg; dreganker; dreghaak; ergernis; haal; haaltje; irritatie; jachtwagen; luchtweerstand; misnoegen; trekje; trekje aan een sigaret
grab arresteren; grijpen grijper; vangarm
grasp begrijpen; inzicht
grip beugel; draagbeugel; greep; handel; handgreep; handvat; hendel; hengsel
reach afstand; baan; baanvak; bandbreedte; bereik; draagwijdte; etappe; pad; range; reikwijdte; ronde; route; tournee; traject; verspreidingsgebied; weg
root hoofdmap
scratch krab; krabwond; kras; lijn; schram; schrammetje; schreef
snout bek; muil; smoel; smoelwerk; tater; waffel
stick baton; hakhout; hockeystick; knoet; knuppel; loot; phylum; pook; schacht; slaghout; staaf; staf; stam; stang; stok; takje; twijg; versnellingshandel
strike aanboren; gestaak; opvallen; staken; staking; werkonderbreking; werkstaking
take baat; gewin; profijt; winst
taking arresteren; grijpen afzetten; amputatie; amputeren; bemachtiging; inneming; wegnemen
trap bakkes; hinderlaag; karretje; ponum; porum; smoel; smoelwerk; snoet; snuit; trap; tronie; val; valkuil; valstrik; wagentje
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
arrest aanhouden; arresteren; gevangennemen; in hechtenis nemen; inrekenen; oppakken; vatten
capture grijpen; klauwen; pakken; vangen; vatten; verstrikken aanhouden; arresteren; buitmaken; gevangennemen; in hechtenis nemen; inrekenen; opnemen; oppakken; opvangen; vangen; vatten; veroveren; wat neervalt opvangen
catch aanklampen; aanpakken; beetgrijpen; beetnemen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; jatten; klauwen; pakken; pikken; snaaien; vangen; vastgrijpen; vastklampen; vastnemen; vastpakken; vatten; verstrikken; wegkapen azen; betrappen; buitmaken; inpakken; inpalmen; onverlangd krijgen; opdoen; oplopen; opvangen; prooizoeken; snappen; vangen; wat neervalt opvangen
caught graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen
clamp aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; grijpen; vastklampen; vastpakken handboeien omdoen; in de boeien slaan; ketenen; knellen; krammen; met een kram vastmaken; vasthouden; vastklemmen; vastknellen
clasp aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; vastklampen; vastpakken; wegkapen klampen; klemmen; knellen; omklemmen
clutch graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen klemmen; knellen; omklemmen
dive in aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen induiken
drag graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen aanslepen; dreggen; sjorren; sjouwen; slepen; sleuren; torsen; zeulen
fall to aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen behoren; ten deel vallen; toebehoren; toekomen; toevallen
grab aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; grijpen; klauwen; pakken; vangen; vastklampen; vastpakken; vatten; verstrikken naar zich toe trekken
grasp aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; vastklampen; vastpakken; wegkapen begrijpen; beseffen; doorzien; inzien; klemmen; knellen; met het verstand vatten; omklemmen; onderkennen; realiseren; snappen
grip aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; jatten; klauwen; pakken; pikken; snaaien; vangen; vastklampen; vastpakken; vatten; verstrikken; wegkapen klemmen; knellen; omklemmen
pilfer graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen achteroverdrukken; afnemen; afpakken; aftroggelen; benemen; bietsen; gappen; grissen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; weggraaien; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
reach graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen bereiken; doordringen; komen tot; penetreren in; reiken
root graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen doorwroeten; vastgroeien; woelen; wortel schieten; wortelen; wroeten; wroetend onderzoeken; wurmen
rout graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen doorwroeten; woelen; wroeten; wroetend onderzoeken; wurmen
rummage about graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen graaien; grabbelen; in iets rondtasten; rommelen
scratch graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen afkrabben; bekrassen; krassen; schrapen; schrappen; zich krabben
seize aanklampen; aanpakken; beetgrijpen; beetpakken; graaien; grijpen; grissen; ingrijpen; jatten; klauwen; pakken; pikken; snaaien; toegrijpen; toetasten; vangen; vastklampen; vastpakken; vatten; verstrikken; wegkapen; zich bedienen aanhouden; arresteren; bemachtigen; betrappen; bevangen; buitmaken; confisqueren; eigen maken; gevangennemen; iets bemachtigen; in beslag nemen; inrekenen; klemmen; knellen; kopen; omklemmen; oppakken; snappen; te pakken krijgen; vangen; verbeurdverklaren; verkrijgen; veroveren; verwerven
serve oneself aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen
slave away graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen afbeulen; afjakkeren; afsloven; ploeteren; sappelen; sloven; zich afsloven; zwoegen
slog away graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen
snatch graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen achteroverdrukken; afnemen; afpakken; aftroggelen; benemen; beroven; betrappen; bietsen; gappen; grissen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; pikken; plunderen; roven; snaaien; snappen; stelen; toeëigenen; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; vervreemden; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken; wegrukken
snatch away graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen gappen; snaaien; stelen; weggraaien; wegpikken; wegrukken
snout graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen
stick graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen aan elkaar hangen; aan elkaar kleven; aaneenplakken; blijven hangen; blijven steken; haperen; iets vastkleven; kleven; klitten; lijmen; omhoogzitten; op hetzelfde niveau blijven; plakken; samenplakken; stagneren; stokken; vast blijven hangen; vastkleven; vastkoeken; vastlijmen; vastlopen; vastplakken
strike grijpen; toeslaan aansteken; beroeren; doen branden; een klap geven; frapperen; het werk neerleggen als protest; in staking gaan; in staking zijn; ontroeren; ontsteken; opblinken; oppoetsen; opwrijven; poetsen; raken; slaan; staken; treffen; vuur maken; werkonderbreken; wrijven
take aanpakken; grijpen; ingrijpen; toegrijpen; toetasten; zich bedienen aangrijpen; aannemen; aanvaarden; aanwenden; accepteren; achteroverdrukken; afhalen; afnemen; benemen; benutten; bezetten; bezigen; cadeau aannemen; gappen; gebruik maken van; gebruiken; hanteren; innemen; inpikken; jatten; kapen; leegstelen; medicijn innemen; meenemen; naartoe brengen; nemen; ontfutselen; ontnemen; ontvreemden; ophalen; pakken; pikken; plunderen; roven; snaaien; stelen; toepassen; toeëigenen; utiliseren; verdonkeremanen; verdonkeren; verduisteren; verstouwen; verstuwen; vervreemden; weghalen; wegkapen; wegnemen; wegpakken; wegpikken
take hold of aanklampen; beetgrijpen; beetpakken; grijpen; vastklampen; vastpakken
toil and moil graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen
trap grijpen; klauwen; pakken; vangen; vatten; verstrikken overlappen
yearn graaien; grijpen; grissen; jatten; pikken; snaaien; wegkapen hopen; kwijnen; kwijnend verlangen; smachten; snakken; spinzen; van hoop vervuld zijn; verlangen
- vangen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
taking charmant; genegenheid opwekkend; innemend; minzaam
BijwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
caught beet; gepakt

Synoniemen voor "grijpen":


Antoniemen van "grijpen":


Verwante definities voor "grijpen":

 1. vastpakken met je hand1
  • ik greep hem bij zijn arm1

Wiktionary: grijpen

grijpen
verb
 1. plotseling iets of iemand beetpakken
grijpen
verb
 1. to take hold
 2. to grip
 3. to make a sudden grasping or clutching motion (at something)
 4. to seize, capture or detain
 5. to seize an opportunity (jump)
 6. to seize attention of
 7. to pull something sharply; to pull something out
 8. grab
 9. take advantage
noun
 1. arrest
 2. seizure

Cross Translation:
FromToVia
grijpen grip; grasp erfassen — (transitiv) ergreifen, mitreißen
grijpen grab; seize; grip greifen — etwas mit der Hand nehmen, packen, anfassen, festhalten
grijpen grip; clutch; grasp; grab agripper — sens transitif
grijpen seize; grab; grasp; grapple; take hold; nab; snatch saisir — Prendre vivement.

Verwante vertalingen van grijpen