Overzicht


Nederlands

Uitgebreide vertaling voor vervangen (Nederlands) in het Engels

vervangen:

vervangen werkwoord (vervang, vervangt, verving, vervingen, vervangen)

 1. vervangen (remplaceren; vernieuwen; verwisselen; aflossen)
  to replace; substitute; to interchange; to reappoint
  • replace werkwoord (replaces, replaced, replacing)
  • substitute werkwoord
  • interchange werkwoord (interchanges, interchanged, interchanging)
  • reappoint werkwoord (reappoints, reappointed, reappointing)
  to swap
  – exchange or give (something) in exchange for 1
  • swap werkwoord, Amerikaans (swaps, swapped, swapping)
 2. vervangen (invallen voor iemand; invallen)
  substitute; deputize; deputise
 3. vervangen
  to replace
  – To put new data in the place of other data, usually after conducting a search for the data to be replaced. Text-based applications such as word processors typically include Find and Replace commands. 2
  • replace werkwoord (replaces, replaced, replacing)

Conjugations for vervangen:

o.t.t.
 1. vervang
 2. vervangt
 3. vervangt
 4. vervangen
 5. vervangen
 6. vervangen
o.v.t.
 1. verving
 2. verving
 3. verving
 4. vervingen
 5. vervingen
 6. vervingen
v.t.t.
 1. heb vervangen
 2. hebt vervangen
 3. heeft vervangen
 4. hebben vervangen
 5. hebben vervangen
 6. hebben vervangen
v.v.t.
 1. had vervangen
 2. had vervangen
 3. had vervangen
 4. hadden vervangen
 5. hadden vervangen
 6. hadden vervangen
o.t.t.t.
 1. zal vervangen
 2. zult vervangen
 3. zal vervangen
 4. zullen vervangen
 5. zullen vervangen
 6. zullen vervangen
o.v.t.t.
 1. zou vervangen
 2. zou vervangen
 3. zou vervangen
 4. zouden vervangen
 5. zouden vervangen
 6. zouden vervangen
diversen
 1. vervang!
 2. vervangt!
 3. vervangen
 4. vervangend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Vertaal Matrix voor vervangen:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
substitute herstelling; hulpkracht; invaller; invalster; noodhulp; omwisseling; plaatsvervanger; remplaçant; representant; reservist; substitutie; substituut; surrogaat; verruiling; vertegenwoordiger; vervangend middel; vervangend product; vervanger; vervanging; vervangingsmiddel; verwisseling; wissel; wisselspeler
swap omruil; omruiling; omwisseling; ruil; ruiling; ruiltransactie; uitwisseling
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
deputise invallen; invallen voor iemand; vervangen
deputize invallen; invallen voor iemand; vervangen
interchange aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen afwisselen; hernieuwen; herstellen; herzien; inwisselen; met elkaar verwarren; omruilen; omwisselen; renoveren; ruilen; veranderen; verbeteren; vernieuwen; verruilen; verwisselen; wijzigen; wisselen
reappoint aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen herbenoemen; herkiezen; herplaatsen; opnieuw benoemen
replace aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen remplaceren; terugleggen; terugplaatsen; terugzetten
substitute aflossen; invallen; invallen voor iemand; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen
swap aflossen; remplaceren; vernieuwen; vervangen; verwisselen hernieuwen; herstellen; inwisselen; omruilen; omwisselen; renoveren; ruilen; uitwisselen; verbeteren; vernieuwen; verruilen; verwisselen; wisselen
Bijvoeglijk NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
substitute loco-; plaatsvervangend; waarnemend

Verwante definities voor "vervangen":

 1. de plaats van iemand of iets innemen3
  • deze ambtenaar vervangt de burgemeester3
 2. iemand of iets anders ervoor in de plaats stellen3
  • dit onderdeel van uw wasmachine moet vervangen worden3

Wiktionary: vervangen

vervangen
verb
 1. het ene de plaats doen innemen van het andere
vervangen
verb
 1. To substitute for somebody or something
 2. to replace
 3. to substitute
 4. replace
 5. to use in place of something else, with the same function

Cross Translation:
FromToVia
vervangen substitute; replace ersetzen — (transitiv) etwas entfernen und an dieselbe Stelle etwas anderes setzen
vervangen replace; substitute; succeed; take the place of; supplant; stand in remplacersuccéder à quelqu’un dans une place, dans un emploi.
vervangen replace; substitute; succeed substituermettre une personne, une chose à la place d’une autre.

Verwante vertalingen van vervangen