Zweeds

Uitgebreide vertaling voor anpassa (Zweeds) in het Nederlands

anpassa:

anpassa werkwoord (anpassar, anpassade, anpassat)

 1. anpassa (justera)
  aanpassen; bijstellen
  • aanpassen werkwoord (pas aan, past aan, paste aan, pasten aan, aangepast)
  • bijstellen werkwoord (stel bij, stelt bij, stelde bij, stelden bij, bijgesteld)
 2. anpassa (justera)
  instellen; afstemmen
  • instellen werkwoord (stel in, stelt in, stelde in, stelden in, ingesteld)
  • afstemmen werkwoord (stem af, stemt af, stemde af, stemden af, afgestemd)
 3. anpassa (inhysa)
  accommoderen
  • accommoderen werkwoord (accomodeer, accomodeert, accomodeerde, accomodeerden, geaccomodeerd)
 4. anpassa (foga)
  assimileren
  • assimileren werkwoord (assimileer, assimileert, assimileerde, assimileerden, geassimileerd)
 5. anpassa
  aanpassen
  • aanpassen werkwoord (pas aan, past aan, paste aan, pasten aan, aangepast)
 6. anpassa

Conjugations for anpassa:

presens
 1. anpassar
 2. anpassar
 3. anpassar
 4. anpassar
 5. anpassar
 6. anpassar
imperfekt
 1. anpassade
 2. anpassade
 3. anpassade
 4. anpassade
 5. anpassade
 6. anpassade
framtid 1
 1. kommer att anpassa
 2. kommer att anpassa
 3. kommer att anpassa
 4. kommer att anpassa
 5. kommer att anpassa
 6. kommer att anpassa
framtid 2
 1. skall anpassa
 2. skall anpassa
 3. skall anpassa
 4. skall anpassa
 5. skall anpassa
 6. skall anpassa
conditional
 1. skulle anpassa
 2. skulle anpassa
 3. skulle anpassa
 4. skulle anpassa
 5. skulle anpassa
 6. skulle anpassa
perfekt particip
 1. har anpassat
 2. har anpassat
 3. har anpassat
 4. har anpassat
 5. har anpassat
 6. har anpassat
imperfekt particip
 1. hade anpassat
 2. hade anpassat
 3. hade anpassat
 4. hade anpassat
 5. hade anpassat
 6. hade anpassat
blandad
 1. anpassa!
 2. anpassa!
 3. anpassad
 4. anpassande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Vertaal Matrix voor anpassa:

Zelfstandig NaamwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
afstemmen avstämmning; ställa in
assimileren anpassa sig till något; lägga ner sig vid
instellen anpassande; justerande; ställa in
WerkwoordVerwante vertalingenAndere vertalingen
aanpassen anpassa; justera acklimatisera sig; anpassning; iordningställa; preparera; prova att ha på sig; slå sig till ro; vänja sig vid
accommoderen anpassa; inhysa härbärgera; inkvartera
afstemmen anpassa; justera avslå; avstämma; avsäga; avvisa; förkasta; förneka; försmå; förvägra; justera; nerrösta; ställa in; stämma av; uppsäga
assimileren anpassa; foga
bijstellen anpassa; justera avstämma; justera
instellen anpassa; justera etablera; grunda
personaliseren anpassa

Synoniemen voor "anpassa":


Wiktionary: anpassa


Cross Translation:
FromToVia
anpassa aanpassen; accommoderen; aanrichten; arrangeren; ordenen; regelen accommoderdonner, procurer de la commodité.

Anpassa:


Vertaal Matrix voor Anpassa:

Not SpecifiedVerwante vertalingenAndere vertalingen
Persoonlijke instellingen Anpassa Personliga inställningar

Verwante vertalingen van anpassa